Kuidas töötavad III pensionisamba väljamaksed?

  Add a header to begin generating the table of contents

  III pensionisambasse kogutud raha saad Sa kasutusele võtta endale sobival hetkel. Allpool selgitame lahti erinevad väljamaksete võimalused alates ühekordsest maksest kuni eluaegse pensionini.

  III pensionisamba väljamaksete tegemisel ei ole piiranguid: Sul on õigus enda kogutud raha välja võtta igal ajal ja selles ulatuses nagu Sulle sobib. Selleks tuleb Sul esitada väljamakse avaldus või sõlmida tähtajaline või eluaegne pensionileping.

  Väljamaksete suurus sõltub kogunenud investeeringute suurusest ning Sinu poolt valitud pensioniperioodi pikkusest. 

  Sa võid valida kas ühekordse väljamakse, tähtajalise pensionilepingu või eluaegse pensioni.

  III samba väljamaksete saamiseks võid sõlmida tähtajalise või eluaegse kindlustuslepingu. 

  Kindlustuslepingust eluaegse pensioni väljamaksete saamisel saad määrata ka garantiiperioodi. See kindlustab väljamaksed valitud perioodi jooksul pärast kindlustusvõtja surma pärijale.

  Vabatahtlikust pensionifondist saad väljamakseid osakute tagasivõtmisel. Sa saad müüa kas kõik osakud korraga või osade kaupa.

  Väljamaksete maksuvabastus või tulumaksumäär 10% või 20% sõltuvad mitmest asjaolust:

  • Sinu vanusest;
  • vabatahtliku pensionifondi osakute esmaomandamise ja/või pensionilepingu sõlmimise ajast;
  • Sinu valitud väljamakse viisist: ühekordne väljamakse, tähtajaline või eluaegne pensionileping.

  Mida tähendab eluaegne pensionileping?

  Kui oled sõlminud QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Insurance Grup SE kindlustusseltsiga pensionilepingu, maksab Sulle pensioni kindlustusselts ja pension on eluaegne. Kogutud summa teenib kindlustusseltsis fikseeritud intressi. Eluaegne pension kindlustusseltsist garanteerib saajale maksed elu lõpuni. Kasutamata jäänud summa ei ole päritav, välja arvatud juhul kui on määratud garantiiperiood.

  Kui kindlustusselts teeb Sulle III sambast eluaegseid väljamakseid (annuiteet), on need tulumaksuvabad. Pensioni väljamakseid on õigus hakata saama siis, kui oled jõudnud vanaduspensioniikka või 5 aastat enne seda, samuti kui Sulle on määratud puuduv töövõime.

  Mida tähendab tähtaegne pensionileping?

  Kui oled sõlminud kindlustusseltsiga tähtaegse pensionilepingu, maksab Sulle pensioni kindlustusselts ja pensioni makstakse kokkulepitud perioodi jooksul. Kogutud summa teenib kindlustusseltsis fikseeritud intressi. 

  Kindlustusselts maksab pensioni tähtajaliselt lepingus määratud perioodi jooksul. Juurde saab valida ka garanteeritud perioodi, mis kindlustab väljamaksed valitud perioodi ulatuses soodustatud isikule pärast Sinu surma.

  Kui valisid väljamaksete kestuseks vähemalt soovitusliku kestuse ehk oodatava eluea, siis ei pea Sa väljamaksetelt tulumaksu maksma. Soovituslik kestus on pensioniperiood, mis on arvutatud kindlustuspensioni maksmise alguses Sinu vanusele vastava üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaameti avaldatud, täisaastateks ümardatud, meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel.

  Näide

  Oletame näiteks, et Malle otsustas jääda pensionile 65-aastaselt. Ta vormistas Compensas tähtajalise, garanteeritud perioodiga lepingu. 

  Pensioni saamise periood – 17 aastat, mis on miinimum periood, kus pensionimaksetelt ei peeta kinni tulumaksu

  Garanteeritud periood – 14 aastat, kus surma korral saab pensionimakseid edasi Malle poolt määratud isik

  Kui Malle oleks määranud pensioni saamise perioodiks vähem kui 17 aastat, oleks ta pidanud pensionimaksetelt tasuma 10% tulumaksu.

  Kui Malle oleks otsustanud pensionile jääda 60-aastaselt ehk enne ametlikku pensioniiga (riiklik vanaduspensioniiga miinus viis aastat), oleks ta pidanud pensionimaksetelt tasuma 20% tulumaksu.

  Kuidas saan III samba välja võtta korraga või osadena

  Väljamaksete tegemine on paindlik: Sa saad müüa kõik oma pensionifondi osakud kas korraga või mitmes osas. Sel juhul tuleb Sul aga arvestada kehtivat maksukorda: Sul tekib tulumaksukohustus.

  Antud lepingu puhul garanteeritud perioodi lepingule lisada ei saa.

  Kui leping on kestnud alla 5 aasta või Sa oled noorem ametlikust pensionieast, on ühekordse väljamakse tulumaksumäär 20%.

  Kui leping on kestnud üle 5 aasta ja Sa oled vanem ametlikust pensionieast, on ühekordse väljamakse tulumaksumäär 10%.

  Raha osalisel väljamaksmisel ja kindlustuslepingu ennetähtaegsel korralisel ülesütlemisel kindlustusvõtja algatusel lisandub ka teenustasu. Kindlustuslepingu reservi vähendatakse: 

  • raha osalisel väljamaksel 13 eurot väljamakse kohta;
  • kindlustuslepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel 20 eurot. 

  Rohkem infot III pensionisamba võimaluste kohta leiad meie kodulehelt.

  Broneeri TASUTA konsultatsioon BFAA poolt litsentsitud finantsnõustajaga ja aitame Sule koostada 50 000–250 000€ pensioniplaani.

  Kokkuvõte: III samba väljamaksete maksustamine

  Kui Sinu leping on sõlmitud enne 31.12.2020:

  • kui leping on kestnud alla 5 aasta või Sa oled noorem kui 55 aastat, on ühekordse väljamakse tulumaksumäär 20%;
  • kui leping on kestnud üle 5 aasta ja Sa oled vanem kui 55 aastat, on ühekordse väljamakse või alla soovitusliku kestusega* pensioni tulumaksumäär 10%;
  • kui võtad III sambast välja:
   • vähemalt soovitusliku kestusega* regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%;
   • eluaegset regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.

  Kui Sinu leping on sõlmitud alates 01.01.2021:

  • kui leping on kestnud alla 5 aasta või Sinu pensionieani on jäänud rohkem kui 5 aastat, on ühekordse väljamakse tulumaksumäär 20%;
  • kui leping on kestnud üle 5 aasta ja Sinu pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, on ühekordse väljamakse või alla soovitusliku kestusega* pensioni tulumaksumäär 10%;
  • kui võtad III sambast välja:
   • vähemalt soovitusliku kestusega* regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%;
   • eluaegset regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.

  *Soovituslik kestus – pensioniperiood, mis on arvutatud kindlustuspensioni maksmise alguses Sinu vanusele vastava üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaameti avaldatud, täisaastateks ümardatud, meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel.

  Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinnipeetud summat Sulle saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab ka Maksuametit ning kinnipeetud tulumaks kajastub Sinu eeltäidetud tuludeklaratsioonis.

  Hea teada: teenustasud väljamaksete tegemisel

  Raha osalisel väljamaksmisel ja III samba kindlustuslepingu ennetähtaegsel korralisel ülesütlemisel kindlustusvõtja algatusel vähendatakse kindlustuslepingu reservi: 

  • raha osalisel väljamaksel 13 eurot väljamakse kohta;
  • kindlustuslepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel 20 eurot. 

  Pensioni väljamakse tasu lepingutel, mille kogumisperiood lõppes hiljemalt 31.10.2023

  • pensioni väljamakse tasu on 1% igast kliendile tehtud pensionimaksest (poliisil näidatud pensionimakses on väljamakse tasu juba arvesse võetud). 
  • pensionilepingutel, mis on sõlmitud alates 15.03.2016, pensioni ühekordsel väljamaksmisel pensioni väljamakse tasu puudub. Tasu arvatakse maha kindlustuslepingu reservist enne iga pensionimakset.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply