white_logo_transparent_background (1)

Laenukindlustus

Laenukindlustus tagab, et ootamatud olukorrad ei mõjuta Sinu ja Su pere majanduslikku stabiilsust.

Laenukindlustus on Sulle, kui:

Miks teha omale laenukindlustus?

Taga oma pere rahaline kindlus

Kui Sinust sõltuvad lähedased, ei saa Sa jääda lootma sellele, et midagi ei juhtu. Laenukindlustus aitab Sul kindlustada oma pere majandusliku stabiilsuse.

Õnnetus ei hüüa tulles

Kui peaks juhtuma õnnetus, mille tagajärjel Sa laenumakseid tasuda ei saa, aitab laenukindlustus Sinu pereliikmetel kanda rahalisi kohustusi.

Keskendu paranemisele

Kui kaua suudaksid hakkama saada, kui peaksid raske haiguse korral viibima töövõimetuslehel 6 kuud? Kindlustus aitab. Keskendu paranemisele ning ära muretse oma sissetuleku pärast.

Kaitstud 24/7

Laenukindlustus kehtib kogu aeg ja üle terve maailma. Ole kaitstud 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas. Olenemata sellest, kas oled kodus või võõrsil.

Laenukindlustus aitab Sul maandada hirme ja nii võid nautida elu, kus väike risk on lubatud.

Milliseid lisakindlustusi saab võtta?

Oma turvatunde suurendamiseks saad laenukindlustusele lisada erinevaid lisakindlustusi. Meie professionaalsed nõustajad aitavad leida Sinu pere vajadustele ja ootustele sobiva lahenduse.

Annab võimaluse saada hüvitist 19 raske haiguse diagnoosi korral. See aitab keskenduda ravile ilma, et peaksid muretsema sissetuleku pärast.

Kas oled mõelnud:

  • kui kaua saaksite rahaliselt hakkama, kui peaksid raske haiguse tõttu viibima töövõimetuslehel 6 kuud?
  • kuidas Sina ise ja Sinu lähedased saavad hakkama, kui pead haiguse tõttu oma elu ümber korraldama?
  • kuidas katad ootamatud väljaminekud, kui peaksid taastumiseks vajama abivahendeid või hooldaja abi?
  • mis saab siis, kui eriarstile on pikad järjekorrad ja Sul on vaja tasulist arstiabi?
  • kuidas saad rahaliselt hakkama, kui ravimid on ootamatult kallid ja raviperiood kujuneb pikemaks, kui arvasid?

Raskesse haigusesse haigestumine võib kaasa tuua vajaduse igapäevase toe järele ja nõuda täiendavaid kulutusi põetajale, arstiabile või rehabilitatsiooniteenusele. Kriitiliste haiguste kindlustuse olemasolul saad raske haiguse diagnoosi saamisel taotleda hüvitist. Hüvitis makstakse välja täies mahus kuu aja pärast peale diagnoosi kinnitamist. Hüvitise suuruse lepime kokku kindlustuslepingu sõlmimisel.

Kriitiliste haiguste kindlustuskaitse kehtib koos elukindlustusega. See annab Sulle ja Sinu perele topeltkaitse:

  • kriitiliste haiguste kindlustushüvitis aitab Sul keskenduda oma ravile ja taastumisele
  • elukindlustuskaitse surmajuhtumi kindlustushüvitis aitab Sinu poolt määratud isikul hakkama saada Sinu surma korral.

Selline lahendus pakub turvatunnet nii Sulle endale, kui ka Sinu lähedastele.

Valida on võimalik kriitiliste haiguste põhinimekirja (tingimuste Lisa 1) või laiendatud nimekirja (tingimuste Lisa 2) vahel, mis on leitavad lehe alumises otsas.

Puuduva töövõime lisakindlustus aitab säilitada maksevõime ja kindlustada edasine toimetulek juhul, kui peaksid haiguse või vigastuse tagajärjel kaotama töövõime ega saa pika ajal jooksul tööle naasta. Hüvitisena makstakse Sulle välja 100% lepingus kokku lepitud kindlustussummast, mida saad kasutada enda äranägemise järgi. Nii saad hüvitise toel katta vähenenud sissetulekuid ja kulutusi ravile. Puuduv töövõime on kindlustusjuhtum juhul, kui see on määratud Sulle vähemalt 12 kuuks pädeva riigiasutuse poolt.

Millal mõelda puuduva töövõime lisakindlustuse peale?

Sinu tööle naasemine võib edasi lükkuda väga pikaks perioodiks, kuid igapäevased eluvajadused jäävad alles. Võid vajada lähedase inimese igapäevast tuge ja kohalolekut või tasulist hooldusteenust. Kulutusi võib tekkida transpordile, tasulisele arstiabile ja taastusravile, aga ka elukoha ümberkujundamisele või vahetamisele seoses erivajadustega. Samuti jäävad alles igapäevased kulutused seoses elukohaga või laste kasvatamise ja ülalpidamisega. Puuduva töövõime lisakindlustuse võiks mõelda siis, kui:

– kui Sul puuduvad säästud või rahaline tugi olukorras, mil peaksid töölt eemal viibima rohkem kui aasta;

– kui oled pere ainus või peamise sissetuleku tooja ja Sinu pereliikmed sõltuvad Sinu sissetulekust.

Päevaraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu on ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva. Päevaraha makstakse maksimaalselt 182 töövõimetuspäeva eest kindlustusjuhtumi kohta kolme aasta jooksul alates õnnetuse toimumisest.

Valuraha kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. Valuraha makstakse üks kord kindlustusjuhtumi kohta. Hüvitise suurus arvutatakse protsendina valuraha kindlustussummast, vastavalt valuraha hüvitise tabelis toodud määradele.

Püsiva puude kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. Hüvitis makstakse välja protsendina püsiva puude kindlustussummast, eri puuetele vastavad hüvitise määrad on toodud püsiva puude hüvitiste tabelis.

Õnnetusjuhtumi surma kindlustusjuhtumiks on kindlustatud isiku surm õnnetusjuhtumi tagajärjel kahe aasta jooksul selle toimumisest. Selle lisakaitse korral makstakse välja nii põhilepingu kui ka õnnetusjuhtumi surma hüvitis. 

Miks teha laenukindlustus QLA-s

Personaalne konsultatsioon

Kuna igaühel on oma unikaalsed eesmärgid, alustame konsultatsiooniga, et neid paremini mõista.

Kõige laiemad kaitsed

Meie partner Compensa Life Vienna Insurance Group SE pakub Eesti elukindlustuse turul kõige laiapõhjalisemaid kaitseid.

Individuaalne lähenemine

Meie lahendused on kohandatud just Sinu vajadustele, tagades eesmärkide tõelise täitmise.

Mugav videonõustamine

Meie litsentsitud ja professionaalsed konsultandid aitavad leida Sulle sobiva lahenduse mugavalt videonõustamise käigus.

Milline näeks välja laenukindlustus?

Näidispakett 1:

Kindlustuskaitse Kindlustussumma (€)
Surmajuhtumi kaitse
120 000
Õnnetusjuhtumijärgne püsiv puue
60 000
Puuduva töövõime kaitse
10 000
Kuumakse
87,33 (kuu)

Näiteks on võetud 35-aastase mehe poliis, kes töötab audiitorina ning tegeleb vabal ajal rattaspordiga.

Näidispakett 2:

Kindlustuskaitse Kindlustussumma (€)
Surmajuhtumi kaitse
180 000
Õnnetusjuhtumijärgne püsiv puue
60 000
Kriitiliste haiguste kaitse
10 000
Kuumakse
180,81 (kuu)

Näiteks on võetud 48-aastase naise poliis, kes töötab turundusjuhina ning tegeleb hobikorras pilatesega.

10000 +
KINDLUSTATUD KLIENTI
1 +
AASTAT KOGEMUST
1 +
AASTAT KOGEMUST
10000 +
KINDLUSTATUD KLIENTI

Laenukindlustuse KKK-d

Laenukindlustuse eesmärk on Sinu elu kindlustamine laenujäägi ulatuses. Sinu surma korral maksab laenu või kokkulepitud osa sellest pangale tagasi kindlustusandja.

Kindlustusmakse sõltub lepingu sõlmija vanusest, valitud kindlustussummast ning tervislikust seisundist. 

  • Kindlustusvõtja soovi korral hakkab kindlustussumma igal aastal vähenema.
  • Kindlustusmakse suurus muutub igal kindlustusaastal.

Kui valid laenukindlustuse mõeldes laenukohustusele, on hea teada, et  kindlustussumma muutumine ei ole laenuga jäigalt seotud ning võib olla võetud kohustustest suurem või väiksem.

Laenukindlustus sobib Sulle, kui Sinu kindlustusvajadus ajas väheneb või Sa eelistad muutuva suurusega kindlustusmakset või kui Sa lepingu sõlmimise ajal ei tea, kui kauaks kindlustust vajad.

Maksesageduseks on võimalik valida kuu, kvartal, poolaasta või aasta. Erinevate maksesageduste korral kindlustusmakse ei muutu.

Meie pakutava laenukindlustuse kuumakse on minimaalselt 10 €.

Kindlustuslepingu saab sõlmida vanuses 18-70 eluaastat ning see kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24/7).

Soodustatud isikuks ei pea olema ainult laenuandja ehk pank, vaid selleks saad lisada ka mõne oma lähedase inimese. 

Kui kindlustussumma on laenujäägist suurem, siis kannab kindlustusandja laenujäägi laenuandjale ning ülejäänud kindlustussumma teisele soodustatud isikule (füüsilisele isikule).

Kindlustushüvitis makstakse välja kindlustatud isiku surma korral Sinu poolt määratud isikule. Soovi korral on võimalik määrata, et osa hüvitist makstakse näiteks pangale ja osa soodustatud isikule (näiteks mõnele Sulle lähedasele inimesele) — see on Sinu valik.

Riski-, laenu- ja õnnetusjuhtumikindlustuse lepingu hüvitiselt tulumaksu tasuma ei pea.

Laenukindlustuse dokumendid

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Palume arvesse võtta, et investeerimisega kaasneb risk. Investeeringute väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Mineviku tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus. QLA’s usume, et edu sõltub tööeetikast, haritusest ning järjepidevusest. Kasutades veebilehel olevat infot nõustud võtma täieliku vastutuse oma tulemuste eest. QLA Insurance OÜ vahendab Compensa Life Vienna Insurance Group SE poolt pakutud finantsteenuseid. Soovitame enne iga finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvuda tingimustega compensalife.ee ja vajadusel pidada nõu asjatundjaga.

Copyright 2024. Kõik õigused kaitstud. QLA Insurance OÜ. | Privaatsuspoliitika