Kui kindlustusjuhtumit ei toimu: kogumiskindlustus kaitseb lähedasi

Mis saab kindlustusest siis, kui kindlustusjuhtumit ei toimu?

Selgitame, mis saab siis, kui kindlustusjuhtumit ei toimu ning kuidas kogumiskindlustus aitab kaitsta Sinu lähedasi ja kindlustuse eest mitte tühja maksta.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Kuidas töötab elukindlustus?

  Kui kindlustusjuhtumit ei toimu: elukindlustuse eelised

  Traditsiooniline elukindlustusleping töötab lihtsa põhimõtte alusel: kindlustusjuhtumi korral maksab kindlustusselts välja hüvitise. Kindlustussumma ehk kindlustuskaitse määratakse inimese vajaduste ja sissetulekute põhjal ning kindlustusmakse ehk preemium sõltub inimese vanusest, hobidest ja terviseseisundist

  Elukindlustusel on mitmeid olulisi eeliseid, mis muudavad selle väärtuslikuks investeeringuks omaenda ja lähedaste tuleviku kindlustamisel.

  1. Finantskaitse lähedastele: Elukindlustus tagab finantskaitse Sinu lähedastele, kui peaksid ootamatult surema. Kindlustussumma makstakse välja lähedastele, et aidata neil toime tulla Sinu kaotusest tingitud rahaliste raskustega. See aitab katta igapäevaseid arveid ja kulusid ning tagab perele stabiilsuse ja turvatunde.
  2. Laialdane kaitse: Elukindlustus hõlmab tavaliselt erinevaid olukordi, mis võivad põhjustada surma, sealhulgas haigused, õnnetused ja isegi enesetapp (tingimusel, et kindlustuslepingus pole vastupidist sätestatud). See tagab kaitse erinevate ootamatute olukordade vastu, mis võivad mõjutada Sinu ja Sinu pere elu.
  3. Lisakindlustused: QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Group SE elukindlustus pakub mitmeid erinevaid tooteid ja lisakindlustusi, võimaldades Sul valida just enda olukorrale sobiva lahenduse.
  4. Tooted on paindlikud. Saad muuta nii kindlustussummat, lepingu perioodi, maksmissagedust, lisada lisakindlustusi sõlmimisel ja lepingu kehtivuse ajal. Soovi korral saad lisakindlustustest ka loobuda.

  Rohkem infot elukindlustuse kohta leiad meie kodulehelt: https://qlainsurance.ee/elukindlustus/

  Mis saab elukindlustuse eest makstud rahast siis, kui kindlustusjuhtumit ei toimu?

  Kui kindlustusjuhtumit ei toimu, siis makstud kindlustusmakseid ei tagastata. Elukindlustus ei ole investeering, vaid pigem kaitsevahend. Selle eesmärk on pakkuda turvatunnet ja kaitset ootamatute sündmuste korral, mitte raha tagasi maksta juhul, kui midagi ei juhtu.

  Makstud kindlustusmaksetest kogutud raha kasutatakse kindlustusseltsi poolt lepingus ettenähtud kaitse tagamiseks, sealhulgas kindlustussumma väljamaksmiseks juhul, kui kindlustusjuhtum aset leiab. Seega, kui kindlustusjuhtumit ei esine, kasutatakse kindlustusmakseid kindlustusseltsi tegevuseks ja riskide haldamiseks ning Sinu poolt valitud kaitse säilitamiseks.

  Kaks ühes: kogumiskindlustus

  Mis siis, kui saaksid kindlustusele mineva summa tagasi teenida ka juhul, kui kindlustusjuhtumit ei toimu?

  Kogumiskindlustus on suurepärane võimalus aeg oma kasuks tööle panna ning ennast samaaegselt kindlustada ja regulaarse investeerimise kaudu ühtlasi ka raha teenida.

  Ei kasuta kogumiskindlustust: Sa ostad standardse (elu)kindlustuspoliisi.

  Tulemus: Sa saad endale kindlustuskaitsed, kuid kui kindlustusjuhtumit ei toimu, võid Sa maksta aastaid kindlustuse eest “tühja”.

  Kasutad kogumiskindlustust: Sa ostad kogumiskindlustuse poliisi.

  Tulemus: Sa saad endale kindlustuskaitsed, kuid kui kindlustusjuhtumit ei toimu, on võimalik kindlustusele minev summa tagasi teenida.

  Mis on kogumiskindlustus?

  Kogumiskindlustuse positiivsed küljed

  Kogumiskindlustus tähendab võimalust raha säästa ja pakub samas Sinu lähedastele Sinu surma korral toimetuleku- ja valuraha. Kindlustushüvitis makstakse välja kindlustatud isiku surma korral või kui saabub lepingus kokku lepitud tähtaeg. Surmahüvitis võib võrduda säästetava või juba säästetud summaga, aga võib sellest ka erineda – sõltub lepingust.

  Investeerimisriskiga elukindlustuse puhul saad Sa investeeringute tootluse eest võtta ise suurema vastutuse, sest Sa saad oma varasid ise juhtida. QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaudu pääsed Sa suurtele võlakirja- ja aktsiaturgudele ning saad samad eelised, mis muidu on kättesaadavad ainult suurfirmadele.

  Raha paigutamine fondidesse on lihtne ning pikema kogumisperioodi jooksul on Sul võimalik investeeringutelt teenida suuremat tulu. Siiski sõltub Sinu investeeringute väärtus ennekõike kindlustuslepinguga seotud investeerimisfondide edukusest, mis omakorda sõltuvad väärtpaberiturgude liikumisest. Tutvu investeerimisfondidega siin.

  Kogumiskindlustuse puhul kehtivad maksusoodustused

  Kindlustusmakse jagunemine

  Ei kasuta kogumiskindlustust: Sa kogud endale raha läbi fondi, aktsia, võlakirja või mõne muu finantsturuinstrumendi.

  Tulemus: Kogumisperioodi möödudes võtad Sa kogutud summa välja ning maksad teenitud tootluse pealt 20% tulumaksu.

  Kasutad kogumiskindlustust: Sa kogud endale raha läbi kogumiskindlustuse, kus osa kogutud summast läheb riskitasude katteks.

  Tulemus: Kogutud raha välja makstes arvestatakse riskitasud maha ning tulumaksu maksad Sa juhul, kui preemiumi täismaht on madalam kogutud summast.

  Parimate lahenduste leidmiseks ja hinnapakkumise saamiseks broneeri konsultatsioon meie BFAA litsentsitud nõustajaga siin: https://calendly.com/qla-sales-team/kogumiskindlustus-ariklient-blogi

  Kuidas maksusoodustus toimib?

  Investeerimisstruktuuri muutmine ehk fondiosakute müümine ja ostmine investeerimisperioodi jooksul toimub fondilepingu sees ja seetõttu ei kaasne sellega võimaliku tulu maksustamist.

  Alates 1. augustist 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumiskindlustuse lepingutega teenitud investeerimiskasumi tulumaksukohustus on võimalik edasi lükata senikaua, kuni toimub kasumi reinvesteerimine selleks loodud investeerimiskonto kaudu. Vastavalt kehtivale tulumaksuseadusele kuulub lepingust saadav tulu maksustamisele.

  Erandiks on enne 1. augustit 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumislepingud, millele kehtib kuni 31.12.2023 lepinguga teenitud kasumi tulumaksuvabastus juhul, kui leping on olnud jõus vähemalt 12 aastat.

  Maksu- ja Tolliamet arvestab kindlustusmakset investeeringuna, kuigi osa sellest maksest läheb järgnevalt kindlustuskaitsete ja riskitasude katteks.

  Kuidas kogumiskindlustust teha?

  Raha kogumise juures tuleb kõigepealt paika panna kogumisperioodi pikkus, enda säästuvõime ja riskitaluvus.

  Kuigi elu on hindamatu väärtusega, saame me kindlustada sissetulekuid, et säilitada Sinu lähedaste elukvaliteeti, kui Sinuga peaks midagi juhtuma.

  Hea tava ning väljakujunenud standard on määrata (elu)kindluskaitse summaks oma 3-5 aasta netosissetulekute summa. Lisaks võiksid arvestada oma kodulaenu ja muude laenukohustuste jääki.

  Kui oled otsustanud ise aktiivsemat rolli mängida ja valisid investeerimisriskiga kogumiskindlustuse, saad valida suure hulga erinevate fondide vahel. Milliseid fonde konkreetselt valida, sõltub Sinu teadmistest, investeerimiskogemusest ning riskitaluvusest.

  Meie kindlustusnõustaja aitab Sul konsultatsioonil täita sobivuse küsimustikku, mille alusel määratakse Sinu investeerimisprofiil. Vastavalt profiilile saad valida endale sobivad investeerimisfondid. Tutvu investeerimisfondidega siin.

  Kogumiskindlustuse lisaeelised, kui kindlustusjuhtumit ei toimu

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse puhul saad Sa valitud investeerimisfonde muuta ilma võimalikult tulult maksu maksmata. Investeerimisfonde on Sul võimalik tasuta vahetada neli korda aastas, kui Sinu lepingu reservis on vähemalt 1000€

  Lisaks raha kogumisele ja elukindlustusele saad valida erinevaid lisakindlustusi, näiteks kriitiliste haiguste või puuduva töövõime kaitse

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustusel on mitmeid eeliseid võrreldes otse võlakirjadesse, aktsiatesse või fondiosakutesse investeerimisega, sealhulgas parimad fondivalitsejad, suurinvestori eelised ja hajutatud riskid. Lisaks on sissemaksete tegemine paindlik ja investeerimisstruktuuri saad muuta vastavalt oma soovidele. Kulud on madalamad ja läbipaistvamad ning investeeringuid on lihtne jälgida Internetis. 

  Täpsemat infot kogumiskindlustuse ja lepingutasude kohta leiad meie kodulehelt: https://qlainsurance.ee/kogumiskindlustus-qla/

  Kui soovid kindlustusega raha tagasi teenida, broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga juba täna.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply