Kogumiskindlustuse abil tagad meelerahu

Kogumiskindlustuse ABC: Kuidas kogumiskindlustus toimib?

Kogumiskindlustuse abil saad Sa tagada enda ja oma lähedaste finantsilist kaitset.

Kogumiskindlustus on suurepärane võimalus aeg oma kasuks tööle panna ning ennast samaaegselt kindlustada ja regulaarse investeerimise kaudu ühtlasi ka raha teenida.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Kogumiskindlustusel on üks oluline boonus: kogumiskindlustusleping annab Sulle kindlustuskaitsed, kuid kui kindlustusjuhtumit ei toimu, on Sul võimalik kindlustusele minev summa investeerimise kaudu tagasi teenida.

  Millised on kogumiskindlustuse erinevad tüübid?

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustus tähendab võimalust raha säästa ja pakub samas Sinu lähedastele Sinu surma korral toimetuleku- ja valuraha. Kindlustushüvitis makstakse välja kindlustatud isiku surma korral või kui saabub lepingus kokku lepitud tähtaeg. Surmahüvitis võib võrduda säästetava või juba säästetud summaga, aga võib sellest ka erineda – sõltub lepingust.

  Loe kogumiskindlustuse kohta artiklit meie kodulehelt: https://qlainsurance.ee/2024/03/15/miks-teha-kindlustus-koos-investeerimisega/

  Investeerimisriskiga elukindlustuse puhul saad Sa investeeringute tootluse eest võtta ise suurema vastutuse, sest Sa saad oma varasid ise juhtida. QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaudu pääsed Sa suurtele võlakirja- ja aktsiaturgudele ning saad samad eelised, mis muidu on kättesaadavad ainult suurfirmadele.

  Loe investeerimisriskiga elukindlustuse kohta artiklit meie kodulehelt: https://qlainsurance.ee/2024/02/02/mis-vahe-on-elukindlustusel-ja-riskikindlustusel/

  Investeerimisriskiga pensionikindlustus on väga suure investeeringute hajutamise võimalusega finantstoode. Investeerimisriskiga pensionikindlustus lubab inimesel ise juhtida oma pensioni- või elukindlustuse varasid ning määrata ise, kui suur osa kindlustusmaksetest seltsi poolt teatud investeerimisfondi investeeritakse. 

  Loe investeerimisriskiga pensionikindlustuse kohta artiklit meie kodulehelt: https://qlainsurance.ee/2024/03/20/milline-kolmas-sammas-valida/

  Mis muudab kogumiskindlustuse teistest kindlustusvormidest erinevaks?

  Kogumiskindlustus sobib Sulle, kui Sa soovid ennast kindlustada, koguda raha ning valida ise investeeringu riskiastet. Ühtlasi tähendab see, et peaksid tundma investeerimise põhitõdesid. 

  Sissemakseid kogumiskindlustusse saad Sa teha regulaarsete summadena või ühekordselt. 

  Kogumiskindlustuse lepingule lisandub elukindlustuskaitse. Lepingusse makstud summad seotakse investeerimisfondidega. 

  Garantiid tulususele ei ole, kuid fondide abil pikaajaliselt kogudes võid Sa teenida rohkem kui garanteeritud intressiga kindlustuse abil. 

  Kogumiskindlustuse tulusus sõltub valitud investeerimisfondide edukusest, mis omakorda sõltub väärtpaberiturgude liikumisest. Kogumiskindlustuse kogusumma on fondiosakute summa kokku lepingu lõppedes.

  Kogumiskindlustuse eelised ja hüved

  Kogumiskindlustuse eelised ja hüved

  Kõik investeerimisriskiga kindlustused võimaldavad:

  • mõjutada ise oma investeeringute käekäiku ja tootlust;
  • koostada investeerimisportfell erinevatest rahvusvahelistest investeerimisfondidest (iseseisvalt või spetsialistide abiga);
  • muuta vajadusel oma investeerimisportfelli struktuuri.

  Neli korda aastas saad Sa investeerimisfonde tasuta vahetada tingimusel, et lepingu reservis on vähemalt 1000€.

  Lisaks raha kogumisele ja elu kindlustamisele on võimalik lepingule juurde võtta erinevad lisakindlustused:

  • Kriitiliste haiguste lisakindlustus.
  • Puuduva töövõime (invaliidsus) lisakindlustus.
  • Päevaraha (õnnetusjuhtumi lisakindlustus).
  • Valuraha (“trauma” õnnetusjuhtumi lisakindlustus).
  • Püsiv puue (õnnetusjuhtumi lisakindlustus).
  • Surmajuhtum (õnnetusjuhtumi lisakindlustus).

  Loe lisakindlustuste kohta täpsemalt meie kodulehelt.

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustusel on mitmeid eeliseid võrreldes otse väärtpaberitesse või fondidesse investeerimisega. Pakume oma partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaudu juurdepääsu parimatele fondivalitsejatele. Nii saad Sa väikeinvestorina suurinvestoritele omased eelised suurtele turgudele ligipääsu ja hajutatud riski näol. 

  Lisaks on investeerimiskulud madalamad, läbipaistvamad ja lihtsamini jälgitavad. Paindliku sissemakse ja investeerimisstruktuuri muutmise võimalus muudab investeerimisriskiga kogumiskindlustuse atraktiivseks valikuks investeerimisel.

  Kuidas alustada kogumiskindlustusega: samm-sammult juhised

  Kogumiskindlustuse tegemise juhised

  Raha kogumise juures tuleb kõigepealt paika panna kogumisperioodi pikkus, enda säästuvõime ja riskitaluvus.

  Kuigi elu on hindamatu väärtusega, saame me kindlustada sissetulekuid, et säilitada Sinu lähedaste elukvaliteeti, kui Sinuga peaks midagi juhtuma.

  Hea tava ning väljakujunenud standard on määrata (elu)kindluskaitse summaks oma 3-5 aasta netosissetulekute summa. Lisaks võiksid arvestada oma kodulaenu ja muude laenukohustuste jääki.

  Kui oled otsustanud ise aktiivsemat rolli mängida ja valisid investeerimisriskiga kogumiskindlustuse, saad valida suure hulga erinevate fondide vahel. Milliseid fonde konkreetselt valida, sõltub Sinu teadmistest, investeerimiskogemusest ning riskitaluvusest.

  Meie kindlustusnõustaja aitab Sul konsultatsioonil täita sobivuse küsimustikku, mille alusel määratakse Sinu investeerimisprofiil. Vastavalt profiilile saad valida endale sobivad investeerimisfondid. Tutvu investeerimisfondidega siin.

  Kogumiskindlustuse mõju tulumaksule ning kuidas maksusoodustusi ära kasutada

  Investeerimiskonto eelised

  Oletame, et Sa kogud endale raha läbi fondi, aktsia, võlakirja või mõne muu finantsturuinstrumendi. Kogumisperioodi möödudes võtad Sa kogutud summa välja ning maksad teenitud tootluse pealt 20% tulumaksu.

  Ent kui Sa kogud endale raha läbi kogumiskindlustuse, arvestatakse kogutud raha välja makstes riskitasud maha ning tulumaksu maksad Sa juhul, kui preemiumi ehk kindlustushüvitise täismaht on madalam kogutud summast.

  Kogumiskindlustuse investeerimisstruktuuri muutmine ehk fondiosakute müümine ja ostmine investeerimisperioodi jooksul toimub fondilepingu sees ja seetõttu ei kaasne sellega võimaliku tulu maksustamist.

  Alates 1. augustist 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumiskindlustuse lepingutega teenitud investeerimiskasumi tulumaksukohustus on võimalik edasi lükata senikaua, kuni toimub kasumi reinvesteerimine selleks loodud investeerimiskonto kaudu. Vastavalt kehtivale tulumaksuseadusele kuulub lepingust saadav tulu maksustamisele.

  Kui soovid maksusoodustuste kohta täpsemat infot, selgitavad meie kogenud kindlustusnõustajad Sulle nende toimimist detailsemalt. Broneeri konsultatsioon siin.

  Nõuanded Sulle sobiva kogumiskindlustuse valimiseks

  Kogumiskindlustus on oluline osa Sinu üldisest finantsplaneerimise strateegiast, kuna see pakub turvalisust, kasvuvõimalusi, maksusoodustusi ning paindlikkust ja kohandatavust. Kõik see aitab Sul saavutada oma finantsilisi eesmärke ja tagada tulevikus Sinu ja Su lähedaste heaolu.

  Turvalisus ja meelerahu: Kogumiskindlustus tagab finantsilise turvalisuse ootamatute olukordade korral, nagu haigus, õnnetus või töökaotus. See annab kindlustunde ja meelerahu, et suudad säilitada oma elustiili ja kaitsta enda ja oma pere tulevikku.

  Pikaajaline kasv: Kogumiskindlustuse abil saad luua pikaajalise investeerimisstrateegia. Liitintressi võimalused võimaldavad Sul kasvatada oma investeeringuid aja jooksul, tagades finantsilise stabiilsuse ja turvatunde tulevikuks.

  Maksusoodustused: Kogumiskindlustus pakub võimalust tulumaksu tasumise edasilükkamiseks, mis aitab Sul maksimeerida oma säästude kasvu. 

  Paindlikkus ja kohandatavus: Kogumiskindlustus pakub paindlikke võimalusi, mis võimaldavad Sul kohandada oma investeerimisstrateegiat vastavalt Sinu vajadustele ja eesmärkidele. Saad valida erinevate investeerimisvõimaluste vahel ning kohandada oma kindlustuskaitset vastavalt eluetappidele ja muutuvatele vajadustele

  Kogumiskindlustuse olulisus ja eelised Sinu finantskaitse tagamisel

  Kogumiskindlustus tagab Sinu sissetuleku turvalisuse ootamatute olukordade korral. See võimaldab Sul ja Sinu lähedastel säilitada väljakujunenud elukvaliteedi ka siis, kui Sinuga midagi juhtub. 

  Lisaks pakub kogumiskindlustus pikaaegset kasvu, võimaldades Sul maksimaalselt ära kasutada liitintressi võimalusi. Meie poolt pakutavad varahaldusfondid on näidanud järjepidevat tugevust üle 30 aasta, tagades stabiilsuse nii parematel kui ka raskematel aegadel.

  Täpsemat infot kogumiskindlustuse kohta leiad meie kodulehelt.

  Kui soovid kindlustusega raha tagasi teenida, broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga juba täna.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply