Laenulepingu kindlustus tuleb mõttesse kodulaenu võttes

Mis on laenulepingu kindlustus?

Selgitame, mis on laenulepingu kindlustus ehk laenukindlustus ning miks see on vajalik.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Mis paneb inimesi laenukindlustusele mõtlema?

  5 põhjust, miks laenulepingu kindlustus on oluline

  Eluasemelaenu võtmine on üks olulisemaid põhjuseid, miks inimesed enda kindlustamise peale üldse mõtlema hakkavad. 

  Kodulaen on üks suuremaid finantskohustusi, mida Sa võid elus enda kanda võtta. Kuna tegemist on kauakestva kohustusega, on see sageli seotud mitmete riskidega, mis võivad mõjutada Sinu võimet laenu tagasi maksta.

  Pikaajaline ja suur kohustus

  Eluasemelaen võetakse tavaliselt pikaks ajaks, 20-30 aastaks. Samuti on kodulaenu puhul tegu suure summaga, mis riski omakorda kasvatab. Mitmekümne aastaga võib juhtuda palju ettenägematuid sündmusi, mis mõjutavad Sinu finantsolukorda ja maksevõimet. Mida pikem laenuperiood, seda kõrgem risk ja suurem selle realiseerumise tõenäosus.

  Kattuvad finantsriskid

  1. Risk jääda töötuks: Töökoha kaotus võib oluliselt mõjutada Sinu võimet laenumakseid tasuda. Ilma stabiilse sissetulekuta võib laenu tagasimaksmine muutuda keeruliseks, mistõttu on oluline kindlustada end töökoha kaotuse vastu.

  2. Risk kaotada töövõime: Töövõime kaotus näiteks haiguse või õnnetuse tagajärjel võib samuti mõjutada Sinu suutlikkust laenu tasuda. Puuduva töövõime lisakaitse aitab sellisel juhul säilitada finantsstabiilsust.

  3. Risk kaotada elu: Kui laenuvõtja sureb enne laenutähtaja lõppu, langeb laenu tagasimaksmise kohustus sageli perekonna õlule. Laenukindlustus aitab tagada, et kohustused saavad tasutud ja perekond ei jää finantsilise koorma alla.

  Turvalisus ja meelerahu

  Eluasemelaenu võtmine on Sulle suur kohustus, ja kindlustuse olemasolu pakub nii laenuvõtjale kui ka tema perekonnale meelerahu. Teadmine, et ootamatute sündmuste korral on olemas rahaline kaitse, vähendab stressi ja annab turvatunde.

  Laenulepingu kindlustus aitab tagada, et perekonnaliikmed ei jää ilma koduta ega pea laenu maksmise pärast muretsema, kui peamine sissetulekuallikas kaob.

  Pangapoolne tingimus

  Mõned pangad võivad eluasemelaenu väljastamise tingimuseks seada, et laenuvõtjal oleks elu- või laenukindlustus. Pangad nõuavad kindlustust selleks, et vähendada oma finantsriski. See tagab, et laen saab tasutud ka laenuvõtja surma korral, ja panga investeering on kaitstud.

  Riskidega arvestamine ja planeerimine

  Eluasemelaenu võtmine annab Sulle põhjuse mõelda detailsemalt oma tuleviku sissetulekutele ja võimalikele riskidele. 

  Rahaasjade planeerimine ja riskide maandamine laenu- või elukindlustuse abil on osa vastutustundlikust finantsplaneerimisest. See tagab rahalise kindluse nii Sulle laenuvõtjana kui ka Sinu perele.

  Kuidas laenulepingu kindlustust vormistada?

  Kes saab laenukindlustuse hüvitise

  Laenulepingu kindlustuse ehk laenukindlustuse puhul on üheks soodustatud isikuks enamasti laenuandja ehk panga nõudmisel laenuandja ise

  Laenukindlustuse sõlmimisel määrab kindlustusvõtja, kes saab kindlustushüvitise (see on füüsiline isik ja seda saab lepingu ajal muuta). Kui pank nõuab, et hüvitise saaja oleks laenuandja, siis QLA Insurance’i partnerettevõttes Compensas sõlmitud laenukindlustuslepingus peab kindlustusvõtja märkima hüvitise saajaks laenuandja (juriidilise isiku).

  Soovitavalt võiks lisaks laenuandjale märkida lepingusse teise soodustatud isiku (füüsilise isiku). Kui Compensa on kindlustussumma laenuandjale kandnud, aga kindlustussumma on laenujäägist suurem, siis kannab Compensa ülejäänud kindlustussumma soodustatud isikule (füüsiline isik).

  Enamasti kustutatakse laenukindlustusega kodulaen või teatud protsent laenusummast. Tähele tuleks panna, et muude kulutustega, näiteks kodu ümberehitus, kommunaalkulud või matusekulud, peab laenukindlustuse puhul pere ise hakkama saama. Kuid kindlustussumma ei pea olema laenuga jäigalt seotud, see võib olla ka võetud kohustustest suurem või väiksem, vastates nii täpselt Sinu vajadustele.

  Laenukindlustuslepingu saab sõlmida vanuses 18-70 eluaastat ning see kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24/7).

  Infot laenukindlustuse kohta leiad ka sellest artiklist.

  Miks peaks laenukindlustuse valima?

  See, kas valida elukindlustus või laenukindlustus sõltub eelkõige sellest, milline on Sinu pikem eesmärk rahalise kindluse loomisel.

  Otsuse langetamisel võid arvestada, et nii elu- kui laenukindlustuse puhul makstakse kindlustushüvitist surmajuhtumi korral. Samuti saab mõlemal juhul erinevate lisakaitsetega kindlustust laiendada nii, et oleksid kaitstud näiteks ka siis, kui peaksid õnnetuse tõttu kaotama töövõime või haigestuma mõnda raskesse haigusesse. 

  Laenukindlustus sobib Sulle, kui Sinu kindlustusvajadus ajas väheneb või Sa eelistad muutuva suurusega kindlustusmakset või kui Sa lepingu sõlmimise ajal ei tea, kui kauaks kindlustust vajad.

  Üldiselt kindlustatakse pikaajalisi ja suuremahulisi laene, kõige enam eluasemelaene. Laenukindlustus annab teatud turvatunde ootamatuste ees, et pere ja lähedased inimesed kodust ilma ei jääks ega peaks laenukoormat üksi kandma.

  Milliseid laene kindlustatakse?

  Laenukindlustust pakutakse mitte ainult tagatisega suurematele laenudele, vaid ka tagatiseta väikelaenudele, et katta nii töökaotuse kui ka õnnetuste riski lühema perioodi jooksul. 

  Krediitkaartidele saab mõnel juhul lisada ka kaskokindlustuse, mis kaitseb krediitkaardi tagasimakseid ootamatu töö- või töövõime kaotuse eest.

  Tavaliselt ei hõlma kindlustus väiksemaid, paari kuu pikkuseid tarbimis- ja kiirlaene. 

  Siiski peaksid arvestama sellega, laenukindlustus ei oleks Sinu ainus finantsplaneerimise vahend. Pangalaenud nõuavad hoolikat ette planeerimist. Peaksid realistlikult hindama nii seda, milline on Sinu võimekus kohustusi tagasi maksta, kui ka arvestama erinevate ootamatustega.

  Mis on laenukindlustuse hind?

  Seda, et laenukindlustus on kallis, ei tohiks peljata. Makse suurus algab 10 eurost kuus, maksed on paindlikud ja kättesaadavad. Neid saab kohandada vastavalt Sinu eelarvele või muudele finantsvajadustele.

  Kindlustusmakse sõltub Sinu vanusest, valitud kindlustussummast ning tervislikust seisundist. 

  Sinu kui kindlustusvõtja soovi korral hakkab kindlustussumma igal aastal vähenema.

  Kindlustusmakse suurus muutub igal kindlustusaastal.

  Kindlustussumma muutumine ei ole laenuga jäigalt seotud ning võib olla võetud kohustustest suurem või väiksem.

  Maksesageduseks on võimalik valida kuu, kvartal, poolaasta või aasta. Erinevate maksesageduste korral kindlustusmakse ei muutu.

  Arvuta makse meie kodulehel.

  Milliseid lisakindlustusi saab nii elu- kui laenukindlustusele lisada?

  Nii elu- kui laenukindlustusele saad valida ka erinevaid lisakaitseid:

  • Kriitiliste haiguste kaitse – Maksame hüvitist 19 raske haiguse diagnoosi saamisel. Vaata täpsemalt meie partneri Compensa kodulehelt.
  • Puuduva töövõime kaitse – Maksame hüvitist, kui kindlustatu on haiguse või õnnetuse tagajärjel kaotanud täielikult töövõime.
  • Õnnetusjuhtumijärgne püsiv puue – Maksame hüvitist, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud vigastus ei ole paranenud 12 kuu jooksul.
  • Valuraha või päevaraha – Valuraha puhul maksame välja ühekordse hüvitise vastavalt vigastuse ulatusele (% kindlustussummast), kui õnnetusest taastumine võtab aega vähemalt 8 päeva. Päevaraha maksame, kui kindlustatu on õnnetusjuhtumi tagajärjel ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva.

  Tooted on paindlikud. Saad muuta nii kindlustussummat, lepingu perioodi, maksmissagedust, lisada lisakindlustusi sõlmimisel ja lepingu kehtivuse ajal. Soovi korral saad lisakindlustustest ka loobuda.

  Miks sõlmida laenulepingu kindlustus QLA Insurance’is?

  Laenulepingu kindlustus ehk laenukindlustus ei paranda Sinu finantsilist olukorda ega ole raha planeerimise vahend. Laenukindlustus on eraldiseisev kohustus, millega kaasnevad regulaarsed maksed ja lepingutasud

  Küll aga toob laenukindlustus pikaajaliste ja suurte kohustuste korral meelerahu Sinust sõltumatuteks ootamatusteks, mille eest Sa ennast ja oma lähedasi muul moel kaitsta ei saa.

  Iga inimese vajadused ja võimalused on erinevad. Anname Sulle personaalset abi ja nõustame Sind, et leida just Sulle sobivaim kindlustuslahendus. 

  Broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga ja aitame Sul koostada elu- või laenukindlustuse, mis kaitseb Sind ja Su lähedasi laenukohustustega seotud ootamatuste eest.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Vajad nõu?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply