Töötajate tervisekontroll on enamikule ettevõtetele kohustuslik

Kuidas lasta kohustusliku töötajate tervisekontrolli kulud katta kindlustusel?

  Add a header to begin generating the table of contents

  Töötajate tervisekontroll on protseduur, mis tagab töötajate tervisliku seisundi jälgimise töökeskkonnas. See on oluline ennetav meede, mis aitab tuvastada Sinu töötajate võimalikke terviseriske ning tagab inimeste ohutuse ja heaolu. Kuid kas teadsid, et võid lasta kindlustusel katta selle kohustusliku kontrolli kulud?

  Artiklis selgitame, kuidas ka Sina saad edumeelse ettevõtjana erisoodustusmaksuvabalt tööandja ravikindlustuse töötervishoiukontrolli kaitse abil töötajate tervise eest hoolitseda ja neid paremini motiveerida.

  Mida töötervishoiukontrolli käigus tehakse?

  Töötervishoiukontrolli käigus hindab arst töötajate tervislikku seisundit, uurib nende töökeskkonnast tulenevaid riske ning soovitab vajadusel ennetavaid meetmeid. Kontroll hõlmab tavaliselt tervisekontrolli, töökeskkonna riskianalüüsi ja vajadusel töötajate nõustamist.

  Tööandja korraldab töötaja tervisekontrolli nelja kuu jooksul töötaja tööle asumisest arvates.

  Töötervishoiuarst teeb töötajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja väljastab tervisekontrolli otsuse.

  Vähetähtis ei ole ka tervisekontrolli teine eesmärk, milleks on avastada võimalikult vara niisugused tervisehäired, mis võivad olla pärit töökeskkonnast. Varase probleemi avastamine võimaldab vältida töötaja tervise edasist halvenemist.

  Millistele ettevõtetele on töötervishoiukontroll kohustuslik?

  Ohutegurid, mille puhul töötajate tervisekontroll on kohustuslik

  Töötervishoiukontrolli korraldamine on kohustuslik kõigile ettevõtetele, kus töötajad puutuvad kokku füüsiliste või keemiliste riskidega, töötavad müra- või vibratsioonirikastes keskkondades või tegelevad muude terviseriskidega seotud töödega. 

  Nendeks võivad olla ka väikeettevõtted või nn ühemehefirmad. Kui omanik ise tegeleb tootmisega ja töökeskkonnas on terviseriske põhjustada võivaid ohutegureid (töö kuvariga, autoparandustöökoda jne), siis vastavalt seadusele peab ta läbima tervisekontrolli. Peaksid meeles pidama, et igas ettevõttes vastutab tööohutuse ja töötervishoiunõuete täitmise eest selle juht.

  Tööandja korraldab tervisekontrolli töötajale, kelle tervist võib töökeskkonna riskide hindamise tulemusel mõjutada järgmine töökeskkonna ohutegur või töö laad:

  • müra;
  • vibratsioon;
  • elektromagnetväljad;
  • tehislik optiline kiirgus;
  • ioniseeriv kiirgus;
  • ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid, sealhulgas kantserogeenid ja mutageenid;
  • bioloogilised ohutegurid (näiteks looduses töötajatel puukentsefaliit);
  • kuvariga töö;
  • raskuste käsitsi teisaldamine;
  • korduvaid liigutusi sisaldav töö või töö pidevas sundasendis, sealhulgas istuvas või seisvas asendis;
  • töö pidevas sundasendis, sealhulgas istuvas või seisvas asendis;
  • muu ohutegur või töö laad.

  Perioodiline tervisekontroll tuleb korraldada töötervishoiuarsti määratud ajavahemiku järel, kuid vähemalt üks kord kolme aasta jooksul ning alaealise töötaja puhul vähemalt üks kord aastas.

  Rohkem infot töötajate tervisekontrolli kohta leiad Tööinspektsiooni kodulehelt.

  Kuidas korraldada töötajate tervisekontrolli tasuta läbi tööandja ravikindlustuse?

  Tervisekontrolliga seotud kulud katad Sina kui tööandja. Tervisekontroll tehakse tööajal ja töötajale makstakse sellel ajal keskmist tööpäevatasu.

  Tööandja ravikindlustuse töötervishoiukontrolli kaitse võimaldab Sul hoolitseda oma töötajate tervise eest ja katta tervisekontrollidega seotud kulu

  • tööandja ravikindlustus hüvitab töötervishoiukontrolli 100%;
  • samuti katab see muu seadusest tuleneva töötamiseks vajaliku tervisekontrolli;
  • aga ka tervisetõendi kulu, mis on vajalik kindlustusvõtja juures töötamiseks.

  Kindlustusandja hüvitab kindlustusvõtjale tervisekontrollidega seotud tõendatud kulu lepingus märgitud kindlustuslimiidi piires

  Ei hüvitata:

  • töötervishoiukontrolli käigus määratud lisauuringuid ja –analüüse; 
  • retseptiravimeid; 
  • tööfüsioterapeudi või ergonoomi konsultatsiooni ja -visiiditasu; 
  • tööpsühholoogi konsultatsiooni ja –visiiditasu; 
  • vastuvõtule mitteilmumisega seotud kulusid.

  Seega on tööandja ravikindlustus oluline samm töötajate tervise ja ohutuse tagamisel ning Sinu ettevõttele kuluefektiivne lahendus töötajate tervisekontrolli korraldamiseks.

  Veel põhjusi, miks teha töötajatele ravikindlustus

  Iga ettevõtte suurim väärtus on kahtlemata tema töötajad. Iga inimese jaoks on aga suurim väärtus tema tervis.

  Sageli on eriarsti juurde pääsemine pikkade järjekordade tõttu raskendatud. Samuti on mitmeid tervishoiukulusid, mida riiklik ravikindlustus ei kata. Ettevõtted saavad lisaks riiklikule, solidaarsele tervisekindlustusele pakkuda oma töötajatele ka vabatahtlikku lisatervisekindlustust ehk tööandja ravikindlustust. 

  Tööandja ravikindlustus täiendab riiklikku ravikindlustust ja katab tasuliste raviteenuste kulutused (nt hambaravi, taastusravi, vaktsineerimine, arsti tasuline vastuvõtt) kindlustuse kaudu.

  Kui Sa oled edumeelne, pidevalt arendustegevustesse ja oma töötajatesse investeeriv ettevõtja, on tööandja ravikindlustus just Sinu jaoks.

  Millised on tööandja ravikindlustuse eelised?

  Tööandja ravikindlustuse eelised
  1. Töötajate eest hoolitsemine: Tervisekindlustus on motiveeriv boonus töötajatele. See annab neile võimaluse pääseda kiiremini kvaliteetse arstiabini ja leida lahendused oma terviseprobleemidele.
  2. Kasulikum kui palgatõus: QLA Insurance’i partneri Compensa tervisekindlustusel on turu kõige laiema sisuga kindlustuskaitsed ja paindlik pakettide moodustamise võimalus. Ettevõtja saab valida täpselt need kaitsed, mis on töötajatele olulised.
  3. Konkurentsieelis tööturul: Tervisekindlustuse pakkumine tõstab ettevõtte mainet tööturul ja värbamisel. See motiveerib ka olemasolevaid töötajaid ja vähendab kaadri voolavust.
  4. Maksusoodustus: Tervisekindlususlepingu kindlustusmakse on tööandjale erisoodustusmaksuvaba. Seda saab iga töötaja kohta hüvitada aastas kuni 400€, kui tööandja on võimaldab seda kõikidele töötajatele.
  5. Väiksem kulu töötaja tervise edendamisele: Tervisekindlustusega saab katta näiteks töötaja kohustusliku töötervishoiukontrolli, prillide soetamise ja vaktsineerimise kulud.

  Mida tööandja ravikindlustus katab?

  Iga ettevõte saab oma töötajatele koostada just sellised tervisekindlustuse paketid, mis vastavad tema vajadustele ja võimalustele.

  Meie partneri Compensa tervisekindlustusel on turu kõige laiema sisuga kindlustuskaitsed ja paindlik pakettide moodustamise võimalus.

  Kohustuslikuks kindlustuskaitseks on ambulatoorne ravi, kuid ülejäänud kaitsete osas antakse ettevõttele vabad käed. Võid moodustada paketi töötajate ametikohtadest, töökeskkonna riskiteguritest või vanuselisest jaotusest lähtudes, aga ka enimkasutatavaid tervishoiuteenuseid silmas pidades – leiame igale mõttele sobiva lahenduse.

  Lisaks ambulatoorsele ravile on võimalik valida järgmisi kindlustuskaitseid:

  • Statsionaarne ravi ehk haiglaravi tähendab Sinu ravimist haiglas, kuhu Sul tuleb jääda vähemalt üheks ööpäevaks.
  • Taastusravi on suunatud häirunud kehafunktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele.
  • Regulaarsed ennetavad tervisekontrollid (profülaktilised uuringud) ja õigeaegne tagasiside oma ala spetsialistidelt tagavad meelerahu.
  • Hambaravi — suutervis on osa üldtervisest ja selle hoidmine on oluline igas eas.
  • Vaimse tervise probleemide varajane märkamine ning ennetamine on olulise tähtsusega iga inimese kõrge elukvaliteedi ja heaolu tagamiseks.
  • Optilised vahendid — nägemisteravuse muutus pole alati tingitud silmahaigustest, enamasti on tegemist terve silma eripäraga, millega peab arvestama ja mida saab parandada nägemist korrigeerivate abivahenditega.
  • Vaktsiinidega saab ära hoida paljusid bakterite ja viiruste poolt levitatavaid nakkushaigusi, mis võivad Sinu tervist nii Eestis viibides kui maailmas ringi rännates mõjutada.
  • Retseptiravimid — hüvitamisele kuuluvad arsti poolt väljastatud retsepti alusel ostetud ravimid, välja arvatud mõned erandid.
  • Töötervishoid on investeering töötaja tervisesse ja heaolusse, sest tervisekontrolli läbiviimisel võetakse arvesse ohutegureid, millega töötajad töökeskkonnas kokku puutuvad ja seadusest tulenevaid nõudeid.
  • Sünnitusabi — sünnitus on sotsiaalne ja emotsionaalne sündmus ning oluline osa pereelust. Soovime sellest tähtsast päevast osa saada ning pakkuda kindlustunnet Sulle, Sinu perele ja sündivale lapsele.
  • Repatrieerimine — kui Sinu välisriigi kodanikust kolleeg sureb Eesti Vabariigi territooriumil, aitab Compensa Elukindlustus säilmete (sh tuha) koduriiki transportimisel või hoolitseb Eestis tuhastamise ja/või säilmete matmisega seotud kulude eest.

  Rohkem infot tööandja ravikindlustuse kindlustuskaitsete kohta leiad meie kodulehelt: https://qlainsurance.ee/ariklient/tervisekindlustus/

  Kui palju tööandja ravikindlustus maksab?

  Iga ettevõtte vajadused ja võimalused on erinevad. Parimate lahenduste leidmiseks ja hinnapakkumise saamiseks broneeri aeg meie nõustajaga.

  Soovid pakkuda oma töötajatele lisamotivatsiooni ning võimaldada neil kiiremini ja kvaliteetselt oma terviseprobleeme lahendada?

  Täida QLA Insurance’i tööandja ravikindlustuse küsitlus ja meie konsultant aitab Sul leida just Sinu võimalustele ja vajadustele sobivaima lahenduse.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply