Mida tervisekindlustus katab

Mida ettevõtte tervisekindlustus katab?

Selgitame, mida ettevõtte tervisekindlustus katab – see on vabatahtlik kindlustus, mis motiveerib töötajaid ja tagab neile kiiremini kvaliteetse arstiabi.

Ettevõtte tervisekindlustuse abil saad Sa töötajale hüvitada tuhandeid eurosid ravikulu. Artiklis vaatame põhjalikult kõiki kaitseid, mida ettevõtte tervisekindlustuse ehk tööandja ravikindlustuse paketti on võimalik valida.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Ettevõtte tervisekindlustus katab kohustusliku kaitsena ambulatoorse ravi

  Ambulatoorne ravi on tööandja ravikindlustuse kohustuslik kaitse. See aitab katta erinevaid visiiditasusid, analüüse, uuringuid, protseduure ja operatsioone, mida Tervisekassa ei hüvita. 

  Ambulatoorne ravi tähendab arsti vastuvõttu, mille käigus vaadatakse patsient läbi, tehakse vajadusel mõni uuring (nt vereanalüüs, kardiogramm vms), protseduur või operatsioon, mis ei vaja pikemat raviasutuses viibimist. Vajadusel nõustatakse või määratakse edasine ravi.

  Tööandja ravikindlustuse ambulatoorse ravi kaitse katab muuhulgas: 

  • erinevad visiiditasud;
  • erinevad operatsioonid, protseduurid ja analüüsid;
  • päevakirurgia ja päevaravi;
  • raviplaani koostamise tasu.

  Tervisekindlustus katab ka töötaja haiglaravi

  Sageli vajab mõni töötaja ravi haiglas. Nii Sina ettevõtjana kui Sinu töötajad tunnete end mõlemad turvalisemalt, kui teate, et tööandja ravikindlustus annab ravikuludega seoses teile finantsilise turvalisuse. See motiveerib töötajaid tervise eest hoolitsema, samal ajal suurendades tööjõu lojaalsust ja heaolu töökohal.

  Tööandja ravikindlustuse statsionaarse ravi kaitse katab haiglaravi kulud juhul, kui haiglasse tuleb jääda vähemalt üheks ööpäevaks: 

  • plaanilised ja erakorralised arstide konsultatsioonid;
  • haiglas tehtud erinevad operatsioonid, protseduurid ja analüüsid;
  • haiglas arsti poolt määratud ja manustatud ravimid;
  • voodipäevatasu.

  Tervisekindlustus aitab töötajal töövõimet taastada

  Taastusravi võib olla just see vahend, mida Sinu vigastusest või haigusest taastuv töötaja vajab, et olla jälle töö juures tema ise ja igapäevaeluga paremini toime tulla. Ometi on palju selliseid taastusravi protseduure, mis Tervisekassa nimekirja ei kuulu. 

  Tööandja ravikindlustuse taastusravi kaitse aitab ravi või teraapiat vajaval töötajal parandada töövõimet või toimetulekut igapäevaeluga: 

  • taastusraviarsti visiidi- ja konsultatsioonitasu;
  • füsioteraapia jm teraapi vormid;
  • kõneravi jm logopeedi teenuse;
  • elektri-, impulss-, soola- jpm erinevaid arsti poolt määratud raviprotseduure.

  Tööandja ravikindlustus ja regulaarsed tervisekontrollid

  Regulaarsed ennetavad tervisekontrollid ja õigeaegne tagasiside oma ala spetsialistidelt tagavad Sinu töötajale meelerahu ning aitavad paremini oma tööle keskenduda. 

  Tööandja ravikindlustuse profülaktiliste uuringute kaitse võimaldab töötajal käia uuringutel ja testidel ilma arsti saatekirjata: 

  • mitmesugused testid alates allergiatest ja lõpetades koormustestiga;
  • dietoloogi ja toitumisspetsialisti teenused;
  • uneuuringud ja nõustamine;
  • retsepti väljastamise või pikendamisega seotud kulu;
  • tervisetõendid;
  • nägemiskontroll jpm uuringuid.

  Terved hambad ja terve töötaja tööandja ravikindlustusega

  Terved hambad ja suuõõs on olulised töötaja üldise heaolu ja enesekindluse säilitamiseks, mis omakorda parandab töötaja töövõimekust ja produktiivsust.

  Tööandja ravikindlustuse hambaravi kaitse aitab ennetada tõsisemate hambaprobleemide teket ja seeläbi vähendada töötaja haiguspäevi ning seotud töölt eemalolekut. 

  Tööandja ravikindlustuse hambaravi kaitse võimaldab Sul hoolitseda oma töötaja hammaste tervise eest:

  • hambaravi teenused alates plombeerimisest;
  • suuhügienisti teenused alates hambakivi eemaldamisest;
  • hambaraviplaani koostamine;
  • aga ka röntgen ja anesteesia.

  Mõnedes ametites nagu klienditeenindus või müük on esmamulje oluline ning naeratus mängib olulist rolli professionaalse ja usaldusväärse kuvandi loomisel.

  Tööandja ravikindlustuse laiendatud hambaravi kaitse võimaldab Sul hoolitseda oma töötaja hammaste tervise eest ka kallimate ja keerulisemate teenustega nagu: 

  • hamba taastamine;
  • igemeplastika;
  • impantaatidega seotud kulud;
  • ortodontia ja ortodontilised seadmed.

  Hoolitse tööandja ravikindlustusega töötajate silmade eest

  Tervisekindlustus katab II

  Tööandjana peaksid Sa hoolitsema töötajate silmade eest, kuna hea nägemine on töövõime ja ohutuse tagamisel samavõrra oluline nii kontoritöös kui füüsiliselt nõudlikes ametites.

  Tööandja ravikindlustuses on võimalik valida ka optiliste abivahendite kaitse, mis aitab Sul oma töötajate nägemisteravust parandada. Tööandja ravikindlustuse optiliste abivahendite kaitse võimaldab Sul hoolitseda oma töötaja nägemise eest teenuste ja vahenditega nagu: 

  • silmaarsti visiiditasu;
  • prillid või olemasolevate prillide asendamine;
  • kontaktläätsed.

  Tööandja ravikindlustuses on võimalik valida ka optiliste abivahendite laiendatud kaitse, mis aitab Sul oma töötajate nägemisteravust parandada kasvõi korrigeeriva laseroperatsiooniga.

  Tööandja ravikindlustuse laiendatud optiliste abivahendite kaitse võimaldab Sul hoolitseda oma töötaja nägemise eest teenuste ja vahenditega nagu: 

  • optilised päikeseprillid või sinise valguse prillid;
  • värvilised kontaktläätsed;
  • nägemisteravust korrigeerivad (laser)operatsioonid.

  Enneta vaktsineerimisega haiguste levikut töötajate seas

  Kas teadsid, et tööandja ravikindlustusega saad Sa ennetada nakkushaiguste levikut töökohal, tagades töötajate ohutuse ja heaolu?

  Tööandja ravikindlustuses on võimalik valida ka vaktsineerimise kaitse. Vaktsineerimine kaitseb töötajaid mitmete ohtlike haiguste vastu, vähendades haigestumise riski ja seeläbi töölt eemalolekut ning haiguspuhkuse päevi. 

  Tööandja ravikindlustuse vaktsineerimise kaitse võimaldab Sul hoolitseda oma töötajate tervise eest ja vähendada haiguste levikut: 

  • katab vaktsiinide ja visiiditasu kulu;
  • vähendab nakkushaiguste levikut nii Eestis kui mujal maailmas liikudes;
  • vaktsineerija peab olema tervishoiuteenuse osutaja.

  Tervisekindlustus katab vajalike ravimite ostmise

  Kas Su töötajad muretsevad, et nad ei saa endale lubada üha kallimaks muutuvaid ravimeid? Sina aga tööandjana küsid, kuidas saaksid aidata neil nii vajalikku meditsiiniabi võimaldada.

  Tööandja ravikindlustuses on võimalik valida ka retseptiravimite kaitse. See aitab tagada, et töötajad saavad vajalikku meditsiinilist ravi ilma muretsemata ravimite kõrgete hindade pärast. Nad saavad jätkata töökohustuste täitmist, mis säilitab tööjõu stabiilsuse ja ettevõtte tootlikkuse. 

  Tööandja ravikindlustuse retseptiravimite kaitse võimaldab Sul hoolitseda oma töötajate tervise eest ja katta ravimite kulu: 

  • hüvitatakse arsti poolt väljastatud retseptiga ostetud ravimid;
  • retsepti väljastaval arstil peab olema Eesti Vabariigi tegevusluba;
  • ravimid peavad olema ostetud Eestist.

  Tööandja ravikindlustusega saad hoolitseda töötajate vaimse tervise eest

  Töötajate vaimse tervise eest hoolitsemine on tööandjale oluline, kuna see suurendab töötajate produktiivsust, vähendab töölt puudumisi ning loob tervislikuma ja motiveerituma töökeskkonna. 

  Tööandja ravikindlustus katab muuhulgas: 

  • psühholoogi;
  • psühhiaatri;
  • psühhoterapeaudi;
  • retseptiravimite;
  • ja isegi grupiteraapia kulud.

  Töötervishoiukontroll on tööandja ravikindlustuse oluline osa

  Me kõik tahame töötada mugavas, meeldivas ja ohutus keskkonnas. Tööandja ravikindlustuse töötervishoiukontrolli kaitse aitab tagada töökeskkonna ohutuse ja töötajate heaolu.

  Tööandja ravikindlustuses on võimalik valida ka töötervishoiukontrolli kaitse. See aitab tuvastada võimalikke terviseriske ja ennetada tööga seotud terviseprobleeme, mis omakorda säilitab töötajate töövõimekuse ja produktiivsuse.

  Nii näitad tööandjana vastutustundlikkust ning luua usaldusväärset ja turvalist töökeskkonda, kus töötajad saavad oma tervise eest hoolitseda ning täisväärtuslikult panustada ettevõtte edusse. 

  Tööandja ravikindlustuse töötervishoiukontrolli kaitse võimaldab Sul hoolitseda oma töötajate tervise eest ja katta tervisekontrollidega seotud kulu: 

  • hüvitatakse töötervishoiukontroll (100%);
  • muu seadusest tulenev töötamiseks vajalik tervisekontroll;
  • tervisetõend, mis on vajalik kindlustusvõtja juures töötamiseks.

  Tervisekindlustus katab vajadusel ka sünnitusabi

  Kindlasti soovid Sa tööandjana aidata töötajatel keskenduda olulistele eluetappidele, nagu lapse sünd, ilma muretsemata ravikulude pärast. Tööandja ravikindlustuse sünnitusabi kaitse aitab tagada ema ja lapse tervist ning heaolu.

  Tööandja ravikindlustuses on võimalik valida ka sünnitusabi kaitse. Tööandja hoolitsemine sünnitusabi kaitse eest tagab töötajatele ja nende peredele finantsilise turvatunde, katta ootamatud kulud seoses sünnitusega ning vähendada perekonna majanduslikku koormust.

  Tööandja ravikindlustuse sünnitusabi kaitse võimaldab Sul hoolitseda oma töötajate tervise eest ja katta sünnitusabi kulu: 

  • tasulise palati kulu;  
  • kui kindlustatud isikuks on sündiva lapse ema, siis tasuliste teenuste kulud alates haiglasse sissekirjutamisest kuni kojusaamiseni.

  Tööandja ravikindlustus pakub välismaalastest töötajatele meelerahu

  Sinu ettevõttes on välisriigi kodanikest töötajaid, kellele Sa soovid pakkuda meeldivat, tervislikku ja hoolivat töökeskkonda? Tööandja ravikindlustuse paketis sisaldub ka repatrieerimise kaitse, mis aitab tagada välismaalastest töötajate perede meelerahu.

  Kui peaks juhtuma kõige kurvem ning Sinu ettevõtte välisriigi kodanikust töötaja sureb Eestis, aitab repatrieerimise kaitse pakett aitab leevendada perekonna emotsionaalset ja majanduslikku koormust. See hüvitab tuhastamise ja säilmete koduriiki transportimise kulud, võimaldades lähedastele rahulikult hüvasti jätta.

  Tööandja ravikindlustuse repatrieerimise kaitse võimaldab Sul hoolitseda oma välisriigi kodanikest töötajate meelerahu eest, kattes: 

  • tuhastamise ja säilmete, sh tuha koduriiki transportimise kulu;  
  • Eestis tuhastamise ja/või säilmete, sh tuha matmise kulud.

  Kuidas ettevõtte tervisekindlustuse paketti koostada?

  Tervisekindlustuse paketi saad Sa kokku panna vastavalt oma ettevõtte vajadustele ja rahalistele võimalustele.

  QLA Insurance’i partneri Compensa tervisekindlustus omab turul kõige laiema sisuga kindlustuskaitseid ja sellel on paindlik pakettide moodustamise võimalus.

  Lisaks on tervisekindlustuslepingu kindlustusmakse tööandjale erisoodustusmaksuvaba tervise edendamise kulu, mida saab iga töötaja kohta aastas hüvitada kuni 400 euro ulatuses. 

  Rohkem infot tööandja tervisekindlustuse kohta leiad QLA Insurance’i kodulehelt: https://qlainsurance.ee/tervisekindlustus/

  Soovitame kindlasti teha tööandja ravikindlustuse paketi koostamisel koostööd kindlustusekspertidega, et leida optimaalne lahendus, mis tagab nii Sinu töötajate heaolu kui ka Sinu ettevõtte jätkusuutlikkuse.

  Nagu terves kehas terve vaim, nii ka terves ettevõttes terve töötaja!

  Täida küsitlus ja teeme Sulle personaalse pakkumise.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply