white_logo_transparent_background (1)

Kaskokindlustus

Kaskokindlustus hüvitab Sinu enda või tundmatuks jäänud isiku tekitatud kahjud sõidukile, et need ei jääks Sinu kanda.

Kaskokindlustus on Sulle, kui:

Miks teha omale kaskokindlustus?

Sinu sõiduk on kaitstud igas olukorras

Kaskokindlustus pakub rahalist kaitset ootamatute sõidukikahjudega seotud kulude eest.

Õnnetus ei hüüa tulles

Liiklusõnnetuse võib põhjustada ka metsloom või loodusõnnetus - kaskokindlustus aitab Sind ka sellistes olukordades.

Saa teel olles alati abi

Meie partneri Seesami kaskokindlustuse kliendile on autoabi 24/7 tasuta.

Kaitstud 24/7

Ole kaitstud 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas.

Kaskokindlustus kaitseb Sinu sõidukit ootamatuste eest alates liiklusõnnetusest ning lõpetades tulekahju või rööviga.

Kuidas näevad välja kindlustuspaketid?

Kindlustuspaketid/Kindlustatavad riskid Minikasko Kasko Superkasko
Liiklusõnnetus
Ootamatu ja äkiline sõidukiväline kontakte sündmus
-
Tulekahju
-
Vandalism
-
Vargus ja rööv
-
Loodusõnnetus
-
Kindlustuspaketid/Paketis sisalduvad lisakaitsed Minikasko Kasko Superkasko
Autoabi
Pukseerimiskulude kindlustus
Limiit 800 €
Limiit 800 €
Limiit 2000 €
Uusväärtuskindlustus
-
Liisingväärtuskindlustus
-
Erimaksega osad
-
Limiit 800 €
Limiit 1500 €
Tehnilise rikke kindlustus
-
-
Liisingmakse kindlustus
-
-
Loodusõnnetuse laiendatud kindlustus
-
-
Võtmete kindlustus
-
-
Kindlustuspaketid/Juurde valitavad lisakaitsed Minikasko Kasko Superkasko
Klaasikindlustus
-
Täishävingu korral lisahüvitis
-
-
Lisahüvitis +5%
Õnnetusjuhtumikindlustus
-
Lisamaksega
Asendusautokindlustus
-
Lisamaksega
Lisamaksega
Pagasi- ja lemmikloomakindlustus
-
Lisamaksega
Lisamaksega
Vahetushaagise kindlustus
-
Lisamaksega
Lisamaksega
Käibemaksuga kindlustamine
Lisamaksega
Lisamaksega
Lisamaksega
Kindlustuspaketid/Omavastutuse määrad Minikasko Kasko Superkasko
Omavastutus (miinimum)
220 €
220 €
125 €
Varguse omavastutus
-
15%
10%
Klaasikindlustuse omavastutus Eestis, Lätis, Leedus
-
0 €
0 €
Mets- ja karilooma omavastutus
-
0 €
0 €

NB! Soovitame hoolikalt läbi lugeda kõik tingimustes toodud välistused. Välistused on juhtumid, mille puhul kahju ei hüvitata. Kui on kahtlusi kindlustuse ulatuse või katvuse osas, palume pöörduda meie spetsialisti poole selgituste saamiseks.

Milliseid lisakindlustusi saab võtta?

Oma turvatunde suurendamiseks saad kaskokindlustusele lisada erinevaid lisakindlustusi. Meie professionaalsed nõustajad aitavad leida Sinu vajadustele ja ootustele sobiva lahenduse.

Miks teha laenukindlustus QLA-s

Hüvitame 97% kahjudest

Taga endale ja oma sõidukile liikluses parim võimalik kaitse ja meelerahu.

Kõige laiemad kaitsed

Meie partner Seesam Vienna Insurance Group pakub Eesti kaskokindlustuse turul kõige laiapõhjalisemaid kaitseid.

Üle 30 aasta Eesti turul

Meie partner Seesam Vienna Insurance Group tegutseb Eestis juba üle 30 aasta.

Mugav videonõustamine

Meie litsentsitud ja professionaalsed konsultandid aitavad leida Sulle sobiva lahenduse mugavalt videonõustamise käigus.

10000 +
KINDLUSTATUD KLIENTI
1 +
AASTAT KOGEMUST
1 +
AASTAT KOGEMUST
10000 +
KINDLUSTATUD KLIENTI

Kaskokindlustuse KKK-d

Sõidukikindlustus on auto, muu mootorsõiduki või haagise vabatahtlik kindlustus. 

Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse sõiduki kahjustumisest või hävinemisest tulenev kahju. Sõidukikindlustust nimetatakse veel näiteks kaskokindlustuseks, kaskoks ja autokindlustuseks

Eesti riiklikus liiklusregistris registreeritud maismaa- sõiduk või maismaasõiduki haagis tootjatehase komplektsuses, sh sõiduki tootjatehase komplektsuses sisalduvad valuveljed. 

Ilma täiendava kindlustusmakseta on kindlustatud poliisile märgitud või sõidukisse paigaldatud ja dokumentaalselt tõestatud turvaistmed ja –hällid ning sõiduki külge kinnitatud katuseboks, katuseraam, jalgrattahoidja, täiendavad kaitse- ja astmerauad ning veokonks. 

Sõidukikindlustuse kindlustusjuhtumiteks võivad olla: 

 • ootamatu ja äkiline sõidukiväline sündmus, 
 • liiklusõnnetus, 
 • loodusõnnetus, 
 • tulekahju, 
 • vandalism, 
 • kadumine varguse või röövi tagajärjel. 

Kindlustuskaitse täpne kirjeldus on toodud kindlustuspoliisil, sõltuvalt valitud lisakaitsetest ja kindlustatava sõiduki omadustest (nt uusväärtuskindlustus). 

Sõidukikindlustuse eraldi kokkuleppel lisakaitsed on: 

 • klaasikindlustus, 
 • asendusautokindlustus, 
 • autoreisija õnnetusjuhtumikindlustus, 
 • pagasi- ja lemmikloomakindlustus ning 
 • haagisekindlustus. 

Kindlustusjuhtum on kindlustatud eseme kahjustumine, hävimine või kadumine kindlustusperioodil kindlustusriski realiseerumise tõttu kindlustuslepingus sätestatud tingimustel ja ulatuses, arvestades tingimustes nimetatud kindlustusjuhtumi välistusi.

Kindlustatud ei ole: 

 • heli- või infokandjad ning nendel sisalduv info;
 • sõiduki tootjatehase komplektsusesse mittekuuluvad esemed (nt mobiiltelefonid, arvutid, fotoaparaadid); 
 • autospordivõistlusteks või võidusõiduks mõeldud sõiduki varustus ja konstruktsioonid; 
 • õigusaktide või ohutusnõuete vastaselt paigaldatud sõiduki osad või seadmed.

Näiteks ei hüvitata: 

 • kahju osa, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete täitmata jätmisega; 
 • kahju, mis on tekkinud kliendi tahtlusest või raskest hooletusest; 
 • omavastutuse osa tekkinud kahjust; 
 • sõiduki tehnilisest rikkest, puudulikust hooldusest või remondist ning tavapärasest kasutamisest ja kulumisest tekkinud kahjusid; 
 • kahju, mis on tekkinud sõiduki kasutamisel tavalisest erinevates tingimustes (nt ringrajal, võidusõidul või treeningul); 
 • kahju, mis on tekkinud liiklemiseks sobimatus kohas (nt metsas, soos, vees).

Kindlustussumma on maksimaalne väljamaksusumma, milleks käesolevate tingimuste mõistes on sõiduki turuväärtus Eestis vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist. Veoki, haagise ja bussi maksimaalne kindlustussumma on märgitud poliisile. 

Kindlustusvõtjal on igas kahjujuhtumis omavastutus, mille suurus on märgitud poliisil

Kindlustustus kehtib poliisil märgitud kindlustusterritooriumil.

Kindlustuskaitse algab ja kindlustusleping jõustub kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõppeb kindlustusperioodi möödumisel. 

Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustusmakse on tasumata. 

Kahjust saad mugavalt teatada meie lepingupartneri Seesami kodulehel.

Kaskokindlustuse dokumendid

Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.

Copyright 2024. Kõik õigused kaitstud. QLA Insurance OÜ. | Privaatsuspoliitika