white_logo_transparent_background (1)

Kodukindlustus

Kodukindlustus katab kodu ja kodus oleva vara kahjud ning võimaldab valida kindlustuspaketi vastavalt Sinu vajadustele.

Kodukindlustus on Sulle, kui:

Miks teha omale kodukindlustus?

Sinu eluruum on kaitstud igas olukorras

Kodukindlustus pakub kaitset eluruumile, eluruumi juurde kuuluvale ehitisele ja kodusele varale tekkida võiva kahju eest.

Õnnetus ei hüüa tulles

Kahju võib põhjustada torm, torustiku leke või vargus - kodukindlustus aitab Sind ka sellistes olukordades.

Keskendu kodu kordaseadmisele

Kui Sul on vaja kindlustusjuhtumi järgselt ajutiselt mujal elada, katab kindlustus ka selle elukoha üürikulu.

Kaitstud 24/7

Seesami Koduabi pakub parimat lahendust kodus juhtunud ootamatute avariiolukordade korral 24/7. Ole kaitstud 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas.

Laps viskas palli aknasse?
Ära muretse, kodukindlustus aitab!

Kuidas näevad välja kindlustuspaketid?

Kindlustuspaketid/Kindlustatavad riskid Tuli ja torm Pakett Kogurisk Laiendatud kogurisk
Tulekahju
Ehitusveast tingitud tulekahju
Plahvatus
Torm
Tormist tingitud üleujutus
Koduabi
Vargus, rööv, vandalism
-
Torustiku leke, torustiku purunemine, ummistus
-
Ehitusveast tingitud torustiku leke
-
Paduvihmast tingitud üleujutus
-
-
Muu kahjustumine, hävimine, mis pole välistatud
-
-
Kaitse kuni 5-aastaste kodumasinate ja kuni 7-aastaste hoonet teenindavate seadmete sisemise rikke osas
-
-
Läbi hoone konstruktsioonide (katus, sein) imbunud vee poolt põhjustatud kahju siseviimistlusele
-
-
-
Jää või lume liikumisest tekkinud kahju
-
-
-

NB Soovitame hoolikalt läbi lugeda kõik tingimustes toodud välistused. Välistused on juhtumid, mille puhul kahju ei hüvitata. Kui on kahtlusi kindlustuse ulatuse või katvuse osas, palume pöörduda meie spetsialisti poole selgituste saamiseks.

Millised on kodukindlustuse eelised?

Miks teha kodukindlustus QLA-s?

Hüvitame 97% kahjudest

Taga oma kodule ja kodusele varale parim võimalik kaitse ja meelerahu.

Kõige laiemad kaitsed

Meie partner Seesam Vienna Insurance Group pakub Eesti kodukindlustuse turul kõige laiapõhjalisemaid kaitseid.

Üle 30 aasta Eesti turul

Meie partner Seesam Vienna Insurance Group tegutseb Eestis juba üle 30 aasta.

Mugav videonõustamine

Meie litsentsitud ja professionaalsed konsultandid aitavad leida Sulle sobiva lahenduse mugavalt videonõustamise käigus.

10000 +
KINDLUSTATUD KLIENTI
1 +
AASTAT KOGEMUST
1 +
AASTAT KOGEMUST
10000 +
KINDLUSTATUD KLIENTI

Kodukindlustuse KKK-d

Kodukindlustus on eluruumi, eluruumi juurde kuuluva ehitise ja koduse vara kindlustus. 

Kindlustatud võib olla ka eluruumi valdaja vastutus ning muu vastutus kolmandate isikute ees. 

Kodukindlustusega ei kindlustata üldjuhul ehitisi ja vara, mida kasutatakse ettevõtluses. 

Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse eelkõige ehitise või selles asuva vara kahjustumisest või hävimisest tekkinud kahju

Sõltuvalt lepingule valitud võimalusest on kindlustatud: 

 • Poliisile märgitud hoone või hoone osa. Hooneks on ka saun, abihoone. Hoone osaks võib olla paarismaja osa, ridaelamuboks. Automaatselt on kindlustatud abihooned üldpinnaga kuni 20m². 
 • Rajatised ehk ehitised, mis ei ole hooned. Näiteks piirdeaed, välikööginurk, lipumast. Automaatselt on kindlustatud rajatised kuni 10 000 euro ulatuses. 
 • Poliisile märgitud korter või korteriomand ning nende juurde kuuluv samas hoones asuv panipaik. 
 • Kodune vara ehk kindlustuskohas asuv ja kindlustusvõtjale kuuluv või tema kasutuses olevad tavapärased asjad. Näiteks mööbel, kodumasinad, koduelektroonika, riided jmt. 
 • Poliisile märgitud hoone või selle osa valdaja vastutus, mis tuleneb ehitise valdamisest. 
 • Kindlustusvõtja ja/või temaga koos elava pereliikme vastutus.
 • Kindlustusjuhtumi järgselt vajaliku ajutise elukoha üürikulu või üüritulu kaotus. 

Mõne eseme kindlustussumma võib olla eraldi määratud. Näiteks: 

 • Väärisesemete, kollektsioonide, kunsti kindlustussumma on 4000 eurot. 
 • Registreerimisele mittekuuluvate maismaasõidukite kindlustussumma on 4000 eurot. 

Ehitise või koduse varaga seotud enamlevinud kahjud on tulekahju, plahvatus, torm, üleujutus, torustiku leke, vargus, rööv, vandalism. 

Kui kindlustusleping on sõlmitud koguriski või laiendatud koguriskikindlustusena on kindlustusjuhtumiks lisaks eelnevale ka muu äkiline ja ettenägematu sündmus, mida ei ole kindlustuslepingus välistatud. 

Vastutuskindlustuse kindlustusjuhtumiks on õigusvastane kahju tekitamine kolmandale isikule kindlustusvõtja või temaga koos elava pereliikme poolt. 

 • Kindlustatud ei ole reklaamid, maapind, haljastus, aiaskulptuurid, vesi, tiigid, vette ehitatud rajatised, teisaldatavad ja/või ratastel vagunelamud, täispuhutavad konstruktsioonid, kile- ja plastikkattega kasvuhooned, hoonest eraldiasuvad päikesepaneelid koos seadmetega. 
 • Kindlustatud ei ole näiteks toiduained, alkohol, tubakas, loomad, linnud, kalad, raha, pangakaardid, dokumendid, laskemoon, mootorikütus, registreerimisele kuuluvad maismaa-, vee- ja õhusõidukid ja nende osad, majandustegevuses kasutatav vara (kaup, pooltooted, kaupluse sisseseade, tootmis- või teenindusseadmed).
 • Näiteks ei hüvitata: 

  • kahju, mille tekkimine ei olnud äkiline ega ettenägematu; 
  • maapinna, ehitise või selle osade vajumisest, pragunemisest, külmumisest, vibratsioonist tekkinud kahju; 
  • hallituse, seente, putukate, lindude või loomade poolt põhjustatud kahju; 
  • kahju, mis on tekkinud seoses ohutusnõuete täitmata jätmisega; 
  • tahtlikult või raskest hooletusest tekitatud kahju; 
  • pettuse, kelmuse või väljapressimise tõttu tekkinud kahju. 

Kindlustussumma märgitakse poliisile.

Kindlustus kehtib poliisil või tingimustes märgitud aadressil või territooriumil.

Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel. 

Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustusmakse on tasumata.

 • Koduabi teenus hõlmab esmaseid toiminguid, mille eesmärk on kahjujuhtumi ärahoidmine, kahju piiramine ja/või esmane abi seoses õnnetusjuhtumiga.
 • Lukuabi – ukse avamine, kui lukk on lõhutud, rikkis või võti on kadunud, ukseluku remont, vahetus, lisavõtme tellimine.
 • Veeavarii või torustiku leke – püsivalt torustiku külge ühendatud kodumasina või hoonesisese torustiku purunemise tagajärjel tekkinud lekke peatamine ning lekke põhjuse kõrvaldamine.  
 • Abi ummistuste korral – kindlustuskohas tekkinud ummistuse kõrvaldamine võimaliku veeavarii riski realiseerumise vältimiseks. 
 • Akna ja katuseabi – purunenud akna, katuse või muu ehitise osa parandamine ning lahtiste avade katmine ajutiste vahenditega, vältimaks täiendavate kahjude tekkimist.
 • Kütteabi – ootamatu küttesüsteemi rikke korral abi ajutise küttelahenduse organiseerimisel kuni 24 tunniks, kui see on vajalik teiste tehnosüsteemide kaitseks (nt külmumisoht).
 • Ajutise elukoha ja kolimisabi – kui eluruum on muutunud elamiskõlbmatuks,  ajutise elukoha organiseerimine kuni kolmeks ööpäevaks ning kindlustusvõtja ning temaga samal pinnal elavate isikute transport ajutisele elamispinnale.
 • Elektriabi – elektrisüsteemi ulatusliku rikke korral väljasõit objektile, süttimisohu kõrvaldamine ning vajadusel esmane nõustamine. Muu kodumasina elektrisüsteemi rikke korral kliendi nõustamine.
 • Peale üleujutust, veeavariid või mõne muu eseme purunemist esmane koristus- ja kuivatusteenus kindlustatud objekti või selle abihoone siseruumides. Vajadusel niiskusimuri rendikulu kuni 24h.
 • Vajadusel organiseeritakse mehitatud valve objektil kuni 24 tundi.

Meie partneri Seesami Koduabi pakub parimat lahendust kodus juhtunud ootamatute avariiolukordade korral 24/7.

Abi saamiseks helista telefonil +372 6221 333.

Kodukindlustuse dokumendid

Kindlustusteenuse pakkuja on Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal, mille kaubamärgiks Eestis on Seesam. Tutvu enne ostu sooritamist lepingutingimustega www.seesam.ee ja vajadusel küsi lisainfot kindlustusspetsialistilt.

Copyright 2024. Kõik õigused kaitstud. QLA Insurance OÜ. | Privaatsuspoliitika