white_logo_transparent_background (1)

Liikluskindlustus

Liikluskindlustus hüvitab liikluses teisele osapoolele tekkiva kahju, et see ei jääks Sinu kanda.

Liikluskindlustus on Sulle, kui:

Miks teha omale liikluskindlustus?

Taga endale meelerahu liikluses

Liikluskindlustus pakub rahalist kaitset ootamatute liiklusõnnetustega seotud kulude eest.

Õnnetus ei hüüa tulles

Kui peaks juhtuma liiklusõnnetus, aitab liikluskindlustus kanda Sinu sõiduki poolt kindlustjuhtumis tekitatud kahju.

Keskendu paranemisele

Liikluskindlustus katab ka kahju põhjustanud sõidukijuhi ravikulu raviasutuses.

Kaitstud 24/7

Liikluskindlustus kehtib Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, Šveitsi Konföderatsioonis ja rohelisel kaardil märgitud muudes riikides. Ole kaitstud 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas.

Liikluses võib vaatamata sellele, et järgid reegleid ja käitud mõistlikult, ootamatute tegurite tõttu siiski õnnetusi juhtuda.

Milliseid lisakindlustusi saab võtta?

Oma turvatunde suurendamiseks saad liikluskindlustusele lisada erinevaid lisakindlustusi. Meie professionaalsed nõustajad aitavad leida Sinu vajadustele ja ootustele sobiva lahenduse.

Kui Sinu auto on veidi vanem või Sa kaskot ei soovi/ ei saa, siis pakume ka laiendatud liikluskindlustust Liiklus+, mis korvab ka liiklusõnnetuse põhjustanud sõiduki kahjud. Vaata lähemalt Liiklus+ kohta.

Kaskokindlustus ehk vabatahtlik sõidukikindlustus hüvitab sinu enda või tundmatuks jäänud isiku poolt sõidukile tekitatud kahjud. Vaata lähemalt kaskokindlustuse kohta.

Miks teha liikluskindlustus QLA-s?

Hüvitame 97% kahjudest

Üle 30 aasta Eesti turul

Kõige laiemad kaitsed

Meie partner Seesam Vienna Insurance Group pakub Eesti liikluskindlustuse turul kõige laiapõhjalisemaid kaitseid.

Individuaalne lähenemine

Meie lahendused on kohandatud just Sinu vajadustele, tagades vajaduste tõelise rahuldamise.

Mugav videonõustamine

Meie litsentsitud ja professionaalsed konsultandid aitavad leida Sulle sobiva lahenduse mugavalt videonõustamise käigus.

10000 +
KINDLUSTATUD KLIENTI
1 +
AASTAT KOGEMUST
1 +
AASTAT KOGEMUST
10000 +
KINDLUSTATUD KLIENTI

Liikluskindlustuse KKK-d

Hoolimata ettevaatlikust sõidustiilist ja turvanõuete järgimisest võib iga autojuht põhjustada liiklusõnnetuse, mille käigus võivad teised sõidukid ja isikud viga saada. 

Liikluskindlustus hüvitab teisele osapoolele tekkiva kahju, et see ei jääks Sinu kanda. 

Seetõttu on liikluskindlustus kohustuslik kõikidele liikluses kasutatavatele sõidukitele ning seda reguleerib Liikluskindlustuse seadus

Kindlustatud on:

  • vastutus poliisil märgitud sõidukiga kindlustusjuhtumi läbi tekitatud kahju eest;
  • kahju põhjustanud sõidukijuhi ravikulu raviasutuses.

Enamlevinud kindlustusjuhtum on liiklusõnnetus.

  • Poliisile märgitud sõiduk ei ole kindlustatud. Selleks tuleb sõlmida vabatahtlik sõidukikindlustuse leping.
  • Kindlustusandja hüvitab kannatanule kahju, kuid esitab kahju tekitajale tagasinõude, näiteks kui kahju põhjustati tahtlikult kui kahju tekitaja juhtis sõidukit joobeseisundis.

Kindlustuskaitse piirangud tulevad liikluskindlustuse seadusest, näiteks ei hüvitata:

  • õnnetuses kahjustada saanud auto remontimise ajaks renditud asendusauto kulu;
  • raha või kunstiteoste hävimisest tulenevat kahju; 
  • endale tekitatud kahju.

Kindlustussumma Eestis toimunud kindlustusjuhtumi kohta on asjakahju korral 1 200 000 eurot ja isikukahju korral 5 600 000 eurot.

Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, Šveitsi Konföderatsioonis ja rohelisel kaardil märgitud muudes riikides.

Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole liigeldes peab roheline kaart kaasas olema, et tõendada liikluskindlustuse kehtivust välismaal.

 

Rohelist kaarti ehk rahvusvahelist liikluskindlustuse poliisi on vaja järgmistes riikides: Ukraina, Suurbritannia, Albaania, Andorra, Aserbaidžaan, Bosnia ja Hertsegoviina, Iisrael, Iraan, Makedoonia, Maroko, Moldova, Montenegro, Serbia, Tuneesia, Türgi.

 

Vaata lähemalt rohelise kaardi kohta.

Kindlustuskaitse algab ja kindlustusleping jõustub kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi möödumisel. 

Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustusmakse on tasumata. Kindlustusleping lõppeb automaatselt, kui sõiduk kustutatakse liiklusregistrist.

Automaatselt pikenev leping pikeneb järgmiseks kindlustusperioodiks, kui Sa ei väljenda teistsugust tahet hiljemalt kaks tööpäeva enne kindlustusperioodi lõppu ega sõlmi lepingut teise kindlustusandjaga.

Kahjust saad mugavalt teatada meie lepingupartneri Seesami kodulehel.

Liikluskindlustuse dokumendid

Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.

Copyright 2024. Kõik õigused kaitstud. QLA Insurance OÜ. | Privaatsuspoliitika