white_logo_transparent_background (1)

ESG ja vastutustundlik ettevõtlus

Mis on ESG ja miks see Sinu ettevõttele tähtis on?

ESG on vajalik, kui:

Mis on ESG?

On eksi arvamus, et ESG on mõeldud rohepöörde kiirendamist toetades ettevõtteid aeglustama.

Tegelikkus on vastupidine – ESG on võimalus mööduda konkurentidest, kes ühel hetkel enam laenu või riigihangetel osaleda ei saa. Alates 2025. majandusaastast on ESG aruande esitamine kohustuslik igale suurettevõtjale ja alates 2028. majandusaastast igale ettevõttele

ESG skoor ei ole mõeldud ettevõtete kasumi pärssimiseks, vaid jätkusuutlikkuse ja rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks. Meie tahtest olenemata on EL tasandil ESG elu osa ja Eesti ettevõtted peavad selles keskkonnas suutma konkureerida.

ESG skoori parandamine ja korrektse ESG aruandluse tagamine aitab säilitada ja edendada ettevõtete rahavoogusid ja kapitaliseeritust

Millal on ESG kohustuslik?

Suurettevõtjale:

Kui sinu ettevõttes töötab >250 inimese või käive > 50mln € või on selle bilansimaht >43mln €, siis pead alates 2024. aastast ESG aruande esitama.

Igale ettevõtjale v.a. mikroettevõtjale:

Kui sinu ettevõttes töötab <250 inimese ja käive ei ületa ≤ 50mln € või bilansimaht ≤ 43mln €, siis pead alates 2028. aastast ESG aruande esitama.

NASDAQ: "ESG: Pane oma raha sinna, kus su väärtused on."

ESG Teenused:

Viime läbi ESG mõjude, riskide ja võimaluste analüüs (materiality analysis). Määratleme ettevõtte jätkusuutlikkuse ambitsiooni, teostame hetkeolukorra analüüsi ja loome pikaajalise strateegia koos tegevuste, eesmärkide ja mõõdikutega. 

Leiame üles valdkonnad, kus ESG-keskne lähenemine aitab kokku hoida kulusid, avada uusi kasvuvõimalusi ja kasvatada ettevõtte väärtust. Aitame ettevõtetel üles ehitada innovatsioonikeskset organisatsiooni, minna üle efektiivsematele ja ringsetele lahendustele ning ellu viia ESG eesmärke.

Aitame ettevõtjatel orienteeruda jätkusuutlikkuse aruandluse standardite ja EL Taksonoomia määrus rakendamise keerulisel maastikul ning teostame vastavusanalüüse või kindlustandvat auditit.  

KPMG eksperdid aitavad organisatsioonil hinnata kliimaga seotud füüsilisi ja ülemineku (nt õiguslikke, tehnoloogilisi, turu, maine) riske mõõta kasvuhoonegaaside (KHG) jalajälge ja panna paika vajalikud meetmed, riskide leevendamiseks või nendega kohanemiseks.  

KPMG kogenud riskinõustamise ja siseauditi valdkonna eksperdid aitavad tagada, et langetatud otsused ja plaanitavad tegevused vastavad eesmärkidele, on kooskõlas õigusaktidega ning tagavad organisatsiooni ressursside säästliku, tõhusa ja mõjusa kasutamise. 

Üha enam valitseb üksmeel, et ettevõtted, investorid ja avalik sektor ei saa otsuste tegemisel enam tugineda üksnes traditsioonilisele finantsteabele. Seadusandlikud nõuded ja regulatsioonid tekitavad üha enam nõudlust regulaarse ja kvaliteetse mitte finantsalase teabe avalikustamise järele.

Jätkusuutlikkuse aruandlus on suhteliselt uus protsess ning järjepideva, usaldusväärse ja täieliku ülevaate esitamine võib olla keeruline. Siin saab PwC aidata, et teie organisatsiooni aruandlusandmed oleksid usaldusväärsed ning aja- ja asjakohased.

Euroopa Liidu taksonoomiamäärus põhineb säästvate majandustegevuste klassifikatsioonisüsteemil, mis on kooskõlas Euroopa Liidu kliima- ja keskkonnaeesmärkide seadmisega ning aitab nende saavutamisele oluliselt kaasa.

Milline näeb välja protsess?

Protsess enda ettevõtte ESG normidega vastavusse viimiseks on:

Miks QLA?

KONSULTATSIOON

Igal ettevõttel on erinevad eesmärgid ja vajadues, seega esimene samm on konsultatsioon. Selle käigus selgitame välja Sinu ettevõtte täpsed vajadused ja leiame neile sobivad lahendused.

Personaalne lähenemine

Iga klient saab personaalse tähelepanu. 'Lünkade täitmisega' me ei tegele. Kuna ettevõtetel on erinevad eesmärgid, siis teostame koostöö personaalselt.

EKSPERDID

QLA ridades tegelevad Sinu ettevõttega oma ala vaieldamatud spetsialistid. Meie meeskonnas on nii BFAA poolt tunnustatud finantsnõustajad kui ka pikaajalise kogemusega ESG-konsultandid.

Pikaajaline koostöö

Me oleme siin, et jääda. Me ei otsi kiiret palgapäeva, vaid missiooniks on muuta finantsteenuste turgu. Meie eesmärk on teha pikaajalist koostööd ettevõtetega, et tagada nende jätkusuutlikkus.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Palume arvesse võtta, et investeerimisega kaasneb risk. Investeeringute väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Mineviku tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus. QLA’s usume, et edu sõltub tööeetikast, haritusest ning järjepidevusest. Kasutades veebilehel olevat infot nõustud võtma täieliku vastutuse oma tulemuste eest. QLA Insurance OÜ vahendab Compensa Life Vienna Insurance Group SE poolt pakutud finantsteenuseid. Soovitame enne iga finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvuda tingimustega compensalife.ee ja vajadusel pidada nõu asjatundjaga.

Copyright 2023. Kõik õigused kaitstud. QLA Insurance OÜ. | Privaatsuspoliitika