Investeerimine

Kindlustus koos investeerimisega: eelised ja hüved

Kindlustus koos investeerimisega võimaldab Sul mitte ainult kaitsta oma lähedasi finantsiliselt, vaid ka potentsiaalselt teenida tulu oma investeeringutelt.

Kindlustus koos investeerimisega tagab eelkõige Sulle ja Sinu perele turvalise tuleviku.

Kahjuks ei hüüa õnnetused tulles, kuid me saame teha kõik endast oleneva, et olla ootamatusteks valmis. Kindlustus koos investeerimisega on kaks ühes pakett, mis võimaldab sul koguda raha kindlustuskaitse tagamiseks, samal ajal seda investeerides ja luues seeläbi oma rahalisele tulevikule lisaväärtust.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Millistes olukordades kindlustus koos investeerimisega aitab?

  Aeg-ajalt tekib elus hetki, mil on vaja teha ootamatuid väljaminekuid või tekib soove, mille rahuldamist ei soovi kuidagi edasi lükata. Nendeks hetkedeks saad Sa valmis olla, kogudes endale lisakapitali. Raha säästmisele ja kogumisele lisaks saad Sa selle investeerides ka kasvama panna

  Kindlustus koos investeerimisega ehk kogumiskindlustus võimaldab Sul endal juhtida oma varasid ning mõjutada seeläbi oma investeeringute tootlust. See võimaldab sul kohandada investeeringuid vastavalt oma finantsolukorrale, eesmärkidele ja riskitaluvusele ning seeläbi maksimeerida oma investeeringute tootlust ja saavutada pikaajalises perspektiivis paremaid tulemusi.

  Mis on kindlustus koos investeerimisega?

  Kogumiskindlustus pakub Sulle võimaluse säästa raha samal ajal, kui Sa tagad oma lähedastele rahalise kaitse ootamatuteks olukordadeks. See on suurepärane võimalus aeg oma kasuks tööle panna ning ennast samaaegselt kindlustada ja regulaarse investeerimise kaudu ühtlasi ka raha teenida.

  Kindlustus koos investeerimisega ehk kogumiskindlustus võimaldab sul koguda raha kindlustuskaitse tagamiseks, samal ajal seda investeerides, et teenida potentsiaalset tulu.

  Kogumiskindlustus tähendab võimalust raha säästa ja pakub samas Sinu lähedastele Sinu surma korral toimetuleku- ja valuraha. Kindlustushüvitis makstakse välja kindlustatud isiku surma korral või kui saabub lepingus kokku lepitud tähtaeg. Surmahüvitis võib võrduda säästetava või juba säästetud summaga, aga võib sellest ka erineda – sõltub lepingust.

  Kindlustus koos investeerimisega on kaks ühes pakett

  Kogumiskindlustuse eelised

  Kindlustus koos investeerimisega ehk kogumiskindlustus, annab Sulle võimaluse saada kahte olulist teenust ühes paketis. Esiteks võimaldab see Sul kaitsta ennast ja oma lähedasi rahaliselt ootamatute sündmuste eest, näiteks surma või kriitiliste haiguste korral. Teiseks võimaldab see Sul investeerida oma raha, et teenida tulu ja kasvatada oma vara pikema aja jooksul.

  Kui valid kogumiskindlustuse, siis isegi kui kindlustusjuhtumit ei toimu, ei lähe kindlustuse eest makstud raha raisku. Sinu makstud summa säilib ja seda saab kasutada tulevaste investeeringute tegemiseks või soovi korral väljavõtmiseks vastavalt lepingutingimustele. Seega, kogumiskindlustus annab Sulle mitmekülgse kaitse ja võimaluse oma raha kasvatamiseks.

  Millistele turgudele pääsen investeerimisriskiga kogumiskindlustusega?

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustus avab uksed suurtele aktsia- ja võlakirjaturgudele, mis on muidu ligipääsetavad vaid suurtele institutsionaalsetele investoritele. See annab Sulle võimaluse teenida oma investeeringutelt potentsiaalselt suuremat tulu.

  QLA Insurance’i partner Compensa Life Vienna Insurance Group SE pakub laia valikut hoolikalt valitud rahvusvaheliste ja kodumaiste fondihaldurite juhitud erineva riskitasemega investeerimisfonde ja –portfelle, millesse raha paigutades saad Sa panna oma vara kasvama. Tutvu investeerimisfondidega siin.

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse koostööpartneriteks on valitud parimad fondivalitsejad, kes omavad tugeva ja usaldusväärse partneri staatust kogu maailmas ning kellel on piisav investeerimisspetsialistide ja analüütikute meeskond saavutamaks parimaid tootlusi.

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse raames pakutavate fondide puhul on minimaalsed sissemaksed üldiselt mitmekümneid tuhandeid eurosid. Investeerimisriskiga lepingu kaudu saad aga nendesse fondidesse raha paigutada ka Sina väikeinvestorina.

  Kuidas on hajutatud minu investeeringu riskid?

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse puhul saad Sa valida mitmete erinevate fondide vahel ühe lepingu raames. Seega on investeeringud paigutatud erinevate fondivalitsejate ja fondide vahel, mis hajutab investeerimisega kaasnevat riski veelgi ja on mugavam investorile.

  Sa saad muuta nii oma kogumiskindlustuse uute sissemaksete investeerimisstruktuuri kui ka juba investeeritud varade struktuuri erinevate fondide vahel. Sissemaksete struktuuri muutmine ja investeeritud varade muutmine on Sulle 4 korda aastas tasuta. Otse väärtpaberitesse investeerimisega annab see märgatava kulude kokkuhoiu.

  Võrreldes otse võlakirjadesse, aktsiatesse või fondiosakutesse investeerimisega on investeerimisriskiga kogumiskindlustuse kulud madalamad. Sul ei ole vaja tasuda rahvusvaheliste pangaülekannete eest ja arvestada fondi investeerimistasudega.

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse raames tehakse tehinguid osakutega nende puhasväärtuses. Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse investeerimistasu ja haldustasu arvestatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis muudab investeerimisriskiga lepingu kulud läbipaistvamaks.

  Kindlustusel koos investeerimisega kehtivad maksusoodustused

  Ei kasuta kogumiskindlustust: Sa kogud endale raha läbi fondi, aktsia, võlakirja või mõne muu finantsturuinstrumendi.

  Tulemus: Kogumisperioodi möödudes võtad Sa kogutud summa välja ning maksad teenitud tootluse pealt 20% tulumaksu.

  Kasutad kogumiskindlustust: Sa kogud endale raha läbi kogumiskindlustuse, kus osa kogutud summast läheb riskitasude katteks.

  Tulemus: Kogutud raha välja makstes arvestatakse riskitasud maha ning tulumaksu maksad Sa juhul, kui preemiumi täismaht on madalam kogutud summast

  Täpsemat infot kogumiskindlustuse maksusoodustuste kohta leiad meie kodulehelt: https://qlainsurance.ee/kogumiskindlustus-qla/

  Kuidas teha kindlustus koos investeerimisega?

  Raha kogumise juures tuleb kõigepealt paika panna kogumisperioodi pikkus, enda säästuvõime ja riskitaluvus.

  Kuigi elu on hindamatu väärtusega, saame me kindlustada sissetulekuid, et säilitada Sinu lähedaste elukvaliteeti, kui Sinuga peaks midagi juhtuma.

  Hea tava ning väljakujunenud standard on määrata (elu)kindluskaitse summaks oma 3-5 aasta netosissetulekute summa. Lisaks võiksid arvestada oma kodulaenu ja muude laenukohustuste jääki.

  Kui oled otsustanud ise aktiivsemat rolli mängida ja valisid investeerimisriskiga kogumiskindlustuse, saad valida suure hulga erinevate fondide vahel. Milliseid fonde konkreetselt valida, sõltub Sinu teadmistest, investeerimiskogemusest ning riskitaluvusest.

  Meie kindlustusnõustaja aitab Sul konsultatsioonil täita sobivuse küsimustikku, mille alusel määratakse Sinu investeerimisprofiil

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustusse saad teha nii regulaarseid kui ka ühekordseid suuremaid investeeringuid. Samuti saad osa kogumiskindlustuse rahast välja võtta. Raha osalise väljavõtmise või lepingu lõpetamisega ei kaasne suuri kulusid, kuid Sul tuleb arvestada erinevate maksustamisaspektidega.

  Kogu informatsiooni kogumiskindlustuse kohta saad jälgida Internetis meie partneri Compensa Life veebikontori kaudu: enda lepinguid, teostatud sissemakseid ja investeeringute väärtust. Igal aastal saad investorina ülevaate enda lepingutest.

  Kindlustus koos investeerimisega, eriti investeerimisriskiga kogumiskindlustus, pakub mitmeid eeliseid ja võimalusi oma raha kasvatamiseks ning lähedastele rahalise kindluse tagamiseks. Maksusoodustused, paindlikud investeerimisvõimalused ja madalamad kulud muudavad selle atraktiivseks valikuks neile, kes soovivad investeerida ja samal ajal oma pere tulevikku kindlustada.

  Täpsemat infot kogumiskindlustuse ja lepingutasude kohta leiad meie kodulehelt: https://qlainsurance.ee/kogumiskindlustus-qla/

  Kui soovid kindlustust koos investeerimisega, broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga juba täna.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply