Milline kolmas sammas valida elusügise mõnusaks veetmiseks

Milline kolmas sammas valida?

Artiklis vastame küsimusele, milline kolmas sammas valida ning uurime erinevaid võimalusi ja tegureid, mida arvesse võttes saad teha teadliku valiku oma pensioni tagamiseks.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Milline kolmas sammas valida sõltub peamiselt investeerimisstrateegiast

  Kolmandasse sambasse saad kogumiskindlustuse kaudu investeerida erinevate investeerimisstrateegiate põhjal, mis sõltuvad Sinu võimalustest ja vajadustest. Igal fondil on oma investeerimisstrateegia, mis võimaldab saavutada võimalikult kõrge pikaajalise tootluse. 

  Riskimine on osa investeerimisest, kuid mida lähemale raha väljavõtmise aeg jõuab, seda madalama riskitasemega fondi või portfelli tuleks eelistada. 

  QLA Insurance’i partner Compensa Life Vienna Insurance Group SE pakub ligipääsu suurtele ja usaldusväärsetele aktsia- ja võlakirjafondidele, mis investeerivad põhjalikult kontrollitud ettevõtetesse. Seega, valides fondi, peaksid arvestama nii riskitaset kui ka kavandatavat kogumisaega vastavalt oma investeerimisvajadustele.

  Milline kolmas sammas valida: erinevad riskitasemed

  Compensas saad Sa valida kolme erineva riskitasemega investeerimisstrateegia vahel: madala, keskmise ja kõrge riskiklassiga toodetesse. Sa võid paigutada oma raha kõik ühte fondi või jagada seda mitme vahel. Teisisõnu tähendab see seda, et Sa saad oma investeerimisriski hajutada või vastupidi riskida julgemalt.

  Riskiklasside eeldatavad tootlused on arvutatud antud riskiklassi kuuluvate fondide minevikutootluste keskmiste alusel, alates fondi loomisest.

  Milline kolmas sammas valida: madal riskiklass pakub turvalisust ja stabiilsust  Fondi nimetus

  Tootlus fondi algusest (% aastas)

  Riskiklassi keskmine tootlus

  C-QUADRAT ARTS TR Bond H

  4.10%

  2.13%

  Evli Global Bond Fund

  0.20%

   

  Võlakirjaportfell

  2.10%

   

  Compensa pakutavate fonfide andmed on 14.03.2024 seisuga.

  Madala riskiga investeerimisstrateegiaid võiksid kogumispensioni tehes kaaluda siis, kui hindad turvalisust ja stabiilsust oma investeeringutes ning soovid minimeerida võimalikke kaotusi. Kirjeldame mõningaid olukordi, kus madala riskiga investeerimislahendused võivad olla sobiv vastus küsimusele, milline kolmas sammas valida.

  Lähenev pensionipõlv: Kui Sinu pensionipõlv läheneb ja Sul on vähem aega oma investeeringute kõikumistest taastuda, võib olla mõistlik valida madala riskiga investeerimislahendused. Selline strateegia aitab tagada, et Sinu pensionisäästud säilitavad stabiilse väärtuse ning ei ole ootamatute turukõikumiste suhtes haavatavad.

  Madal riskitaluvus: Kui Sa ei talu hästi riske ja eelistad pigem kindlustunnet oma investeeringutes, siis võib madala riskiga investeerimisstrateegia olla Sinu jaoks sobiv valik. Sellised lahendused pakuvad tavaliselt stabiilset tootlust, kuid tulud võivad olla madalamad võrreldes kõrgema riskiga investeeringutega.

  Konservatiivne investeerimisstiil: Kui Sul on konservatiivne investeerimisstiil ja eelistad pigem kindlaid ja stabiilseid tulusid, siis võiksid kaaluda madala riskiga investeerimislahendusi. Sellised strateegiad keskenduvad sageli kvaliteetsetele ja stabiilsetele varaklassidele,mis võivad vähendada investeerimisriski.

  Vajadus likviidsuse järele: Kui Sul on vaja regulaarselt juurdepääsu oma investeeringutele või vajad kiiret likviidsust, võib madala riskiga investeerimislahendus olla sobiv valik. 

  Kokkuvõttes võiksid madala riskiga investeerimislahendused olla Sinu jaoks sobiv valik, kui Sa hindad stabiilsust, turvalisust ja kindlustunnet oma investeeringutes ning soovid minimeerida võimalikke kaotusi.

  Milline kolmas sammas valida: keskmine riskiklass sobib mõõduka riskitaluvuse korral

   

  Fondi nimetus

  Tootlus fondi algusest (% aastas)

  Riskiklassi keskmine tootlus

  Balti Kasvuportfell

  6%

  4.90%

  C-QUADRAT ARTS TR Balanced H

  4.80%

   

  C-QUADRAT ARTS TR Global – AMI H

  6.30%

   

  Evli Optimal Allocation Fund

  4.90%

   

  Globaalne Kasvuportfell

  2.50%

   

  Compensa pakutavate fonfide andmed on 14.03.2024 seisuga.

  Keskmise riskiga investeerimisstrateegiat järgivad investeerimislahendused võiksid Sa valida siis, kui Sul on mõõdukas riskitaluvus ja pikemaajaline investeerimishorisont. Keskmise riskiga investeerimislahendused võimaldavad tavaliselt saavutada mõõduka tasemega tootlust, kuid samal ajal võivad need kanda ka mõnevõrra suuremat riski võrreldes madala riskiga lahendustega.

  Sellist tüüpi investeerimislahendused võivad Sulle sobida juhul, kui soovid saavutada paremat tootlust kui madala riskiga investeeringutega, kuid ei soovi võtta liiga suurt riski. Keskmise riskiga portfellid võivad sisaldada tasakaalustatud segafonde, mis investeerivad nii aktsiatesse kui ka võlakirjadesse, või muud tüüpi portfelle, mis pakuvad mõõdukat riski ja stabiilset tootlust.

  Keskmise riskiga investeerimislahendused võivad Sulle sobida ka siis, kui oled pigem keskealine ja Sul on pensionieani jõudmiseni veel aega. Siis saad Sa pikemaajalise investeerimishorisondi tõttu taluda investeeringute lühiajalist kõikumist ja elada üle turgude tsüklid, mis võimaldavad Sul potentsiaalselt saavutada suuremat tootlust.

  Siiski on oluline meeles pidada, et keskmise riskiga investeerimislahendused võivad kaasa tuua ka mõningast volatiilsust ja lühiajalisi kõikumisi investeeringute väärtuses. 

  Milline kolmas sammas valida: kõrge riskiklass

  Fondi nimetus

  Tootlus fondi algusest (% aastas)

  Riskiklassi keskmine tootlus

  Avaron Emerging Europe Fund

  6.90%

  9.55%

  BNP Paribas Asia ex-Japan Equity

  3.20%

   

  BNP Paribas Emerging Equity

  0.60%

   

  BNP Paribas Japan Equity

  3.40%

   

  BNP Paribas Nordic Small Cap

  9.60%

   

  BNP Paribas US Growth

  15.20%

   

  Evli Europe Fund

  2.40%

   

  Evli Finland Select Fund

  10.90%

   

  VIG Central European Equity

  37.80%

   

  VIG Emerging Market ESG Equity

  5.50%

   

  Compensa pakutavate fonfide andmed on 14.03.2024 seisuga.

  Kõrge riskiga investeerimisstrateegiat järgivaid kogumiskindlustuse investeerimislahendused võiksid Sa valida juhul, kui Sul on kõrge riskitaluvus, pikaajaline investeerimishorisont ning soov saavutada potentsiaalselt suuremat tootlust. Kõrge riskiga investeerimislahendused on sobiv valik Sulle, kui oled noor ja Sul on aega pensionieani jõudmiseni, kuna Sul on rohkem aega turu kõikumistega kohanemiseks.

  Kõrge riskiga investeerimislahendused võivad hõlmata näiteks aktsiafonde, mis investeerivad peamiselt aktsiatesse või muudesse riskantsematesse varaklassidesse. Need fondid pakuvad potentsiaali suurema kasvu saavutamiseks, kuid samal ajal kannavad ka suuremat volatiilsust ja lühiajalist riski.

  Sellised investeerimislahendused võivad sobida Sulle ka siis, kui soovid oma pensionisääste maksimeerida ja oled valmis võtma suuremat riski, et saavutada suuremat tootlust pikemas perspektiivis. 

  Samuti võivad kõrge riskiga investeerimislahendused sobida Sulle siis, kui jälgid ise aktiivselt oma investeeringuid ja oled valmis tegema vajadusel kohandusi oma investeerimisportfellis. Siis saad Sa kasutada kõrge riskiga strateegiaid lühiajaliste turuolukordade ära kasutamiseks ja suurema tootluse saavutamiseks.

  Siiski on oluline meeles pidada, et kõrge riskiga investeerimine võib kaasa tuua suurema volatiilsuse ja lühiajalise riski, seega tuleks enne otsustamist hoolikalt kaaluda oma finantsolukorda, investeerimiseesmärke ja riskitaluvust.

  Rohkem infot kõigi Compensa poolt pakutavate fondide kohta leiad siit.

  Millega tuleks fondide riskitaseme puhul veel arvestada?

  Kui kaalud kogumiskindlustuse riskitaseme valikut, on oluline arvestada mitmete teguritega. Esiteks tuleb meeles pidada, et riskinäitaja aluseks on eeldus, et hoiad toodet kuni selle lõpptähtajani. Kui aga otsustad raha varases etapis välja võtta või lepingu ennetähtaegselt lõpetada, võib tegelik risk oluliselt muutuda ning saadav summa võib olla väiksem. Lisaks võivad raha väljavõtmisega kaasneda olulised lisakulud.

  Riski koondnäitaja annab suunise toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega ning näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab väärtust turul toimuva muutuse või Compensa maksejõuetuse tõttu. Samuti tasub meeles pidada, et risk ja tootlus sõltuvad valitud investeerimisfondidest ja -portfellidest ning nende riski ja tootluse profiilid on esitatud vastavas põhiteabedokumendis.

  Oluline on teada, et kogumiskindlustus ei paku kaitset tulevaste turukõikumiste vastu, mis tähendab, et võid oma investeeringu osaliselt või täielikult kaotada. Investeeringud paigutatakse sinu valitud investeerimisfondidesse või -portfellidesse, seega lepingu tootlus sõltub nende tootlusest ning nende osakute hindade tõusud ja langused mõjutavad lepingu väärtust.

  Kokkuvõttes, kui kaalud kogumiskindlustuse riskitaseme valikut, peaksid arvestama nende riskidega ning tegema teadlikke otsuseid vastavalt oma finantsolukorrale, investeerimiseesmärkidele ja riskitaluvusele. Lisaks on oluline uurida põhjalikult investeerimisvõimalusi ja nende tootlusprofiile ning vajadusel konsulteerida QLA Insurance’i finantsnõustajaga enne lõpliku otsuse langetamist.

  Kui kaua peaksin kogumiskindlustuse investeeringut hoidma?

  Kogumiskindlustuslepingu soovitatav hoidmisaeg on vähemalt 10 aastat. Investeerimisriskiga kogumiskindlustusel puudub nõutav minimaalne hoidmisaeg, kuid see on mõeldud pikaajaliseks investeerimiseks. Seetõttu peaksid Sa olema valmis hoidma investeeringut vähemalt 10 aastat. 

  Sa võid lepingu ennetähtaegselt lõpetada või raha osaliselt välja võtta, kuid sellega kaasnevad hinnakirjajärgsed teenustasud. Tagastusväärtus sõltub valitud fondide ja portfellide tootlusest ning lepingu ennetähtaegse lõpetamise kuludest. Kahe esimese aasta sõlmimiskulud mõjutavad lepingu esialgset tootlust. Seetõttu on just esimesel kahel aastal tagastusväärtus oluliselt madalam tasutud kindlustusmaksetest.

  Miks eelistada pensioni kogumiseks investeerimisriskiga kogumiskindlustust?

  Milline kolmas sammas valida: kogumiskindlustuse eelised

  Kolmanda samba tegemiseks investeerimisriskiga kogumiskindlustuse eelistamine on mõistlik valik mitmel põhjusel. Esiteks võimaldab see Sul kasvatada oma varasid pikaajaliselt, samal ajal kui Sul on võimalus kombineerida seda surmajuhtumi- ja lisakindlustuskaitsetega vastavalt vajadusele

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse puhul paigutatakse Sinu investeeringud Sinu poolt valitud investeerimisfondidesse või portfellidesse, mis pakub sulle võimalust teenida kasu alusvara hinnatõusudest. Samas tuleb meeles pidada, et sellega kaasneb ka investeerimisrisk, mida peaksid olema valmis kandma.

  Lisaks saad investeerimisstruktuuri muuta ja suunata oma kindlustusmakseid ja lepingu reservi teistesse fondidesse või portfellidesse vastavalt oma eesmärkidele ja riskitaluvusele. Leping kehtib kuni kokkulepitud hoidmisaja lõpuni või kuni kindlustatud isiku surmani.

  Kogunenud investeeringud makstakse välja hoidmisaja lõpus või selle ennetähtaegsel lõpetamisel või surmajuhtumi korral vastavalt tingimustes sätestatule, kuid investeeringute tegelik tootlus sõltub fondiosakute tegelikust hinnast. Seega, valides investeerimisriskiga kogumiskindlustuse, saad Sa pikemaajalise vara kasvatamise võimaluse, samal ajal kui Sul on paindlikkus ja võimalus kohandada oma investeerimisstrateegiat vastavalt vajadustele

  Millised on kolmanda samba lisaeelised?

  Tulumaksusoodustus: Igal aastal saad investeeritud summalt tulumaksu osa (20%) riigilt tagasi. Maksusoodustus kehtib investeerides kuni 15% oma brutosissetulekust, maksimaalselt 6000 eurot aastas.

  Paindlik leping: Sissemakseid on võimalik suurendada, vähendada või ajutiselt peatada. Samuti saad neid teha regulaarselt või ühekordsete suuremate maksetena. Kogumise ajal saad oma lepingut vajadusel muuta, näiteks lisada kindlustuskaitseid või muuta pensionile jäämise vanust.

  Lisakindlustused: Lisaks raha kogumisele on võimalik lepingule juurde võtta elukindlustuskaitse ja erinevad lisakindlustused.

  Rohkem infot kolmanda pensionisamba võimaluste kohta leiad meie kodulehelt: https://qlainsurance.ee/kolmas-sammas/

  Enne otsuse langetamist, milline kolmas sammas valida, tasub alati hoolikalt kaaluda oma investeerimisvajadusi, eesmärke ja riskitaluvust ning konsulteerida finantsnõustajaga.

  Broneeri TASUTA konsultatsioon meie BFAA poolt litsentsitud finantsnõustajaga ja aitame Sulle koostada 50 000–250 000€ pensioniplaani.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply