Mis vahe on elukindlustusel ja riskikindlustusel

Mis vahe on elukindlustusel ja riskikindlustusel?

Mis vahe on elukindlustusel ja riskikindlustusel?

Elukindlustus on oma olemuselt riskikindlustus, mis kaitseb ootamatu sündmuse (antud juhul surmaga) seotud finantsmõjude eest. Elukindlustus tagab Sulle ja Su lähedastele majandusliku turvatunde ootamatuteks olukordadeks.

  Add a header to begin generating the table of contents
  Mis vahe on elukindlustusel ja riskikindlustusel: elukindlustus on riskikindlustus

  Mis vahe on elukindlustusel ja riskikindlustusel: mis on riskikindlustus?

  Riskikindlustus on kindlustusvorm, mis kaitseb kindlustatut ootamatute sündmuste, nagu haigus, õnnetus või surm, finantsmõjude eest. Kindlustusmakse ja kindlustuskaitse suurus on kogu lepinguperioodi vältel ühesugune. Riskikindlustus aitab leevendada ootamatute olukordade mõju, tagades kindlustatule või tema lähedastele kokkulepitud kindlustussumma maksmise kindlaksmääratud tingimustel, näiteks surma korral. See võimaldab Sul planeerida ja kaitsta end ootamatustega seotud finantsmõjude eest.

  Mis vahe on elukindlustusel ja riskikindlustusel: mis on elukindlustus?

  Elukindlustus tagab majandusliku turvatunde ootamatute olukordade puhul ning on mõistlik investeering enda ja lähedaste heaolu kindlustamiseks. Tänapäeva dünaamilises ühiskonnas, kus ootamatused on osa elust, annab elukindlustus Sulle võimaluse valmistada end ette ebakindlateks olukordadeks tulevikus.

  Öeldakse, et me ei saa alati kontrollida, mis meie elus juhtub, kuid saame kontrollida, kuidas me reageerime. Elukindlustus on praktiline vahend, mis aitab Sul kujundada tulevikku vastavalt oma soovidele ja vajadustele

  QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Group SE elukindlustus pakub mitmeid erinevaid tooteid ja lisakindlustusi, võimaldades Sul valida just enda olukorrale sobiva lahenduse.

  Elukindlustus aitab Sul säilitada stabiilsuse, isegi kui peaksid kokku puutuma ootamatu surmajuhtumiga. Kui midagi peaks Sinuga juhtuma, aitab elukindlustus tagada, et Sinu lähedased saavad toime tulla mitte ainult emotsionaalselt, vaid ka finantsiliselt. Kindlustussumma aitab säilitada nende turvatunde ja harjumuspärase elustandardi, pakkudes neile vajalikku kaitset raskel ajal.

  Kes saab elukindlustust sõlmida?

  Compensa elukindlustus võimaldab Sul sõlmida lepingu vanuses 18-70 eluaastat, tagades kaitse ööpäevaringselt kogu maailmas. Elukindlustus on paindlik ja kohandatav vastavalt Sinu vajadustele, pakkudes kindlustunnet nii Sulle endale kui ka Sinu lähedastele.

  Kokkuvõttes on elukindlustus oluline investeering, mis aitab Sul kujundada turvalist tulevikku ja tagada, et ootamatud sündmused ei mõjutaks Sinu ja Sinu lähedaste heaolu.

  Millised on elukindlustuse tingimused?

  Elukindlustuslepingut sõlmides määrab klient kindlustussumma, mille kindlustusselts maksab välja kindlustatud isiku surmajuhtumi korral nimeliselt määratud isikutele (soodustatud isikutele).

  Kindlustussumma suuruseks on tavaliselt 3 kuni 5 aasta netosissetulek, et perel oleks võimalik tekkinud olukorras toime tulla. Lisaks palgale ja muudele sissetulekutele tuleks seejuures arvestada ka oma finantskohustustega. 

  Kindlustusmakse suurus sõltub lisaks valitud kindlustussummale veel:

  • kindlustatud isiku vanusest; 
  • tervisest;
  • ja eluviisidest.

  Elukindlustuse puhul on kindlustusjuhtumiks kindlustatud isiku surm. 

  Kindlustusmakseid saab tasuda kas kord kuus, kord kvartalis, kord poole aasta jooksul või üks kord aastas. Seejuures tuleks tähele panna, et minimaalne kuumakse on 10 eurot.

  Kindlustusvõtja ehk kindlustatud isik võib olla 18 kuni 70-aastane (lepingu sõlmides vähemalt 18; lepingu lõppedes mitte vanem kui 70).

  Milliseid lisakaitseid saan elukindlustusele lisada?

  Millised on elukindlustuse lisakaitsed

  Elukindlustusele saad valida ka erinevaid lisakaitseid:

  • Kriitiliste haiguste kaitse – Maksame hüvitist 19 raske haiguse diagnoosi saamisel. Vaata täpsemalt meie partneri Compensa kodulehelt.
  • Puuduva töövõime kaitse – Maksame hüvitist, kui kindlustatu on haiguse või õnnetuse tagajärjel kaotanud täielikult töövõime.
  • Õnnetusjuhtumijärgne püsiv puue – Maksame hüvitist, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud vigastus ei ole paranenud 12 kuu jooksul.
  • Valuraha või päevaraha – Valuraha puhul maksame välja ühekordse hüvitise vastavalt vigastuse ulatusele (% kindlustussummast), kui õnnetusest taastumine võtab aega vähemalt 8 päeva. Päevaraha maksame, kui kindlustatu on õnnetusjuhtumi tagajärjel ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva.

  Rohkem infot elukindlustuse kohta leiad meie kodulehelt.

  Miks on nooremas eas elukindlustuse tegemine soodsam?

  Mida nooremas eas Sa elukindlustuse teed, seda soodsam see Sinu jaoks on. Põhjuseid selleks on mitu:

  1. Madalam kindlustusmakse: Nooremas eas on inimese tervis tavaliselt parem, mis tähendab madalamat kindlustusriski. Selle tulemusena on kindlustusmakse noorele inimesele tavaliselt odavam võrreldes vanemas eas kindlustuse sõlmimisega.
  2. Pikem kindlustuskaitse: Elukindlustuslepinguid sõlmides nooremas eas on võimalik saada pikemat kindlustuskaitset. See tähendab, et kindlustuskaitse võib kesta mitme aastakümne või isegi terve elu, tagades pikaajalise finantskaitse ja turvatunde.
  3. Vähem terviseriske: Noortel inimestel on tavaliselt vanematega võrreldes vähem terviseprobleeme. Kindlustusandja hindab seda madalama riskitasemega, mis võib mõjutada soodsalt kindlustusmakset.
  4. Finantskohustuste kaitse: Nooremas eas võivad inimesel olla pere loomise, kodalaenu võtmise või ettevõtte käivitamise plaanid. Elukindlustus aitab tagada, et ootamatu sündmuse korral on need finantskohustused kaetud, aidates pere ja vara kaitsta.
  5. Investeerimisvõimalused: Kui oled huvitatud investeerimiskomponenti sisaldavast elukindlustusest, kus osa kindlustusmaksest suunatakse investeeringutesse, siis tutvu meie kogumiskindlustuse tingimustega siin. Mida nooremas eas alustad, seda suurema võimaluse see annab luua pikaajaline rahaline kasv.

  Elukindlustuse sõlmimine nooremas eas võimaldab Sul maksimeerida hüvesid, saada soodsamaid kindlustusmakseid ja tagada pikaajaline finantsturvatunne endale ja oma lähedastele. Kuid elukindlustuslepingu sõlmimine on hea mõte igas eas.

  Broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga ja aitame Sul koostada elukindlustuse, mis kaitseb Sind ja Su lähedasi ootamatuste eest.

  Hea teada

  Elukindlustuslepingu saab sõlmida vanuses 18-70 eluaastat ning see kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24/7).

  Elukindlustus on riskikindlustus, mille kindlustusmakse ja kindlustuskaitse suurus on kogu perioodi ulatuses ühesugune.

  Riskikindlustus sobib Sulle, kui tead, kui pikaks ajaks kindlustust vajad ning eelistad kindla suurusega kindlustusmakset.

  Lepingusse saad Sa märkida ühe või mitu nimeliselt määratud isikut (soodustatud isikut), kellele ja millistes osakaaludes kindlustusselts maksab välja Sinu surmajuhtumi korral kindlustussumma.

  *Lepingusse saad üks kord kalendriaastas teha muudatusi tasuta, kui teed muudatusi sagedamini, rakendub sellele teenustasu. Lepingu ennetähtaegsele lõpetamisele rakendub samuti teenustasu. 

  Täpsema info leiad siit.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply