Tervisekindlustus Eestis on solidaarne ja tagab arstiabi kõigile

Tervisekindlustus Eestis: kuidas see töötab ja miks see on oluline

Solidaarse süsteemiga tervisekindlustus Eestis tagab võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. Siiski teevad paljud tööandjad oma töötajatele lisaks vabatahtliku ettevõtte tervisekindlustuse.

  Add a header to begin generating the table of contents

  “Selleks, et turul võita, tuleb Sul esmalt võita tööturul,” julgustas kuulsaid Campbelli suppe tootva ettevõtte endine presinent Doug Conant ettevõtjaid oma töötajate eest hoolitsema.

  Ettevõtte suurimaks varaks on tema töötajad. Selleks, et ettevõttel hästi läheks, peab hästi minema ettevõtte töötajatel. Ning üks olulisemaid tegureid kõigi inimeste, aga ka Sinu ettevõtte töötajate heaolu juures on nende tervis.

  Solidaarse süsteemiga tervisekindlustus Eestis tagab võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. Ühise ravikindlustuse vahendid tulevad töötavate inimeste palgalt makstud sotsiaalmaksust, millest 13% läheb ravikindlustuseks. Kõigi ravikindlustusega inimeste ravikulud tasub Tervisekassa.

  Miks teha oma ettevõtte töötajatele lisaravikindlustus?

  Tervisekindlustus Eestis: 46 protsenti inimestest sooviks lisaks vabatahtlikku kindlustust

  Siiski on Eesti solidaarses tervishoiusüsteemis eriarsti juurde pääsemine pikkade järjekordade tõttu sageli raskendatud. Maksumaksjaid on kindlustatutest kaks korda vähem, seega on Tervisekassa rahastus väike, aga nõudlus arstiabi järele suur. 

  Hiljutise uuringu kohaselt toimub keskmiselt iga kümnes eriarsti esmane vastuvõtt Eestis patsiendi kulul, sest riiklik süsteem ei suuda vajaliku kiiruse või tasemega teenust pakkuda.

  Samuti on mitmeid tervishoiukulusid, mida riiklik ravikindlustus ei kata. Ettevõtted saavad lisaks riiklikule, solidaarsele tervisekindlustusele pakkuda oma töötajatele ka vabatahtlikku lisatervisekindlustust ehk tööandja ravikindlustust. 

  Tööandja ravikindlustus täiendab riiklikku ravikindlustust ja katab tasuliste raviteenuste kulutused (nt hambaravi, taastusravi, vaktsineerimine, arsti tasuline vastuvõtt) kindlustuse kaudu.

  Küsitlused näitavad, et tervisekindlustus on üks hüvedest, mida töötajad oma tööandjalt ootavad. Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKsL) ja Turu-uuringute ASi koostöös valminud 2022. a uuringust selgus, et tööandja täiendava ravikindlustusega sooviks liituda 46 protsenti elanikkonnast.

  Ettevõtte tervisekindlustus motiveerib ja väärtustab töötajaid

  Tervisekindlustuse lisamine ettevõtte motivatsioonipaketti väljendab töötajate väärtustamist ning muret nende heaolu pärast.

  Tööandja ravikindlustus aitab Sul ennetada oma töötajate terviseprobleeme ja tagada kiiresti vajalik meditsiiniline abi, vähendades seeläbi haiguspäevade arvu ning tõstes töötajate heaolu.

  Ettevõtte tervisekindlustus moodustab osa atraktiivsest motivatsioonipaketist, mis aitab Sinu ettevõttel kujundada positiivset mainet kui töötajakesksest ja vastutustundlikust organisatsioonist ning pakub konkurentsieelist töötajate värbamisel ja hoidmisel.

  Tööandja ravikindlustuse eelised on:

  1. Töötajate eest hoolitsemine: Tervisekindlustus on motiveeriv boonus töötajatele. See annab neile võimaluse pääseda kiiremini kvaliteetse arstiabini ja leida lahendused oma terviseprobleemidele. Mida kiiremini Sinu ettevõtte töötajad tervenevad, seda kiiremini saavad nad tööle naasta.
  2. Kasulikum kui palgatõus: QLA Insurance’i partneri Compensa tervisekindlustusel on turu kõige laiema sisuga kindlustuskaitsed ja paindlik pakettide moodustamise võimalus. Ettevõtja saab valida täpselt need kaitsed, mis on töötajatele olulised.
  3. Konkurentsieelis tööturul: Tervisekindlustuse pakkumine tõstab ettevõtte mainet tööturul ja värbamisel. See motiveerib ka olemasolevaid töötajaid ja vähendab kaadri voolavust.
  4. Maksusoodustus: Tervisekindlususlepingu kindlustusmakse on tööandjale erisoodustusmaksuvaba. Seda saab iga töötaja kohta hüvitada aastas kuni 400€, kui tööandja on võimaldab seda kõikidele töötajatele.
  5. Täidab ESG-nõudeid: Tööandja ravikindlustus aitab Sul täita ESG nõudeid, kuna suhtud oma töötajate heaolusse hoolivalt ja vastutustundlikult.
  6. Väiksem kulu töötaja tervise edendamisele: Tervisekindlustusega saab katta näiteks töötaja kohustusliku töötervishoiukontrolli, prillide soetamise ja vaktsineerimise kulud.

  Millise paketi saan oma ettevõtte töötajatele koostada?

  Kuidas töötajate tervisekindlustuse paketti koostada

  Tööandja ravikindlustusega saad ühes lepingus kindlustada kõik töötajad, kuid pakkuda neile erinevaid kindlustuskaitseid vastavalt töö iseloomule ja vajadustele.

  Ainus kohustuslik ettevõtte tervisekindlustuse kaitse on ambulatoorse ravi kaitse. See aitab katta erinevaid visiiditasusid, analüüse, uuringuid, protseduure ja operatsioone, mida Tervisekassa ei hüvita.

  Lisaks võid näiteks kontoris töötavatele inimestele pakkuda vaimse tervise teenuste, hambaravi ja optiliste abivahendite kaitseid. 

  Kui töötajad teevad rohkem füüsilist tööd ja risk õnnetustele on suurem, on neile kindlasti oluline statsionaarse ehk haiglaravi kaitse, aga ka taastusravi. Kui Sinu ettevõtte töötajatel tuleb palju viibida looduses või sageli reisida, oleks hea kindlustusega katta vaktsineerimise kulu.

  Kui Sinu töökollektiivis on naisterahvaid, võiksid neile pakkuda sünnitusabi kaitset. Välismaalastest töötajatele võib olla oluline repatrieerimise kaitse, mis annab nii neile kui nende lähedastele meelerahu kõige halvemateks olukordadeks.

  Iga ettevõtte vajadused ja võimalused on erinevad. Parimate lahenduste leidmiseks ja hinnapakkumise saamiseks broneeri aeg meie nõustajaga.

  Milliste teenusepakkujate juures ettevõtte tervisekindlustus Eestis toimib?

  Kuidas ettevõtte tervisekindlustus toimib

  Ettevõtte tervisekindlustuse kaitse kehtib Eestis. Tööandja ravikindlustus hüvitab tervishoiuteenuse osutajate arved, kes omavad vastavat tegevusluba (leiad need Terviseameti registritest) või vastava eriala kutsetunnistust. Vastuvõtu aja saab töötaja ise broneerida enda poolt soovitud teenuseosutaja juurde.

  Oleme tööandja ravikindlustuse hüvitise taotlemise teinud Sinu töötajate jaoks mugavaks ja elektrooniliseks. 

  Kui töötaja on saanud tervishoiuteenuseid, mille eest soovib tööandja ravikindlustuse hüvitist taotleda, tuleb tal täita elektrooniline hüvitistaotlus, lisades skannitud dokumendid.

  Hüvitise suurus on piiratud hüvitislimiidiga. Kõiki dokumente saab töötaja mugavalt esitada Compensa tervisekindlustuse mobiiliäpis või Compensa veebikontoris.

  Kindlustushüvitis makstakse töötajale välja hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul*.

  *Arvates kindlustuslepingus sätestatud ja Compensa poolt aktsepteeritavas vormis ning sisuga taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisest (registreerimisest) Compensa poolt.

  Millist maksusoodustust tervisekindlustus Eestis ettevõttele pakub?

  Tervisekindlustuslepingu kindlustusmakse on tööandjale erisoodustusmaksuvaba tervise edendamise kulu, mida saab iga töötaja kohta aastas hüvitada kuni 400 euro ulatuses. Maksusoodustus kehtib eeldusel, et tööandja pakub ravikindlustuse lepingu sõlmimise võimalust kõigile ettevõtte töötajatele.

  Kui soovid oma töötajatele võimaldada tervisekindlustuse paketi, mille aastane kindlustusmakse on suurem kui 400 eurot, siis piirmäära ületav osa maksustatakse erisoodustusena.

  Loe maksusoodustuse kohta täpsemalt sellest artiklist.

  Ettevõtte tervisekindlustus on hüve, mida töötajad Eestis tööandjalt ootavad

  Kui Sa oled edumeelne, pidevalt arendustegevustesse ja oma töötajatesse investeeriv ettevõtja, on tööandja ravikindlustus just Sinu jaoks. 

  Iga ettevõtte vajadused ja võimalused on erinevad. Parimate lahenduste leidmiseks ja hinnapakkumise saamiseks broneeri aeg meie nõustajaga.

  Soovid pakkuda oma töötajatele lisamotivatsiooni ning võimaldada neil kiiremini ja kvaliteetselt oma terviseprobleeme lahendada?

  Täida QLA Insurance’i tööandja ravikindlustuse küsitlus ja meie konsultant aitab Sul leida just Sinu võimalustele ja vajadustele sobivaima lahenduse. 

  Rohkem infot QLA Insurance’i poolt pakutavast tööandja ravikindlustusest leiad meie kodulehelt.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply