Euroopa Liidu toetused on ettevõtte arendamiseks

Arenda ja kasvata oma ettevõtet: Euroopa Liidu toetused

Euroopa Liidu toetused annavad ettevõttele võimaluse saada lisakapitali kasvu rahastamiseks, innovatsiooniks ning teadus-arendustegevuseks.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Toetused annavad ettevõttele võimaluse saada lisakapitali oma kasvu finantseerimiseks. Samuti võimaldavad need ettevõtetel investeerida innovatsiooni ja teadus-arendustegevusse, suurendades seeläbi konkurentsivõimet.

  Ekslikult arvatakse, et toetused on raskustes ettevõtetele. Tegelikkus on vastupidine – toetusi saavad valdavalt ainult edukad ettevõtted, kes panustavad riigile olulistesse majandusharudesse. Kõige sagedasemad on toetused innovatsiooni rakendamiseks ja efektiivsuse suurendamiseks tööstuse ja tehnoloogia valdkondades.

  Toetused ei ole mõeldud ettevõtete järeleaitamiseks või tavalise äritegevuse finantseerimiseks, vaid vähendamaks ettevõtete koormust suuremahuliste investeeringute ja arendustegevuste teostamisel, mis muudavad Eesti ettevõtted rahvusvahelistel turgudel atraktiivsemaks ja tõstavad konkurentsivõimet.

  Miks tasub võtta ettevõtte kasvatamisel appi toetused?

  Ettevõtte arendamiseks ja kasvatamiseks toetuste abil on mitmeid eeliseid nagu lisakapitali kaasamine, innovatsiooni kiirendamine, koostöövõimaluste laiendamine, kuid need seavad tegevusele ka teatud piirangud. Toomegi allpool välja mõned toetuste kasutamise soodsad, aga ka piiravad küljed.

  Positiivsed küljed:

  • Lisakapital: Toetused annavad ettevõttele võimaluse saada lisakapitali, mis võib olla oluline kasvufaasi finantseerimisel.
  • Innovatsioon ja teadusarendus: Toetused võimaldavad ettevõtetel investeerida innovatsiooni ja teadus-arendustegevusse, suurendades seeläbi nende konkurentsivõimet.
  • Rahvusvaheline koostöö: Paljud toetusprogrammid nõuavad rahvusvahelise koostööpartneri kaasamist, mis avab uued võimalused uute turgude avastamiseks ja uuenduslike lahenduste arendamiseks.
  • Võrgustike loomine: Toetuste kaudu kaasatud projektid võimaldavad ettevõtetel luua uusi kontakte ja koostööpartnereid, laiendades seeläbi oma võrgustikku ja võimalusi.

  Reeglid ja piirangud, millega tuleb arvestada:

  • Taotlemise keerukus: Taotlemine võib olla ajamahukas ja nõuda põhjalikku ettevalmistust, mõnikord takistades kiiret reageerimist muutuvatele turutingimustele.
  • Rahalised piirangud: Toetusprogrammid võivad määrata kuludele piiranguid ja nõudeid, piirates ettevõtete paindlikkust oma ressursse kasutada.
  • Omaosalus: Enamik toetusprogramme eeldab ettevõtjalt omaosalust.
  • Raamatupidamise nõuded: Toetused nõuavad sageli rangeid raamatupidamislikke reegleid, mis võivad olla ettevõttele lisakohustuseks ja vajada spetsialiseeritud teadmisi.

  Finantsilised aspektid:

  • Lisakapital: Toetused pakuvad ettevõtetele juurdepääsu täiendavale kapitalile, vähendades vajadust võlgnevuste või omakapitali kaasamise järele.
  • Kulude piirangud: Toetusprogrammid võivad piirata, milliseid kulutusi toetusega kaetakse, ja ettevõtted peavad olema valmis neid piiranguid arvestama oma arenguplaanides.
  • Rahaline vastutus: Omaosalus nõuab ettevõtelt finantskohustust, kuid see võib suurendada ka ettevõtjate pühendumist projekti edukale lõpuleviimisele.

  Olulised punktid:

  • Tulemusmõõdikud: Toetuste kasutamine nõuab sageli selgeid tulemusmõõdikuid, et tagada raha efektiivne kasutamine ja projekti eesmärkide saavutamine.
  • Intellektuaalomand: Ettevõtted peavad olema teadlikud intellektuaalomandi õigustest, eriti rahvusvahelistes koostööprojektides, ja tagama, et need küsimused on selgelt kokku lepitud.
  • Jätkusuutlikkus: Ettevõtted peaksid olema valmis mõtlema pikaajaliselt ja arendama projekte, mis tagavad ettevõtte jätkusuutliku kasvu ka pärast toetuse lõppemist.

  Kokkuvõttes on toetuste kasutamine oluline vahend ettevõtte arendamiseks. Nende eduka rakendamise jaoks on vajalik põhjalik planeerimine, teadmised ja pühendumine. QLA Insurance’i kogenud ettevõtluseksperdid aitavad Sul leida Sinu äriga kõige paremini sobivad toetusprogrammid ning viime koos Sinuga projekti alates taotlusest kuni teostuseni eduka lõpuni.

  Täida meie küsitlus ja leia enda ettevõtte jaoks sobiv toetus.

  Millised toetused aitavad Eestis ettevõtet arendada?

  Eestis tegelevad ettevõtete arendamise toetamiseks sobivate programmidega peamiselt Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ning Keskkonnainvesteeringute Keskus. On ka teisi programme nagu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Leader programm jt.

  Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse toetused

  EIS ehk Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus pakub toetusi peamiselt tehnoloogia ja töötleva tööstuse ettevõtetele arendustegevustega kaasnevate kulude finantseerimiseks ning välisturgudele laienemiseks. 

  Näiteks toetab EIS:

  • Tootearendust – kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste arendamist.
  • Protsesside innovatsiooni – efektiivsuse suurendamist ettevõtte põhiprotsessides.
  • Teadustööd ja rakendusuuringuid – innovatsiooni loomiseks.
  • Jätkusuutlikkuse suurendamist – rohepöördega toimetulekuks.
  • Varustuskindluse tagamist – üleminekul taastuvenergiale.
  • Välisturgudele laienemist – ekspordi kasvatamiseks.

  Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetused

  KIK ehk Keskkonnainvesteeringute Keskus pakub toetusi peamiselt töötleva tööstuse ettevõtetele arendustegevustega kaasnevate kulude finantseerimiseks.

  Näiteks toetab KIK:

  • Ressursitõhususe suurendamist.
  • Üleminekut ringmajanduslikele ärimudelitele.
  • Innovaatiliste tehnoloogiate kasutuselevõttu.
  • Rohetehnoloogiate kasutuselevõttu.
  • Jäätmetekke vähendamist.

  Euroopa Komisjoni toetused

  Lisaks aitame oma klientidel taotleda toetust ka otse Euroopa Komisjonist.

  Euroopa Komisjon toetab ettevõtete arengut mitmete erinevate programmide kaudu. Allpool mõned olulised meetmed:

  • Innovatsioonifond (Innovation Fund): Innovatsioonifond toetab suuri projektijuhte, kes arendavad uuenduslikke tehnoloogiaid, et vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid ja edendada Euroopa Liidu rohelisele energiale üleminekut. Projektid peavad olema uuenduslikud ja aitama kaasa kliimapoliitika eesmärkidele.
  • Horizon 2020 (ja selle järglane Horizon Europe): Horizon on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm, mis toetab erinevaid valdkondi, sealhulgas ettevõtlust, teadusuuringuid ja tehnoloogilist arengut. Taotlemine hõlmab nii projekti idee väljatöötamist, partnerlussuhete loomist kui põhjalikku taotluse koostamist.
  • Eurostars: Eurostars on Euroopa riikide ühine programm, mis toetab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) uurimis- ja arendustegevust. Projekti juhtpartner peab olema VKE, ja projekti tulemused peaksid olema turule suunatud.
  • COSME programm: Toetab VKE-sid konkurentsivõime suurendamise, turulepääsu ja ettevõtluskeskkonna parandamise kaudu.
  • Erasmus+ ettevõtetele: Pakub võimalusi õppimiseks ja koolituseks, mis on suunatud töötajate oskuste arendamisele ja ettevõtete rahvusvahelistumisele.
  • EIC Accelerator (osana Horizon Europe’st): Toetab kiiresti kasvavaid ettevõtteid, kes arendavad radikaalselt uuenduslikke tehnoloogiaid.
  • Structural Funds: Piirkondlikud arengufondid, mis toetavad ettevõtlust piirkondades, kus majanduslik areng on nõrgem.

  Täida meie küsitlus ja leia enda ettevõtte jaoks sobiv toetus.

  Vaata rohkem infot ettevõtete arendamiseks mõeldud toetuste kohta QLA Insurance’i kodulehelt.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  1 Response

  Leave a Reply