Õnnetusjuhtumi- ja elukindlustus: võrdlus

Elukindlustus ja õnnetusjuhtumikindlustus: võrdlus

Elukindlustus ja õnnetusjuhtumikindlustus: võrdlus kahe kindlustusliigi vahel ning soovitused, millistes olukordades kumbki kõige paremini sobib.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Mis on elukindlustus?

  Mis on elukindlustus

  QLA Insurance pakub meie partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaudu investeerimisriskiga elukindlustust. See on elukindlustuse liik, mis sisaldab investeerimise kaudu raha kogumise elementi ning pakub kindlustuskaitset surmajuhtumi vastu. 

  Seda tüüpi kindlustus võimaldab edasi lükata tulumaksu tasumist, kuni kasum reinvesteeritakse investeerimiskonto kaudu. Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu hind koosneb kindlustusmaksest ja investeerimiskomponendist, mida nimetatakse kindlustusreserviks.

  Investeerimisriskiga elukindlustus pakub paindlikke kindlustusmakseid ja võimalust suurendada või vähendada surmahüvitist vastavalt vajadusele. Samuti võib kindlustusreservi väärtus kasvada vastavalt valitud alusvara fondiosakute turuväärtusele, pakkudes kindlustusvõtjale täiendavat rahalist turvatunnet.

  Rohkem infot investeerimisriskiga elukindlustuse kohta leiad meie kodulehelt.

  Mida elukindlustus ei paku?

  Investeerimisriskiga elukindlustus ei taga garanteeritud tulu ning tulu võib varieeruda vastavalt turutingimustele. Kindlustusmaksed võivad suureneda ja kui kindlustusreservi väärtus langeb nullini, võib poliis katkeda. Lepingust teenitud tulu on maksustatud, kuigi maksukohustust saab edasi lükata, kasutades investeerimiskontot.

  Lisaks kannab kindlustusvõtja alusvaraga seotud investeerimisriski. Kui alusvara tootlus on väiksem kui loodetud, võib kindlustusreservi väärtus kahaneda. Kindlustusreservi väärtus võib samuti väheneda, kui kindlustusmakseid ei tehta vastavalt lepingus ettenähtule, raha võetakse osaliselt välja enne kogumisperioodi lõppu või leping lõpetatakse ennetähtaegselt.

  Täpsemad tingimused leiad meie kodulehelt.

  Mis õnnetusjuhtumikindlustus?

  Mis on õnnetusjuhtumikindlustus

  Õnnetusjuhtumikindlustus on isikukindlustuse liik, mis pakub rahalist kaitset olukordades, kus ootamatu sündmus toob kaasa kehavigastuse, tõsise trauma, püsiva puude või surma. 

  See aitab tagada Sinu ja Sinu pere majandusliku toimetuleku pikaajalise ravi, ajutise töövõimetuse või püsiva puude korral. 

  Lisaks on kindlustushüvitis abiks lähedaste majandusmurede leevendamisel, kui juhtub halvim. 

  Õnnetusjuhtumikindlustus sisaldab mitmeid hüvitise liike nagu päevaraha, valuraha, ravikulude, püsiva puude ja surmajuhtumi hüvitis ning seda saab kohandada vastavalt Sinu vajadustele.

  Rohkem infot õnnetusjuhtumikindlustuse ja lisakaitsete kohta leiad meie kodulehelt.

  Mida õnnetusjuhtumikindlustus ei paku?

  Meie partneri Seesam Vienna Insurance Groupi õnnetusjuhtumikindlustus ei paku kaitset ekstreemspordiga või muude riskialadega tegelemisel, nagu poks, kaljuronimine, motosport jne. 

  Samuti ei kata see haigestumise ja haiguste raviga seotud kulutusi, bakteriaalsete infektsioonide (va teetanus ja marutõbi) põhjustatud kahjusid, ega puugi või ämblikulise pistedest tingitud kahjusid. 

  Hüvitist võidakse vähendada või maksmisest keelduda, kui kindlustusjuhtumi saabumist on mõjutanud alkoholi, narkootikumide või muude ainete tarbimine, ravirežiimi rikkumine või tööohutusnõuete rikkumine.

  Rohkem infot õnnetusjuhtumikindlustuse tingimuste kohta leiad meie kodulehelt.

  Elukindlustus ja õnnetusjuhtumikindlustus: võrdlus

  Omadused Elukindlustus Õnnetusjuhtumikindlustus
  Mis?
  Elukindlustus, eriti investeerimisriskiga elukindlustus, pakub kindlustuskaitset surmajuhtumi vastu ning sisaldab investeerimise elementi, mis võimaldab raha kogumist ja potentsiaalset kasumit. See pakub ka võimalust tulumaksu tasumist edasi lükata, kuni kasum reinvesteeritakse. Sellele saad valida lisakaitseid nagu kriitiliste haiguste, päevaraha, valuraha, püsiva puude ja surmajuhtumi kaitsed.
  Õnnetusjuhtumikindlustus on isikukindlustuse liik, mis pakub rahalist kaitset ootamatute sündmuste, näiteks kehavigastuste, tõsise trauma, püsiva puude või surma korral. Sellele võib valida lisakaitseid nagu päevaraha, valuraha, ravikulude ja püsiva puude kaitsed.
  Kel-lele?
  - Inimestele, kes soovivad pakkuda oma lähedastele rahalist kaitset enda surmajuhtumi korral. - Inimestele, kes soovivad investeerida ja koguda raha pikaajaliseks eesmärgiks, näiteks pensioniks. - Neile, kes otsivad paindlikkust kindlustusmaksete ja surmahüvitise suuruse osas.
  - Inimestele, kes soovivad kaitset ootamatute õnnetuste eest, mis võivad põhjustada ajutist või püsivat töövõimetust. - Sportlastele ja aktiivset eluviisi harrastavatele inimestele. - Peredele, kus on lapsed, kes võivad vajada lisakaitset õnnetuste puhul.
  Mil-lal?
  - Surmajuhtumi korral pereliikmete toetamine. - Pikemaajaline raha kogumine ja investeerimine. - Peredele, kellele on olulised rahaline turvatunne ja investeerimisvõimalused.
  - Ootamatu õnnetusjuhtumi korral, mis vajab pikaajalist ravi või põhjustab töövõimetust. - Ajutiste tervisekahjustuste või vigastuste korral. - Igakuise sissetuleku säilitamiseks õnnetusjuhtumi tagajärjel.

  Mõlemad kindlustused pakuvad rahalist kindlust, kuid eri viisidel

  Elukindlustus sobib inimestele, kes soovivad pakkuda oma lähedastele rahalist kaitset enda surmajuhtumi korral ja samal ajal investeerida ja koguda raha pikaajaliseks eesmärgiks.

  Õnnetusjuhtumikindlustus on ideaalne neile, kes soovivad kaitset ootamatute õnnetuste ja vigastuste eest, mis võivad põhjustada ajutist või püsivat töövõimetust.

  Kui valid endale sobivat kindlustust, soovitame Sul kaaluda oma elustiili, perekondlikku olukorda ja tulevikuplaane. 

  Iga inimese vajadused ja võimalused on erinevad. Anname Sulle personaalset abi ja nõustame Sind, et leida just Sulle sobivaim kindlustuslahendus. 

  Broneeri konsultatsioon elukindlustuse või õnnetusjuhtumikindlustuse sõlmimiseks meie kogenud nõustajaga ja aitame Sul koostada kindlustuse, mis kaitseb Sind ja Su lähedasi ootamatuste eest.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Vajad nõu?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply