Laenukindlustus kodule

Mis on elukindlustuse ja laenukindlustuse vahe?

Inimesed hakkavad kaaluma elukindlustuse või laenukindlustuse vajalikkust sageli siis, kui nad võtavad suuremaid laene või muretsevad oma pere rahalise kindluse pärast.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Selgitame nii elukindlustuse kui laenukindlustuse olulisust ja erinevusi, et aidata Sul langetada teadlikku otsust oma finantskaitse osas.

  Mis on elukindlustus?

  Elukindlustus tagab majandusliku turvatunde ootamatute olukordade puhul ning on mõistlik investeering enda ja lähedaste heaolu kindlustamiseks. Tänapäeva dünaamilises ühiskonnas, kus ootamatused on osa elust, annab elukindlustus Sulle võimaluse valmistada end ette ebakindlateks olukordadeks tulevikus.

  Öeldakse, et me ei saa alati kontrollida, mis meie elus juhtub, kuid saame kontrollida, kuidas me reageerime. Elukindlustus on praktiline vahend, mis aitab Sul kujundada tulevikku vastavalt oma soovidele ja vajadustele

  QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Group SE elukindlustus pakub mitmeid erinevaid tooteid ja lisakindlustusi, võimaldades Sul valida just enda olukorrale sobiva lahenduse.

  Elukindlustus aitab Sul säilitada stabiilsuse, isegi kui peaksid kokku puutuma ootamatu surmajuhtumiga. Kui midagi peaks Sinuga juhtuma, aitab elukindlustus tagada, et Sinu lähedased saavad toime tulla mitte ainult emotsionaalselt, vaid ka finantsiliselt. Kindlustussumma aitab säilitada nende turvatunde ja harjumuspärase elustandardi, pakkudes neile vajalikku kaitset raskel ajal.

  Rohkem infot elukindlustuse kohta leiad meie kodulehelt.

  Mis on laenukindlustus?

  Elukindlustuse ja laenukindlustusega saab kindlustada oma kohustusi

  Sageli pakub näiteks pank koos laenulepinguga samuti elukindlustust, kuid sellisel juhul pole enamasti tegemist klassikalise elukindlustusega, vaid laenukindlustusega. Endale sobiva laenukindlustuse saab sõlmida ka QLA Insurance’is.

  Laenukindlustus aitab vältida olukorda, kus pere toitja surma korral jäävad rahalised kohustused pereliikmete kanda. 

  Kui elukindlustuse lepingus saab lepingu sõlmija ise valida inimesed, kes hüvitist saavad, siis laenukindlustuse puhul on üheks soodustatud isikuks enamasti laenuandja ehk panga nõudmisel laenuandja ise

  Laenukindlustuse sõlmimisel määrab kindlustusvõtja lepingu sõlmimisel nimeliselt soodustatud isiku (füüsiline isik, keda võib lepingu kehtivuse ajal muuta). Kui pank nõuab, et soodustatud isik peab olema laenuandja, siis laenukindlustuselepingus, mis QLA Insurance’i partnerettevõttes Compensas sõlmitakse, peab kindlustusvõtja märkima soodustatud isikuks laenuandja.

  Soovitavalt võiks lisaks laenuandjale märkida lepingusse teise soodustatud isiku (füüsilise isiku). Kui Compensa on kindlustussumma laenuandjale kandnud, aga kindlustussumma on lanujäägist suurem, siis kannab Compensa ülejäänud kindlustussumma soodustatud isikule (füüsiline isik).

  Enamasti kustutatakse laenukindlustusega kodulaen või teatud protsent laenusummast. Tähele tuleks panna, et muude kulutustega, näiteks kodu ümberehitus, kommunaalkulud või matusekulud, peab laenukindlustuse puhul pere ise hakkama saama. Kuid kindlustussumma ei pea olema laenuga jäigalt seotud, see võib olla ka võetud kohustustest suurem või väiksem, vastates nii täpselt Sinu vajadustele.

  Elukindlustuse ja laenukindlustuse võrdlus

  Omadused

  Elukindlustus

  Laenukindlustus

  Millal makstakse?

  Surma korral

  Surma korral

  Milliste lisakaitsetega saab kaitset laiendada?

  Võimalikud lisakaitsed on:

   

  • õnnetusjuhtumikindlustus (surm või püsiv puue õnnetusjuhtumi tagajärjel, õnnetusjuhtumi päevaraha, õnnetusjuhtumi valuraha)
  • kriitiliste haiguste lisakindlustus
  • puuduva töövõime lisakindlustus

  Võimalikud lisakaitsed on:

   

  • õnnetusjuhtumikindlustus (surm või püsiv puue õnnetusjuhtumi tagajärjel, õnnetusjuhtumi päevaraha, õnnetusjuhtumi valuraha)
  • kriitiliste haiguste lisakindlustus
  • puuduva töövõime lisakindlustus

  Kui suur on hüvitis?

  Kokku lepitud kindlustussumma (ühekordne hüvitis) – tavaliselt 3 kuni 5 aasta netosissetulek

  Kokku lepitud % laenusummast

  Kas kindlustussumma muutub või on konstantne?

  Kindlustussumma on muutumatu

  Kindlustussumma väheneb vastavalt laenujäägi vähenemisele

  Millest sõltub makse?

  Kindlustusmakse suurus sõltub kindlustatud isiku vanusest, tervisest ja eluviisidest

  Kindlustusmakse on tasandatud kogu kindlustusperioodi ajal

  Kindlustusmakse suurus sõltub kindlustatud isiku vanusest, tervisest ja eluviisidest

  Kindlustusmaksed on igal aastal erinevad ja arvutatakse igaks aastaks uuesti

  Kes on hüvitise saaja?

  Kindlustusvõtja poolt määratud soodustatud isik(ud)

  Laenuandja, kuid võib lisada ka teisi soodustatud (füüsilisi) isikuid

  See, kas valida elukindlustus või laenukindlustus sõltub eelkõige sellest, milline on Sinu pikem eesmärk rahalise kindluse loomisel.

  Otsuse langetamisel võid arvestada, et mõlema kindlustuse puhul makstakse kindlustushüvitist surmajuhtumi korral. Samuti saab mõlemal juhul erinevate lisakaitsetega kindlustust laiendada nii, et oleksid kaitstud näiteks ka siis, kui peaksid õnnetuse tõttu kaotama töövõime või haigestuma mõnda raskesse haigusesse. 

  Kas otsustada elukindlustuse või laenukindlustuse kasuks?

  Peljata ei tohiks ka seda, et elu- või laenukindlustus on kallis. Makse suurus algab 10 eurost kuus, maksed on paindlikud ja kättesaadavad. Neid saab kohandada vastavalt kliendi eelarvele või muudele finantsvajadustele.

  Elukindlustuse puhul saab lepingu sõlmija ise valida inimesed, kes hüvitist saavad, kuid laenukindlustuse puhul on üheks raha saajaks kindlasti pank.

  Kui Sinu eesmärgiks oli kaitsta end ja oma lähedasi ootamatuste vastu laenulepingu kehtivuse lõpuni, siis tasub valida laenukindlustus. Kui aga soovid oma lähedasi kaitsta ka pärast laenu tagastamist ning selle lepingu kindlustuse lõppu, oleks targem sõlmida elukindlustus

  Kui soovid pärast laenukindlustuse lõppu siiski elukindlustust omada – näiteks on peres lapsed või vanemad, kes vajavad hoolt ning Sa tahad maandada võimalikest terviseriketest või surmajuhtumist tulenevaid riske, tuleb Sul nüüd uus kindlustusleping sõlmida. 

  Kuna tavaliselt lõpevad laenud 45-55aastaselt, tähendab see, et elukindlustusleping võib Sinu jaoks Sinu tervisenäitajate ja vanuse tõttu nüüd märksa kallimaks osutuda.  

  Kui sõlmida laenu võttes kohe elukindlustusleping, mis on sama suur kui laenukindlustus, siis oled Sa saanud ühekorraga kaks võitu – kindlustatud on nii laenusumma panga ees kui ka pere edasine heaolu.

  Milliseid lisakindlustusi saab elukindlustusele ja laenukindlustusele lisada?

  Millised on elukindlustuse lisakaitsed

  Nii elu- kui laenukindlustusele saad valida ka erinevaid lisakaitseid:

  • Kriitiliste haiguste kaitse – Maksame hüvitist 19 raske haiguse diagnoosi saamisel. Vaata täpsemalt meie partneri Compensa kodulehelt.
  • Puuduva töövõime kaitse – Maksame hüvitist, kui kindlustatu on haiguse või õnnetuse tagajärjel kaotanud täielikult töövõime.
  • Õnnetusjuhtumijärgne püsiv puue – Maksame hüvitist, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud vigastus ei ole paranenud 12 kuu jooksul.
  • Valuraha või päevaraha – Valuraha puhul maksame välja ühekordse hüvitise vastavalt vigastuse ulatusele (% kindlustussummast), kui õnnetusest taastumine võtab aega vähemalt 8 päeva. Päevaraha maksame, kui kindlustatu on õnnetusjuhtumi tagajärjel ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva.

  Tooted on paindlikud. Saad muuta nii kindlustussummat, lepingu perioodi, maksmissagedust, lisada lisakindlustusi sõlmimisel ja lepingu kehtivuse ajal. Soovi korral saad lisakindlustustest ka loobuda.

  Iga inimese vajadused ja võimalused on erinevad. Anname Sulle personaalset abi ja nõustame Sind, et leida just Sulle sobivaim kindlustuslahendus. 

  Broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga ja aitame Sul koostada elu- või laenukindlustuse, mis kaitseb Sind ja Su lähedasi ootamatuste eest.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply