white_logo_transparent_background (1)

Töötasid Euroopa Liidu heaks?

Võta EL pension vastu kindlustundega

Meie kööstööpartner Vienna Insurance Group numbrites:

4 mld €
Laekunud makseid
15 +
Riigis
14 mln +
Klienti
1 mld €
laekunud makseid
15 +
Riigis
12 mln+
Klienti

Mida kliendid räägivad:

Andrus N.
Andrus N.@andrus
Read More
Otsustasin investeerida, sest minu arvates on kasulik koguda raha portfelli, mida haldab suur varahaldusettevõte minu eest. Lisaks on see nö hädaabi fondi eest, mis lisab finantsilist turvatunnet. Nõustajaga kohtumine oli super, professionaalne hoiak, hea suhtlemis- ja kuulamisoskus. Mulle jagati arusaadavalt infot ja vestlusel oli hea flow. Soovitan igaühele, kes tahab oma igakuist finantsvõimekust tõsta, või tulevikuks varakult kapitali koguda.
Fred A.
Fred A.@fred
Read More
Otsustasin III samba pangafondist siia tuua, kuna tootluse numbrid on paremad. Riskid ka rohkem hajutatud. Pikaajaliselt teenin oma kontole rohkem, lisaks meeldis nõustaja professionaalsus. Soovitan kõigile, kes tahavad riigilt nö tasuta raha saada.
Karin S.
Karin S.@karin
Read More
Tahan, et tulevikus oleks kindlam ja parem pension. Niisama seistes kaotab raha väärtust. III sammas tagab potensiaalselt parema ja suurema pensioni ning riigilt saab ka 20% tulumaksu tagasi. Kohtumisel meeldis see, et kõik oli lihtne, loogiline ja arusaadav.
Play Video

EL pension on Sulle, kui:

Mis on EL pension?

EL-i institutsioonides, Euroopa Välisteenistuses ja EL-i ametites töötab kokku üle 660 eestlase.

EL-i institutsioonide töötajate pensioneid reguleerivad Euroopa Liidu personalieeskirjad. ELi institutsioonidel, nagu Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja teised, on oma personalieeskirjad ja pensionisüsteemid

EL-i institutsioonide töötajate pensioni rahastatakse nii töötajate enda kui ka EL-i institutsiooni poolsetest sissemaksetest ning see põhineb valemil, mis arvestab tööstaaži ja brutopalka või keskmist töötasu.

Kui isik on töötanud EL institutsioonides ja otsustab kolida tagasi oma koduriiki, näiteks Eestisse, kehtivad üldjuhul tema pensioniõigused. Üksikasjad võivad aga sõltuda erinevatest teguritest, sealhulgas töölepingu konkreetsetest tingimustest, tööstaažist ja asjakohastest muudatustest regulatsioonides.

Tänase seisuga on võimalik EL-i institutsioonis kogutud pensioni tuua kas Compensasse või Sotsiaalkindlustusametisse

Vii oma pension Sotsiaalkindlustusametisse:

EL-i institutsioonis töötatud staaži jooksul kogunenud pensioni eest vastutab riik...

Tulemus:

Varad säilitatakse Sotsiaalkindlustusametis, mis tähendab, et riik teeb Sulle vastavalt varade väärgule väljamakseid pensionieas.

Vii oma EL pension Compensa fondidesse:

EL-i institutsioonis töötatud staaži jooksul kogunenud pensioni varade väärtust juhid ise...

Tulemus:

Varad on suunatud vastavalt Sinu riskiprofiilile, arvestades isiklikku riskitaset ning tootluse ootust rahvusvahelistes varahaldustes.

Konsultatsioon

Igal inimesel on erinevad eesmärgid, seega esimene samm on konsultatsioon. Selle käigus selgitame välja Sinu täpsed vajadused ja leiame neile sobivad lahendused.

Suured varahaldused

Meie kaudu on võimalik ligi pääseda suurtele võlakirja- ja aktsiaturgudele ning saada samad eelised, mis on muidu kättesaadavad vaid suurinvestoritele.

Kindlam Tulevik

Kindlusta oma tulevik, et astuda pensionipõlvele vastu meelerahuga. Säilita oma väljakujunenud elukvaliteet, kasutades pensionieas täiendavat tulu.

pikaajaline kasv

Kui kogud raha pikka aega, maksimeerid liitintressi võimalusi. Meie poolt pakutud varahalduste fondid on järjepidevalt tegutsenud juba üle 30 aasta nii parematel kui ka raskematel aegadel.

KKK

Pensioni ületoomine Compensa fondidesse käib lihtsalt. Saada päring ning meie BFAA poolt litsentsitud finantsnõustaja võtab Sinuga ühendust ning aitab vajalikud dokumendid ära täita.

Kogumisperioodi lõppedes ei tehta kindlustusvõtjale kindlustuslepingu reservi väljamakset.

Kindlustusvõtja peab hiljemalt 30 kalendripäeva enne kogumisperioodi lõppemist esitama kindlustusandjale avalduse eluaegse pensioni kindlustuslepingu sõlmimiseks.

Kindlustusandja on kohustatud tagama, et sõlmitav kindlustusleping vastab personali- eeskirjadest ning muudest pensioniõigusele kohalduvatest õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

Kindlustuslepingu reserv kogumisperioodi lõppkuupäeva seisuga arvestatakse eluaegse pensioni kindlustuslepingu kindlustusmakseks.

Ületoodaval summal ei ole minimaalset ega ka maksimaalset piiri.

Summa oleneb puhtalt sellest, kui palju on sinu pensionifondi vastavalt kehtivates personalieeskirjades toodud tingimustele kogunenud.

Fondivalik sõltub inimese teadmistest, kogemusest ning riskitaluvusest. BFAA poolt litsentsitud nõustaja aitab täita sobivuse küsimustiku, mille alusel määratakse investeerimisprofiil.

Vastavalt profiilile valib inimene sobivad fondid. Tutvu investeerimisfondidega.

Kui oled töötanud EL institutsioonides ja otsustad kolida tagasi oma koduriiki, näiteks Eestisse, kehtivad üldjuhul Sinu pensioniõigused.

Üksikasjad võivad aga sõltuda erinevatest teguritest, sealhulgas töölepingu konkreetsetest tingimustest, tööstaažist ja asjakohastest muudatustest regulatsioonides.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Palume arvesse võtta, et investeerimisega kaasneb risk. Investeeringute väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Mineviku tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus. QLA’s usume, et edu sõltub tööeetikast, haritusest ning järjepidevusest. Kasutades veebilehel olevat infot nõustud võtma täieliku vastutuse oma tulemuste eest. QLA Insurance OÜ vahendab Compensa Life Vienna Insurance Group SE poolt pakutud finantsteenuseid. Soovitame enne iga finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvuda tingimustega compensalife.ee ja vajadusel pidada nõu asjatundjaga.

Copyright 2024. Kõik õigused kaitstud. QLA Insurance OÜ. | Privaatsuspoliitika