white_logo_transparent_background (1)

Õnnetusjuhtumikindlustus

Sa kukkusid, said põletada, murdsid käeluu — kõigi nende õnnetuste puhul aitab õnnetusjuhtumikindlustus.

Õnnetusjuhtumikindlustus on Sulle, kui:

Miks teha omale õnnetusjuhtumikindlustus?

Sina ja Su lähedased olete kaitstud

Õnnetusjuhtumine on turvaline kaitse Sulle ja Su lähedastele ootamatute juhtumite vastu.

Õnnetus ei hüüa tulles

Ootamatu sündmus võib kaasa tuua kehavigastuse, tõsise trauma, püsiva puude või surma – õnnetusjuhtumikindlustus kaitseb kõigis neis olukordades.

Keskendu tervenemisele

Kui Sul on vaja pärast õnnetust vigastustest või traumast taastuda, tagab õnnetusjuhtumikindlustus Sulle selleks rahalise stabiilsuse.

Kaitstud 24/7

Ole kaitstud 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas – kogu maailmas.

Kaitse õnnetusjuhtumikindlustusega nii ennast kui oma lähedasi ning taga meelerahu ootamatute juhtumite vastu.

Millised on õnnetusjuhtumikindlustuse võimalused?

Meie partner Seesam Vienna Insurance Group pakub võimalust koostada õnnetusjuhtumikindlustuse pakett vastavalt oma vajadustele, kombineerides järgmisi hüvitisliike:

Võimalik on sõlmida:

Millised on õnnetusjuhtumikindlustuse eelised?

Miks teha õnnetusjuhtumikindlustus QLA-s?

Hüvitame 97% kahjudest

Taga endale ja oma lähedastele parim võimalik kaitse ja meelerahu.

Kõige laiemad kaitsed

Meie partner Seesam Vienna Insurance Group pakub Eesti õnnetusjuhtumikindlustuse turul kõige laiapõhjalisemaid kaitseid.

Üle 30 aasta Eesti turul

Meie partner Seesam Vienna Insurance Group tegutseb Eestis juba üle 30 aasta.

Mugav videonõustamine

Meie litsentsitud ja professionaalsed konsultandid aitavad leida Sulle sobiva lahenduse mugavalt videonõustamise käigus.

10000 +
KINDLUSTATUD KLIENTI
1 +
AASTAT KOGEMUST
1 +
AASTAT KOGEMUST
10000 +
KINDLUSTATUD KLIENTI

Õnnetusjuhtumikindlustuse KKK-d

Õnnetusjuhtumikindlustus on isikukindlustuse liik. Õnnetusjuhtumikindlustus on mõeldud olukordadeks, kus ootamatu sündmus toob kaasa kindlustatud isiku kehavigastuse, tõsise trauma, püsiva puude või surmajuhtumi.

Õnnetusjuhtumikindlustus on suureks abiks Sinu ja Sinu perekonna majandusliku toimetuleku tagamisel, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel on vaja pikaajalist ravi, tekib ajutine töövõimetus või püsiv puue. 

Kui juhtub halvim, aitab kindlustushüvitis leevendada lähedaste majandusmuresid.

Õnnetusjuhtumikindlustuse saab sõlmida nii täiskasvanule kui lapsele.

Täisaegne kindlustuskaitse kehtib 24 tundi ööpäevas.

Osaaegne kindlustuskaitse kehtib töökohal ja/või tööülesandeid täites.

Lähtuvalt lepingu sõlmimisel valitust on võimalikud kindlustuskaitsed:

 • valuraha hüvitis, 
 • päevaraha hüvitis,
 • ravikulude hüvitis, 
 • püsiva puude hüvitis, 
 • ära jäänud ürituse piletihüvitis, 
 • surmajuhtumihüvitis.

Kindlustuse kehtivus sportimisel sõltub spordiala riskiastmest ja sportimise eesmärgist. Vastav märge (kõrge riskiastmega tegevus või võistlussport) märgitakse poliisile.

Kindlustuse kehtivus töötamisel sõltub ametikohast. Näiteks peab lepingul olema märge „riskiohtlik amet“ juhul, kui kindlustatud töötab veoautojuhina, ehitajana.

Kindlustuskaitse ei kehti tegelemisel ekstreemspordi või muu taolise alaga. Näiteks tegelemisel poksiga, õhuspordiga, kaljuronimisega, kiir- ja sööstlaskumisega, heli-skiga, motospordiga.

Näiteks ei hüvitata kahju ja kulutusi, mis: 

 • on seotud haigestumisega ja haiguste raviga; 
 • on põhjustatud bakteriaalsetest infektsioonidest (va teetanus, marutõbi); 
 • on põhjustatud puugi või ämblikulise pistest. 

Hüvitist võidakse vähendada või selle maksmisest keelduda, kui kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud alkohoolsete jookide, narkootikumide jmt ainete tarbimine, ravirežiimi rikkumine, tööohutusnõuete rikkumine.

Kindlustussumma märgitakse poliisile.

Kindlustus kehtib kogu maailmas.

Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi alguskuupäeval. 

Kindlustuskaitse lõpeb kindlustusperioodi möödumisel. Kindlustuskaitse võib lõppeda enne lepingus märgitud kindlustusperioodi lõppu. Näiteks võib kindlustusandja lepingu lõpetada, kui kindlustusmakse on tasumata.

Lapsed on aktiivsed ja ei oska kõiki ohte ette näha, mistõttu võivad õnnetused kergesti juhtuda. Kui väikeste vigastuste puhul piisab plaastrist, siis tõsisemate vigastuste paranemine võib nõuda palju aega ja raha. Pere sissetulek võib märkimisväärselt väheneda, kui vanem peab lapse ravi ajal töölt eemal olema.

Õnnetusi juhtub nii mängides kui ka sportides – esineb luumurde ning sageli ka venitusi ja põrutusi. Sporditraumad on laste vigastuste seas ühed levinumad.

Pakume lastele järgmisi kindlustuskaitseid:

 • Valuraha hüvitis – on abiks ajutiste tervisekahjustuste puhul. Valuraha hüvitis on ühekordselt väljamakstav summa, mis sõltub otseselt õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud tervisekahjustuse ulatusest ja raskusastmest.
 • Ravikulude hüvitis aitab juhtudel, kui laps vigastab õnnetuses oma hambaid ning vajab hambaravi või vigastab mingit kehaosa, mille tagajärjel on vajalik taastusravi, mida Tervisekassa ei hüvita.
 • Püsiva puude hüvitise maksab kindlustus välja ühekordse rahalise kompensatsioonina vastavalt puude raskusastmele.
 • Surmajuhtumi hüvitis – mõeldud abiks lähedastele vajalike kulutuste katmiseks.

Lapse kindlustuse hind sõltub valitud kindlustuskaitsete variantidest ja nende piirmääradest.

Näide! Kõige laiema kaitsega pakett lapsele maksab aastas 74,60 eurot, mis sisaldab:

 • surmajuhtumihüvitist 5000 € ulatuses;
 • püsiva puude hüvitist 50 000 € ulatuses;
 • valuraha hüvitist 3200 € ulatuses;
 • ravikulude hüvitist 1000 € ulatuses.

Õnnetusjuhtumikindlustus on kindlasti vajalik, kui tegeled sportimisega või oled muidu aktiivse eluviisiga. Sageli juhtuvad õnnetused näiteks jalgrattaspordis või pallimängude käigus.

Lepingut sõlmides anna meile teada, missuguste spordialadega tegeled, et saaksime pakkuda sobivaima kindlustuskaitse. Erikokkuleppel kindlustatavad tegevused on märgitud kindlustustingimuste punktides 9 -10.

Tutvu kindlasti ka välistatud spordialadega punktis 11. Need on alad, mille puhul kindlustuskaitse ei kehti.

Alaealise (alla 18 aasta vanuse) kindlustatud isiku puhul kehtib võistlusspordi kindlustuskaitse ka ilma erikokkuleppeta poliisil.

Kahjust saad mugavalt teatada meie lepingupartneri Seesami kodulehel.

Õnnetusjuhtumikindlustuse dokumendid

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Palume arvesse võtta, et investeerimisega kaasneb risk. Investeeringute väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Mineviku tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus. QLA’s usume, et edu sõltub tööeetikast, haritusest ning järjepidevusest. Kasutades veebilehel olevat infot nõustud võtma täieliku vastutuse oma tulemuste eest. QLA Insurance OÜ vahendab Compensa Life Vienna Insurance Group SE poolt pakutud finantsteenuseid. Soovitame enne iga finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvuda tingimustega compensalife.ee ja vajadusel pidada nõu asjatundjaga.

Copyright 2024. Kõik õigused kaitstud. QLA Insurance OÜ. | Privaatsuspoliitika