III samba sissemaksete deklareerimine

Kuidas deklareerida III pensionisammast?

  Add a header to begin generating the table of contents

  III pensionisamba sissemaksete deklareerimine on oluline osa oma rahaasjade korraldamisest. Selles artiklis selgitame, kuidas see protsess toimib, miks on oluline deklaratsiooni infot kontrollida ning millised maksusoodustused kaasnevad investeerimisega kolmandasse sambasse.

  Mis on III pensionisammas?

  Kolmas pensionisammas on vabatahtlik pensionisäästmise viis, mis võimaldab Sul lisaks riiklikule pensionile (I sammas) ja kogumispensionile (II sammas) koguda tulevikuks täiendavat sissetulekut. See erineb esimesest ja teisest sambast selle poolest, et III sambasse panustamine on Sinu enda valik ning see ei sõltu riigi ega tööandja panusest. 

  Kolmanda samba peamisteks eelisteks on paindlikkus ja kontroll oma investeeringute üle. Sul on võimalus valida erinevate investeerimisvõimaluste vahel, mis aitavad Sul suurendada oma pensionisääste vastavalt oma riskitaluvusele ja rahalistele eesmärkidele. Lisaks võivad III samba kaudu tehtud investeeringud anda parema tootluse võrreldes teiste pensionisammastega, kuna Sul on rohkem valikuvabadust ja võimalusi oma raha kasvatamiseks pikemas perspektiivis. 

  Seega on III pensionisammas oluline osa oma tuleviku planeerimisest, aidates Sul tagada piisava sissetuleku pensionipõlves ning suurendades finantsilist kindlustunnet tulevikus. Rohkem infot selle kohta, kuidas investeerimisega alustada ja miks III sammas on selleks hea võimalus, leiad sellest artiklist.

  Miks üldse III samba sissemakseid deklareerida?

  Tuludeklaratsiooni esitavad Eesti residendist füüsilised isikud eelmisel kalendriaastal saadud tulu kohta. III samba sissemaksete deklareerimine annab Sulle eeliseid maksuvaba tulu kasutamise osas

  III samba sissemaksed kuuluvad tulumaksuvabastusele. Sa võid III samba sissemakseid maha arvata kuni 15% ulatuses Eestis maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas. Olenevalt Sinu poolt tehtud sissemaksete suurusest ja Sinu maksuvaba tulu kasutamise mahust saad III samba sissemaksetelt tulumaksutagastust.

  Kuidas III samba sissemakseid deklareerida?

  III samba deklareerimine

  Tuludeklaratsiooni on kõige mugavam esitada elektrooniliselt Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA

  Sinu maksustatavast tulust arvatakse esmalt maha üldine maksuvaba tulu (2023. a kuus kuni 654 eurot ja aastas kuni 7848 eurot), täiendav maksuvaba tulu lapsevanemale ning kuni 1200 euro ulatuses kulusid (eluasemelaenu intressid, koolituskulud, kingitused ja annetused). 

  Seejärel arvatakse maksustatavast tulust maha III pensionisamba sissemaksed. Kuna III samba sissemaksete maksuvabastus saadakse läbi tulumaksu tagastamise, tuleks sissemaksete tegemisel arvestada, kas peale kõiki mahaarvamisi jääb alles tasutud tulumaksu, mida tagasi saada. Kui tasutud tulumaks tagastatakse juba muude mahaarvamistega, jäävad III samba sissemaksed maksustatuks.

  Füüsiliste isikute tuludeklaratsiooni tabel 9.2 eeltäidetakse III sambasse tehtud sissemaksete infoga. Eeltäidetud andmed saab MTA Pensionikeskuselt, kes edastab MTA-le andmed pensionifondide osakute soetamise järgi. 

  Seega tuleb Sul III sambasse sissemaksete tegemisel aasta viimastel päevadel (nt 30. või 31. detsembril) tähele panna, et ülekanne ei pruugi aasta lõpus Pensionikeskusele jõuda või ei jõua Pensionikeskus laekunud raha eest fondiosakuid osta. Kui fondiosakud jäävad aasta viimastel päevadel ostmata, ei kajastu ka nimetatud summa Sinu eeltäidetud tuludeklaratsiooni tabelis 9.2 mahaarvamiste hulgas.

  Sellises olukorras on Sul õigus lisada käsitsi tuludeklaratsiooni summa, mis aasta viimastel päevadel Pensionikeskuse kontole kanti. Sel juhul tuleb hoolitseda, et seesama sissemakse ei jääks topelt ka järgmise aasta tuludeklaratsiooni. Vajadusel pead oma eeltäidetud sissemakse summat vastavas osas vähendama. Maksuamet võib küsida sissemakse tegemise aja kohta ka tõendit – selleks sobib näiteks maksekorraldus või pangakonto väljavõte.

  Millised on olulised tähtajad tuludeklaratsiooniga seoses?

  Eestis tuleb tuludeklaratsioon esitada järgmise aasta 30. aprilliks. Toome allpool ära veel mõned olulised kuupäevad tuludeklaratsiooniga seoses:

  15. veeb­ruar – algab tuludeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA

  5. märts – algab tulumaksu tagastamine e-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele

  30. aprill – tuludeklaratsiooni esitamise täht­päev

  1. oktoo­ber – juurdemaksmisele kuuluva tulu­maksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev

  Tulumaksu püüab MTA tagastada võimalikult kiiresti pärast deklaratsiooni esitamist, kuid täpset tähtaega ei saa alati ette ennustada. Sellegipoolest on oluline jälgida tuludeklaratsiooni esitamise ja tulumaksu tagastamisega seotud tähtaegu ning need õigeaegselt täita, et vältida võimalikke ebameeldivaid tagajärgi.

  Rohkem infot selle kohta, kuidas tulumaksutagastus töötab, leiad sellest artiklist.

  NB! Tagasi saadud tulumaks on nutikas kohe uuesti oma tulevikku ehk III sambasse investeerida. See on lihtsalt suurepärane viis teha ära esimene samm parema pensioni heaks, ilma et peaksid regulaarsest sissetulekust midagi ohverdama.

  Kuidas teha tuludeklaratasiooni täitmine lihtsamaks?

  MTA e-maksuamet pakub mitmeid mugavaid e-teenuseid, sealhulgas eeltäidetud deklaratsiooni, mis sisaldab juba osa Sinu tuludeklaratsiooni infost. Kasuta neid e-teenuseid, et hõlbustada oma deklaratsiooni täitmise protsessi ja vähendada vigu. Näiteks oma kodulaenuintressid või investeerimiskonto tehingud saad pankadest MTA-le mugavalt automaatselt edastada.

  Enne deklaratsiooni esitamist veendu, et kogu eeltäidetud teave on õige ja täielik. Kontrolli hoolikalt oma tuludeklaratsiooni andmeid ning veendu, et kõik Sinu tulud, kulud ja mahaarvamised on õigesti kajastatud.

  Kui Sul tekib deklaratsiooni täitmisel küsimusi või kahtlusi, ära karda küsida abi. MTA pakub mitmeid võimalusi nõuandeid saada, sealhulgas saab abi küsida telefoni teel või e-maksuameti klienditeenindusest. Ka QLA Insurance’i kogenud finantsnõustajad abistavad meelsasti rahaasjade planeerimisel. Lepi konsultatsioon kokku siin.

  Kuigi Eestis saab tuludeklaratsiooni esitada mugavalt ja mõne minutiga, ära jäta selle täitmist siiski viimasele hetkele. Pane paika kindel aeg, mil Sa saad rahulikult deklaratsiooni täitmisele pühenduda. Nii saad vältida stressi ja kiirustamist ning tagada, et kõik teed kõik sammud läbimõeldult ja õigeaegselt.

  Kuidas tulevikus oma III sammast veelgi tõhusamalt hallata?

  KuidasIII sammast tõhusalt hallata

  Anname lõpetuseks mõned nõuanded, kuidas tulevikus oma kolmandat pensionisammast tõhusamalt deklareerida ja hallata, et tagada rahaline kindlus pensionipõlves:

  1. Sea selged eesmärgid: Määratle oma pensionieesmärgid ja vajadused. Arvesta oma praegust elustiili, tulevasi kulutusi ja oodatavat eluiga. See aitab Sul planeerida oma pensionisääste vastavalt oma individuaalsetele vajadustele.
  2. Panusta korrapäraselt: Tee kolmandasse pensionisambasse sissemakseid regulaarselt. Mida varem alustad ja mida regulaarsemalt panustad, seda suuremad on Sinu tulevased pensionisäästud.
  3. Jälgi oma investeeringuid: Ole teadlik oma investeeringutest ja nende tootlusest. Jälgi oma pensionifondi või muu investeerimisvõimaluse tulemuslikkust ning vajadusel kohanda oma investeerimisstrateegiat vastavalt turutingimustele ja oma pensionieesmärkidele. QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaudu tehtud pensioniinvesteeringuid saad hõlpsasti jälgida Compensa kodulehelt.
  4. Jätka õppimist: Ole kursis pensioni- ja investeerimistehingutega seotud uusimate arengutega. Hari end erinevate pensioniplaneerimise strateegiate ja võimaluste osas ning tee teadlikke otsuseid oma tuleviku finantsilise heaolu tagamiseks.
  5. Konsulteeri spetsialistiga: Vajadusel konsulteeri finantsnõustaja või pensioniplaneerimise eksperdiga, et saada asjakohast nõu. QLA Insurance’i finantsnõustaja aitab Sul mõista erinevaid pensioniinvesteerimise võimalusi ja strateegiaid ning valida Sulle sobivaimad lahendused. Lepi konsultatsioon kokku siin.

  Nende nõuannete järgimine aitab tagada, et deklareerid ja haldad oma kolmandat pensionisammast tõhusalt ning suurendad oma rahalist kindlustunnet pensionipõlves.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply