Kolmas sammas miinuses

Kolmas sammas miinuses: mida teha?

Kolmas sammas miinuses? Selgitame võimalikke põhjuseid, miks III pensionisammas võib anda negatiivset tootlust.

Kuid eelkõige tahame Sind tunnustada ettenägeliku otsuse eest investeerida oma tulevikku ja hakata koguma pensioniks raha kolmandasse pensionisambasse. See on oluline samm oma finantskindluse tagamisel ning võimaldab Sul tulevikus nautida mugavamat pensionipõlve. 

Ent nagu igasuguse investeerimisega, võivad ka pensionifondidega seotud otsused kaasa tuua riske ja väljakutseid. Seetõttu on oluline mõista võimalikke põhjuseid, miks kolmas pensionisammas võib olla miinuses ehk anda negatiivset tootlust ning otsida nende probleemide lahendamiseks abi professionaalselt finantsnõustajalt.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Miks võib kolmas sammas miinuses olla?

  Kolmas sammas miinuses võimalikud põhjused

  Toome välja mõned võimalikud põhjused, miks kolmas pensionisammas võib olla miinuses ehk negatiivse tootlusega. 

  Tururiskid: Kolmanda pensionisamba investeeringud on enamasti seotud erinevate turuinstrumentidega, näiteks aktsiad, võlakirjad, kinnisvara jne. Turud võivad olla volatiilsed ja kõikuda ning halb majanduskeskkond või ebakindlus võib viia negatiivsete tootlusteni.

  Tururiskid on üks olulisemaid tegureid, mis võivad mõjutada kolmanda pensionisamba tootlust. Tururisk tuleneb finantsturgude volatiilsusest ja ebakindlusest ning võib tekkida erinevatel põhjustel, sealhulgas majanduslangus, poliitilised sündmused, loodusõnnetused või muud välised mõjurid.

  Kolmanda pensionisamba varad võivad olla investeeritud aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse ja muudesse turuinstrumentidesse, mis kõik võivad olla vastuvõtlikud turu muutustele. Näiteks võivad aktsiate hinnad kõikuda vastavalt ettevõtete tulemustele ja üldisele majandusolukorrale, samas võivad võlakirjade hinnad reageerida intressimäärade muutustele.

  Kui finantsturud on ebastabiilsed või kui investorid on mures tulevikuväljavaadete pärast, võib see viia aktsiate ja muude varade hinna languseni ning seeläbi ka negatiivse tootluseni pensionifondis. Seetõttu on oluline, et pensionisambaga seotud investeerimisotsused oleksid põhjalikult läbimõeldud ning arvestaksid turu riskidega. 

  Halb investeerimisstrateegia: Kui pensionifondi haldurid ei vali investeeringuid hoolikalt või ei kohanda strateegiat vastavalt turutingimustele, võib see viia negatiivsete tootlusteni. Näiteks ühe 2022. a läbi viidud Eesti pensionifondide analüüsi tulemused näitasid, et üheksast analüüsitud aktiivsest fondist olid plusspoolel 5 ning miinus poolel 4 fondi. Kaheksast analüüsitud passiivsest fondist olid plussis 5 ning miinuses 3 fondi.

  Kolmas sammas miinuses: põhjuseks võivad olla ka kõrged kulud

  Kõrged kulud: Kolmanda pensionisamba fondidel võivad olla erinevad haldustasud, tehingutasud ja muud kulud. Kui need kulud on kõrged ja tootlus madal, võib see viia lõpuks negatiivse tootluseni.

  Kõrged kulud võivad oluliselt mõjutada kolmanda pensionisamba tootlust, kuna need vähendavad investeeringute tegelikku kasumlikkust. Kuludeks võivad olla erinevad tasud, nagu haldustasud, tehingutasud, administreerimistasud ja muud kulud, mis vähendavad pensionifondi kogutulu.

  Kui kulud on liiga kõrged võrreldes investeeringute tootlusega, võib see tähendada, et pensionifond ei suuda pakkuda piisavat kasumlikkust ning lõpptulemusena Sinu pensionisäästud vähenevad või jäävad alla oodatava taseme. Seetõttu on oluline, et pensionisambaga seotud kulud oleksid läbipaistvad ja mõistlikud ning et Sa teeksid teadlikke valikuid, valides madalate kuludega lahenduse oma pensioniinvesteeringuteks.

  Majanduslikud tegurid: Nagu eelpool tururiskide juures selgitasime, mõjutavad pensionisamba tootlust negatiivselt ka üldised majanduslikud tingimused nagu inflatsioon, intressimäärad, tööpuudus ja muud tegurid.

  Kolmas sammas miinuses: võid oma pensioni õõnestada ebaregulaarsete investeeringutega

  Ebaregulaarne investeerimine: Kui Sa ei investeeri kolmandasse pensionisambasse järjepidevalt või jätad investeerimise pikaks ajaks katki, võib see viia negatiivse tootluseni mitmel põhjusel.

  Esimene põhjus on aeg. Pensionisäästude kogumine on pikaajaline protsess, kus aeg mängib olulist rolli investeeringute kasvamisel. Kui Sa ei investeeri pensionisse regulaarselt ja pikema aja jooksul, jätad Sa kasutamata võimaluse saada pikaajaliselt kasvavat tootlust ning kasu liitintressidest.

  Teiseks võib investeeringuid negatiivselt mõjutada tururisk. Kui Sa jätad investeerimise katki ja oma raha seisma, jääd ilma võimalusest kasu saada turgude tõusust ja langusest. Pikaajaline investeerimine võimaldab paremini tasakaalustada turu kõikumisi ja suurendada tõenäosust saada positiivset tootlust.

  Lisaks võivad ebaregulaarsel investeerimisel muutuda probleemseks kõrged kulud. Kui Sa teed harva sissemakseid, võivad kulud olla koguinvesteeringu suhtes ebaproportsionaalselt suured. See võib oluliselt vähendada investeeringute tegelikku kasumlikkust ja viia negatiivse tootluseni.

  Seetõttu on oluline investeerida pensionisambasse järjepidevalt ja pidevalt, et maksimeerida oma tulevasi pensionisääste. Et investeerida III sambasse regulaarselt, on parim viis sõlmida endale jõukohase summaga püsimaksekorralduse leping.

  Nõustaja aitab Sul teha pensioniinvesteeringute osas teadlikke otsuseid

  Kolmas sammas miinuses nõustamise eelised

  Oma pensionisäästude haldamisel on oluline mõista riske ja teha teadlikke otsuseid.

  Enne pensionifondide osas otsuste langetamist võiksid Sa kaaluda finantsnõustamisele pöördumist mitmel olulisel põhjusel. 

  Esiteks suudab QLA Insurance’i BFAA litsentsitud finantsnõustaja pakkuda Sulle asjatundlikku ja personaalset nõu vastavalt Sinu finantsolukorrale, eesmärkidele ja riskitaluvusele. Nõustaja aitab Sul mõista erinevate pensionifondide ja pensioniinvesteerimislahenduste strateegiaid, riskitasemeid ja kulusid ning aitab Sul teha teadlikke investeerimisotsuseid.

  Teiseks, finantsnõustaja saab aidata Sul välja selgitada negatiivse tootluse põhjuseid ja pakkuda lahendusi nende leevendamiseks. Nõustaja aitab analüüsida Sinu investeerimisportfelli, hinnata investeerimisstrateegiat ja tuvastada võimalikke riske. Kui negatiivse tootluse põhjused on välja selgitatud, pakub nõustaja erinevaid lahendusi, näiteks portfelli ümberstruktureerimist, investeerimisstrateegia kohandamist või kulude vähendamist.

  Finantsnõustaja on väärtuslik partner Sinu pensionifondide haldamisel, aidates Sul teha teadlikke ja hästi läbimõeldud investeerimisotsuseid ning tagades, et Sinu rahalised vahendid töötavad Sinu tuleviku heaks optimaalselt.

  QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaudu saad väikese rahaga suurde mängu. Meil pääsed ligi suurtele ning usaldusväärsetele aktsia- ja võlakirjafondidele, mis investeerivad põhjalikult kontrollitud ettevõtetesse. Tutvu fondide valikuga siin.

  Vaata rohkem infot III pensionisamba kohta meie kodulehelt: https://qlainsurance.ee/kolmas-sammas/

  Broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga siin.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply