QLA lugu

QLA lugu

Quantum Leap Agency on meedial ja tehnoloogial põhinev konsultatsioonifirma.
Meie missiooniks on luua jätkusuutlik finantstulevik institutsoonidele, ettevõtetele ja ka inimestele.
2012

QLA lugu algas ideest luua insipireeriv, innovaatiline & jätkusuutlik ettevõtte. Eksperimenteerisime erinevate valdkondadega, alustades logistikatehnoloogiast ja lõpetades elektroonika ning muusikatööstusega. Pudelikaelaks sai selgelt defineeritud väljundi puudumine.

2012
2013-2014
ENTRUM programm

Osalesime ettevõtlusprogrammis Entrum, Eesti Energia poolt algatatud iga-aastases noorte ettevõtlikkuse arendamise programmis, kus õppisime, kuidas olla elus ettevõtlik ja aktiivne, valideerida kõige ressursitõhusamat ideed & väljundit ning õpitud teadmisi rakendada.

2013-2014
2020
QLA Sales

QLA lugu ettevõtluses algas esimese ettevõttega, mis osutas telekommunikatsiooniettevõttele müügi- ja turundusteenust ning saavutas märkimisväärse kasvu. Tänaseks päevaks on QLA Sales arenenud passiivselt tegutsevaks investeerimisettevõtteks.

2020
2021
QLA Insurance

Sündis QLA Insurance, alustasime koostööd Compensa Vienna Insurance Group SE‘ga. Lõime tooteportfelli, mis hõlmas nii elukindlustuse kui ka kogumiskindlustuse tooteid.

2021
Apr 2022
Maamess 2022 ja QLA uudiskirja esimene väljaanne

Osalesime esmakordselt Compensaga Maamessil, kus keskendusime B2C suunale, turundades nii kindlustus- kui ka kogumistooteid. Tagasisidena mõistsime, et on vajalik laiendada tooteportfelli ning pakkuda personaalseid teenuseid.

 

Avaldasime QLA uudiskirja esimese osa, mis köidab oma sisuga lugejaid ka täna.

Apr 2022
May 2022
Tooteportfelli täiendamine | III sammas

Lisasime tooteportfelli III samba ehk pensionikindlustustoote, kuna mõistsime, et väikestel klientidel oli turul peaaegu võimatu ligi pääseda suurte varahalduste fondidele ning väikekliendile ei pakkunud keegi personaalset teenindust. Lõime süsteemi, mis aitaks kliendil saavutada enda eesmärke pikaajaliselt ning pakkusime ka personaalset nõustamisteenust, mis sarnanes olemuselt privaatpanganduse nõustamisteenusega.

May 2022
Sep 2022
Dec 2022
Esimene QLA live webinar | 2022. aasta kokkuvõte

Esimene QLA Live Webinar. “Miks & kuidas luua endale aastaplaan”.

Webinari eesmärk on näidata, miks ja kuidas strateegiliselt eesmärke seada ning kuidas neid saavutada. Kuidas valmistuda 2023. aastaks ja teha sellest enda parim aasta.

Dec 2022
Feb 2023
Jätkasime live webinaridega

Teemaks oli “Rahaline Kindlus” – sealt sündis idee QLA Insurance rebrändida.

Feb 2023
Mar 2023
Rebrändisime

Otsustasime QLA rebrändida. Seda lihtsal põhjusel.

GrowUp Weekil osaledes mõistsime, et meil on vaja teenindada ka ärikliente, aidata neil varasid kasvatada, tõsta käivet, kasumit ja töötajate lojaalsust tööandjapensioni, kogumiskindlustuse ning erinevate töötubadega.

Mar 2023
Apr 2023
Tooteportfelli täiendamine | Ettevõtte kogumiskindlustus

Lisasime oma tooteportfelli tööandja kogumiskindlustuse/tööandjapensioni, sest on näha, et Põhjamaade turul on seda edukalt rakendatud ning on trend on tõusmas ka Baltimaades, kus kasutatakse samuti selle hüvesid, edendades jätkusuutlikku ettevõtluse põhimõtteid.

Mujal maailmas võistlevad ettevõtted omavahel selles, kes pakub suurema protsendiga toetuspaketti, mitte selles, kas paketti üldse pakkuda. Käib võistlus, kelle toetuspaketid on kõige paremad. 

Põhjamaades, Rootsis, Norras, Soomes, samuti ka USAs kogutakse oma töötajate pensioniks juba aastaid.

Lisaks aitab motivatsioonipakett ettevõtet olemasoleva talendi hoidmisel ning uue leidmisel.

Apr 2023
Apr 2023
Maamess 2023

Osalesime teist aastat järjest Maamessil, fookuseks  ettevõtte kogumiskindlustus kui ka tööandjapension.

Pärast positiivset tagasisidet selgus, et oluline on lähtuda ettevõte eesmärkidest, põhitegevusalast, strateegiast, sektori eripärades. Kohandasime toote rätseplahendusena.

Apr 2023
May 2023
Alustasime koostööd BNI-ga

Alustasime koostööd BNI ärivõrgustikuga eesmärgiga teha koostööd erinevate ettevõtetega, vahetada omavahel äriliselt kasulikke soovitusi, kontakte ning luua usaldusväärseid ja pikaajalisi suhteid. Lisaks turundame oma tooteid ja teenuseid efektiivsemalt, aidates sellega kaasa teiste ettevõtjate eesmärkide saavutamisele.

May 2023
Aug 2023
Laiendasime turundustegevust

Lõime minitöötoad selleks, et inimesed saaksid end harida ja oskaksid ära kasutada nii kogumiskindlustuse kui ka III samba eeliseid.

Aug 2023
Sep 2023
Tooteportfelli täiendamine | EL-i toetused

Lisasime oma tooteportfelli ettevõtetele suunatud konsultatsiooniteenused, eriti Euroopa Liidu toetusega seotud valdkonnas. Eesti Pank kinnitas oma majandusprognoosis, et nii toodete kui ka teenuste eksport on langustrendis ning soovisime tagada ettevõtetele soodsama pinnase, mis aitab neil jätkata investeerimist digitaliseerimisse, tootearendusse, tootmisesse ja eksporti.

Mujal Euroopas konkureerivad ettevõtted omavahel selle nimel, kes taotleb suuremaid toetusi ja kes investeerib kõige innovaatilisemalt ning ressursitõhusamalt.

Koostöös ettevõtetega saame luua parema keskkonna ettevõtte arenguks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Sep 2023
Oct 2023
Koostöö ICC-ga | Esimene lojaalsusplaani webinar | Koostöö BFAA-ga

Alustasime koostööd ICC rahvusvahelise kaubanduskojaga eesmärgiga teha rahvusvahelist koostööd erinevate ettevõtetega, vahetada ärikontakte ja soovitusi ning luua usaldusväärseid ja pikaajalisi suhteid. Lisaks turundame oma tooteid ja teenuseid efektiivsemalt, aidates sellega kaasa nii Eesti ekspordile kui ka teiste ettevõtete eesmärkide saavutamisele.

On näha, et Eesti tööjõumaastikul käib talendisõda. Keskmiselt püsib töötaja ettevõttes 3-4 aastat ning trend liigub allamäge. Kõige kallim kulu ettevõttele on töötajate värbamine, nende koolitamine ja hoidmine.

Webinari eesmärk oli näidata, kuidas luua lojaalsusplaan, mis ei lahjenda ettevõtte osalust.

Kaasasime koolitusele esmakordselt ka külalise ettevõttest HappyMe, kes rääkis tööõnnest ja tulevastest trendidest töömaastikul.

Lisaks alustasime koostööd ühinguga Baltic Financial Advisors Association eesmärgiga litsentsida kindlustusagendid-kindlustusnõustajad finantsnõustajateks-finantskonsultantideks. 

Oct 2023
Nov 2023
Tooteportfelli täiendamine | Tervisekindlustus | EL-i pension | QLA esindatud Madridis BNI konverentsil

Lisasime oma tooteportfelli ettevõtetele suunatud tervise- ja ravikindlustusteenused.

Mujal maailmas võistlevad ettevõtted omavahel selles, kes pakub paremaid hüvedepakette, mitte selles, kas hüvesid üldse pakkuda. Käib võistlus, kelle pakett on parim. Muuhulgas aitab motivatsioonipakett katta ravikulud.

Tervisekindlustuse pakkumine tõstab ettevõtte mainet tööturul ja värbamisel ning motiveerib ka olemasolevaid töötajaid, sidudes neid kindlamalt ettevõttega.

Lisaks täiendasime tooteportfelli Euroopa Liidu pensionikindlustusega.

See on mõeldud inimestele, kes on töötanud EL-i liikmesriikide teenistuses, nii Eesti kui ka välisriikide kodanikele.

Euroopa Liidu teenistuses olev isik saab taotleda eluaegset pensioniväljamakset.

Vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele ja muude teenistujate teenistustingimustele ning riikliku pensionikindlustuse seadusele on Euroopa Ühenduste ametnikel õigus valida, kas kanda oma välja teenitud pensioniõigused Eestist Euroopa Ühenduste institutsioonide pensioniskeemi või Euroopa Liidust Eesti Vabariigi pensioniskeemi.

Nov 2023
Dec 2023
Tooteportfelli täiendamine | ESG nõustamine | Privaatteenused

Avasime ka ettevõtetele suunatud ESG ehk jätkusuutlikuse konsultatsiooniteenused.

Üha enam ollakse seisukohal, et ettevõtted, investorid ja avalik sektor ei saa otsuste tegemisel enam tugineda üksnes traditsioonilisele finantsteabele. Seadusandlikud nõuded ja regulatsioonid tekitavad üha suuremat nõudlust regulaarse ja kvaliteetse mitte finantsalase teabe avalikustamise järele.

Jätkusuutlikkuse aruandlus on suhteliselt uus protsess ning järjepideva, usaldusväärse ja täieliku ülevaate esitamine võib olla keeruline.

Aitame ettevõtjatel orienteeruda jätkusuutlikkuse aruandluse standardite ja EL-i taksonoomia klassifitseerimissüsteemi rakendamise keerulisel maastikul ning teostame vastavusanalüüse või kindlustandvat auditit. 

Lisaks laiendasime ja avasime Privaatteenuste suuna, kus aitame kliendil kujunda plaani oma tuleviku kindlustamiseks ja varade pikaajaliseks kasvatamiseks.

QLA Privaatkliendiks saamise eelduseks on investeering summas vähemalt 100 000€ või igakuiselt 1000€.

Kliente konsulteerivad BFAA poolt tunnustatud finantsnõustajad.

Dec 2023
2024 Jaanuar
Tooteportfelli laienemine | Tehingute nõustamine | QLA Privaatüritus
  1. jaanuaril 2024 korraldasime QLA klientidele privaatürituse. Sissepääs on ainult kutsega. Lisaks esinesid erinevate valdkondade eksperdid kaasaarvatud varahalduste juhid.

Laiendasime tooteportfelli M&A ehk tehingute nõustamise suunal.

2024 Jaanuar
2024 Veebruar
Koostöö Startup Wise Guys’iga

Aulustasime koostööd Startup Wise Guys‘iga eesmärgiga aidata ettevõtel laiendada põhitegevust. 

Startup Wise Guys on valitud 2023. aastal maailma parimaks startup kiirendiks.

Ettevõte on investeerinud sadadesse startupidesse ning aidanud neil kasvada, sh Bolt, Skeleton, Estateguru, Comodule, Kevin., Katana Technologies, Planet 42 jpt. 

2024 Veebruar
2024
Tulekul

Oleme ehitamas QLA University’t ehk QLA Ülikooli.

Palju muud on veel tulekul, tulevik näib helge!

2024

QLA Insurance põhiväärtused

Previous slide
Next slide

Tunned huvi finantsvaldkonna vastu?

Kui tunned, et oled pädev kommunikatsioonis, finantsis, turunduses või müügis, siis ootame Sind kandideerima QLA’sse.

Olenemata ametikohast ootame kandidaatidelt, et nad oleksid ambitsioonikad, julged, tugeva tööeetika ja õppimisvõimega.