white_logo_transparent_background (1)

Euroopa liidu toetused

Kuidas kaasata arendusprojektidesse EL vahendeid?

EU toetused on Sulle, kui:

Miks võtta toetust?

On eksi arvamus, et toetused on raskustes ettevõtetele.

Tegelikkus on vastupidine – Toetusi saavad valdavalt ainult edukad ettevõtted, kes panustavad riigile olulistesse majandusharudesse. Kõige sagedasemad on toetused innovatsiooni rakendamiseks ja efektiivsuse suurendamiseks tööstuse ja tehnoloogia valdkondades.

Toetused ei ole mõeldud ettevõtete järele aitamiseks või tavalise äritegevuse finantseerimiseks, vaid vähendamaks ettevõtete koormust suuremahuliste investeeringute ja arendustegevuste teostamisel, mis tõstavad Eesti ettevõtete silmapaistvust ja konkurentsivõimet rahvusvahelistel turgudel. 

Toetuse kaasamine aitab investeeringute perioodil säilitada ja edendada ettevõtete rahavoogusid ja kapitaliseeritust

Toetatakse peamiselt investeeringuid, mis aitavad tõsta ettevõtete konkurentsivõimet, lisandväärtust ja/või jätkusuutlikkust

Ei võta toetust:

Ettevõte otsustab teostada suuremahulised investeeringud ilma toetust kaasamata

Tulemus:

Investeeringute teostamine ainult käibevarade ja laenu abil võib oluliselt vähendada ettevõtte konlurentsivõimet ja toimetulekut ettenägematu majandusolukorra halvenemise korral

Võtab toetust

Ettevõte otsustab teostada suuremahulised investeeringud kaasates toetust.

Tulemus:

Osa suuremahulisest investeeringust kaetakse Euroopa Liidu vahenditega, mis aitab säilitada nii konkurentsivõime kui ka ettevõtte hea kapitaliseerituse

Millele saab toetust küsida?

Toetuseid pakkuvad sihtasutused on:

100 mln+
TOETUSI ANTUD
114
Ettevõtet juba saanud
12
Toetusvooru avatud
1983
Toimib aastast
1900000 +
Inimest kasutab
45 mln +
Investeeritud Compensaga

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Palume arvesse võtta, et investeerimisega kaasneb risk. Investeeringute väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Mineviku tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus. QLA’s usume, et edu sõltub tööeetikast, haritusest ning järjepidevusest. Kasutades veebilehel olevat infot nõustud võtma täieliku vastutuse oma tulemuste eest. QLA Insurance OÜ vahendab Compensa Life Vienna Insurance Group SE poolt pakutud finantsteenuseid. Soovitame enne iga finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvuda tingimustega compensalife.ee ja vajadusel pidada nõu asjatundjaga.

Copyright 2023. Kõik õigused kaitstud. QLA Insurance OÜ. | Privaatsuspoliitika