Kandideeri QLA’sse

Tunned huvi finantsvaldkonna vastu?

Testi end ja kandideeri QLA'sse.

Kui tunned, et oled pädev kommunikatsioonis, finantsis, turunduses või müügis, siis kandideeri QLA'sse

Olenemata ametikohast ootame kandidaatidelt, et nad oleksid ambitsioonikad, julged, tugeva tööeetika ja õppimisvõimega.

Testi, kas finantsmaailm sobiks Sulle

Vasta küsimustele 5-palli skaalal

QLA väärtused:

Miks kandideerida QLA'sse?

Pidev areng

Kuna QLA's on kohustus end pidevalt areneda, siis meie jaoks on oluline, et meie töötajad oleksid kursis oma valdkonna trendide ja tehnoloogiaga ning suudaksid näha laiemat pilti. Me toetame omavahelist õppimist ja innustame üksteist. Panustame meie töötajate arengusse, võtame osa koolitustest ja konverentsidest. Sul on võimalus osaleda huvitavates ja väljakutsuvates projektides ning arutada olulisi teemasid. Korraldame silmaringi avardavaid üritusi. QLA areneb kiiresti ja meie ootame sama Sinult. Kandideeri QLA'sse.

Võtmetöötajad

Võtmetöötajad on meie organisatsiooni olulised liikmed, kellel on suur mõju meie ettevõtte tulemustele ja pikaajalisele edule. Seetõttu pakume neile mitmeid hüvesid ja soodustusi, sealhulgas optsiooniplaani, tööandja poolt pakutavat pensionikindlustust ning tervisekindlustust. Need hüved on mõeldud toetama ja motiveerima meie võtmetöötajaid ning looma alust pikaajaliseks ja vastastikku kasulikuks koostööks.

High performance Töökeskkond

QLA's on high perfromance kultuur. Kõigile ei sobi, aga kui hüppad paati, siis õpid, kuidas juhtida ja asju kasvatada. Kui oled võitja mentaliteediga, siis Sulle siin sobib. Kui mitte, siis ei sobi. Lihtne. Kandideeri QLA'sse.

Jätkusuutlikus ja vastutus

Jätkusuutlikkus tähendab QLA's tegevuse kavandamist ja elluviimist viisil, mis tagab ressursside säästva kasutamise ning minimeerib negatiivset mõju keskkonnale ja ühiskonnale. See hõlmab jätkusuutlikke ärimudeleid, ressursitõhusust, taastuvenergia kasutamist ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid. Vastutustundlikkus juhtimises seisneb eetilise käitumise ja läbipaistvuse edendamises ettevõtte igapäevases tegevuses. See hõlmab ausa suhtluse ja vastastikuse usalduse loomist nii ettevõtte sees kui ka suhetes klientide, partnerite ja teiste sidusrühmadega.

Tunned, et finantsmaailm võiks olla Sinu jaoks?