Õnnetusjuhtumikindlustuse abil tuled paremini toime tagajärgedega

Mida peaks teadma õnnetusjuhtumikindlustuse kohta?

Alati tasub Sul olla ettevaatlik, et õnnetusi ja vigastusi vältida. Kui aga õnnetus peaks siiski juhtuma, tuled õnnetusjuhtumikindlustuse abil paremini toime õnnetuse tagajärgedega ja saad keskenduda paranemisele.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Mis on õnnetusjuhtumikindlustus?

  Õnnetusjuhtumikindlustus sobib kõigile ja seda saab sõlmida alates 1-aastasest lapsest kuni 70-aastase inimeseni. Kindlasti on õnnetusjuhtumikindlustus populaarsem inimeste seas, kes elavad aktiivset elu, tegelevad spordiga, reisivad ja liiguvad palju ning vajavad endale, aga ka oma lastele traumakaitset — näiteks hobide ja spordiharrastustega tegelemise ajaks. 

  Samamoodi sobib õnnetusjuhtumikindlustus Sulle, kui tegeled füüsilise tööga ja Sul on tööst tingituna suurem oht vigastusteks. Ühe lepinguga saad kindlustada mitu inimest, kasvõi kogu oma pere.

  Õnnetusjuhtumikindlustust tehes mõtled eelkõige iseendale — kas Sina ja Su pere saate hakkama, kui Sinu õnnetuse tõttu sissetulekud vähenevad. Samuti on oluline arvestada, kas Sul on piisavalt vahendeid ka pikemaks ja kallimaks taastusraviks, kui õnnetuse tagajärjed on raskemad. Kui peaksid trauma tagajärjel surema, saavad hüvitise Sinu poolt määratud soodustatud isikud (pereliikmed või teised lähedased).

  Millised on õnnetusjuhtumikindlustuse eelised?

  Põhjused õnnetusjuhtumikindlustuse tegemiseks

  Kolm kõige olulisemat põhjust, miks teha õnnetusjuhtumikindlustus:

  Säilitad tervenemise ajal sissetulekud: Pärast õnnetust võid rahulikult haiguslehel olla, kuna sinu sissetulekud jäävad samaks ka tervenemise ajal.

  Saad käia eraarsti juures või taastusravil: Kindlustus katab vajadusel Sinu eraarstivisiidi või taastusravi kulud.

  Sobib igas vanuses ja tegevusalaga inimestele: Õnnetusjuhtumikindlustus on mõeldud kõigile, nii lastele kui täiskasvanutele, sõltumata hobidest või tegevusalast.

  Millised on õnnetusjuhtumikindlustuse lisakaitsed?

  Õnnetusjuhtumikindlustuse lisakaitsed

  Täiskasvanule kehtib QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE õnnetusjuhtumikindlustuse lepingus surmajuhtumi kindlustuskaitse, soovi korral saad Sa juurde võtta püsiva puude, valuraha või ajutise töövõimetuse päevaraha kindlustuskaitsed. Lapse kindlustamisel saab valida püsiva puude ja valuraha kindlustuskaitsed.

  • Surmajuhtumi kindlustuskaitse (ainult täiskasvanutele) — kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks kindlustatu surm õnnetusjuhtumi tagajärjel kahe aasta jooksul selle toimumisest. 
  • Püsiva puude kindlustuskaitse — kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. 
  • Valuraha kindlustuskaitse — kindlustusjuhtumiks on õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. 
  • Päevaraha kindlustuskaitse (ainult täiskasvanutele) — kindlustusjuhtumiks on õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu on ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva. 

  Rohkem infot õnnetusjuhtumikindlustuse kohta leiad meie kodulehelt.

  Sagedasemad küsimused õnnetusjuhtumikindlustuse olemuse kohta

  Kuidas peaksin õnnetuse korral käituma: Kui Sinuga on juhtunud õnnetus, palun pöördu kindlasti arsti poole ning seejärel teavita meid juhtunust viie tööpäeva jooksul alates selle toimumisest või esimesel võimalusel, kui viivitatakse mõjuvatel põhjustel. Vaata hüvitise taotlemise kohta täpsemat infot siit.

  Mida täpsemalt loetakse õnnetusjuhtumiks: Õnnetusjuhtum on ootamatu sündmus, mille põhjustab väline jõud ja mis põhjustab kehavigastusi, nagu trauma. See hõlmab erinevaid vigastusi, sealhulgas luumurde, kõõluse- või liigesekahjustusi ning mao- või putukahammustuste tagajärjel tekkivaid häireid. Lisaks kuuluvad valuraha kaitse puhul hüvitamisele ka puukide levitatud haigused nagu borrelioos või entsefaliit.

  Mis ei ole õnnetusjuhtum: Õnnetusjuhtumiks ei loeta haigusi nagu südameatakk, insult, osteoartroos ega puukide levitatud haigused (välja arvatud valuraha kaitse puhul). Samuti ei hõlma see ülekoormusest, enesele vabatahtlikult alkoholi jm mürgistusest või mikrotraumadest tingitud seisundeid.

  Mille eest õnnetusjuhtumikindlustus mind kaitseb: Kindlustus aitab hüvitada kindlustatule saamata jääva sissetuleku ja kulutused ravile, samuti saavad kindlustatu õnnetusjuhtumijärgse surma korral kindlustushüvitise toel toime tulla kindlustatu lähedased.

  Mis on õnnetusjuhtumikindlustuse hind ja teised olulised detailid

  Kas tööandja saab mulle õnnetusjuhtumi kindlustuse teha: Jah, saab. Ametiülesannete puhul, mille täitmisel esineb suurem vigastada saamise oht, on see isegi soovitatav. Vaata täpsemalt ettevõtte tervisekindlustuse kohta meie kodulehelt.

  Kui palju maksab õnnetusjuhtumikindlustus: Kindlustusmakse sõltub kindlustusvõtja vanusest, valitud kindlustussummast, lisakaitsetest ja kindlustatud isikute arvust. Enam kui kahe inimese kindlustamise puhul on lepingu sõlmimine soodsam. Kindlustussumma on mõistlik valida lähtuvalt enda kohustustest – kui palju on Sul ülalpeetavaid, püsivaid kulusid või laene.

  Kus tekib kõige enam vigastusi: Tervise Arengu Instituudi uuringu andmetel said inimesed perioodil 2016–2021 keskmiselt 43% kõikidest vigastustest kodus. Aastas on Eestis 100 inimese kohta 5,4 vigastusjuhtu. 

  Millises vanuses kõige enam vigastusi esineb: Samast analüüsist selgus, et absoluutarvudes kõige enam koduvigastusjuhte registreeriti 5–14- ning 25–34-aastaste vanuserühmas, vastavalt keskmiselt 9900 ja 9400 juhtu aastas. 

  Kas sportides juhtunud õnnetust hüvitatakse: Sportimisel tekkinud vigastus on tavapärane kindlustusjuhtum ja see kuulub hüvitamisele. Õnnetusjuhtumikindlustuse pakkumist anna kindlustusseltsile kindlasti teada, spordialaga ja mis tasemel tegeled. Üldjuhul sport ei välista kindlustuse tegemist, aga võib mõjutada kindlustuse hinda, kuna riskid võivad olla suuremad.

  Kui pikaks perioodiks õnnetusjuhtumikindlustust tehakse: Üldiselt tehakse õnnetusjuhtumikindlustus aastaks või pikemaks perioodiks.

  Miks kaitsta ennast ja oma peret õnnetusjuhtumikindlustuse abiga?

  Õnnetusjuhtumikindlustuse võid Sa teha nii endale kui ka igas vanuses lapsele ja teistele pereliikmetele. Kindlustuskaitsed ja hüvitised saad Sa ise valida. Ühe lepinguga saad Sa mugavalt kaitsta kogu pere. Tunne end turvalisemalt, kui oled kindlustanud mitte ainult oma kodu ja auto, vaid ka iseennast ja oma lähedasi.

  Iga inimese vajadused ja võimalused on erinevad. Anname Sulle personaalset abi ja nõustame Sind, et leida just Sulle sobivaim kindlustuslahendus. 

  Broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga ja aitame Sul koostada elu— või õnnetusjuhtumikindlustuse, mis kaitseb Sind ja Su lähedasi ootamatuste eest.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply