Tulumaksutagastus on maksimaalne, kui oskad õigesti tuludeklaratsiooni täita

Kuidas töötab tulumaksutagastus?

Teades, millistelt kuludelt saab tuludeklaratsioonis teha mahaarvamisi, saad tagada, et tulumaksutagastus oleks maksimaalselt suur.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Tulude deklareerimise hooaeg on taas käes ning paljud inimesed ootavad põnevusega võimalust saada tulumaksutagastust. Jagame infot, millistelt kuludelt saab tuludeklaratsioonis teha mahaarvamisi, et saaksid maksimaalselt ära kasutada tagastuse võimalusi.

  Selgitame, kuidas töötab tulumaksutagastus pensionikindlustusmaksetelt, aga ka teistelt kuludelt nagu koolituskulud või annetused. Samuti seda, millistest tuludest Sa saad teatud kulud maha arvata ning sellega oma maksukohustust vähendada.

  Milliseid mahaarvamisi saab füüsiline isik tuludest teha?

  Tulumaksuvabastus: tuludest mahaarvamised

  Tulumaksutagastus on suurem tänu mahaarvamistele, mida tulust on võimalik teha. Olulisemad nendest on:

  • kohustusliku ja vabatahtliku kogumispensioni (II ja III samba) maksed;
  • täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest (kui abikaasa aastatulu on alla 2 160 euro) ja täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel (teise lapse puhul 1 848 eurot ja alates kolmandast lapsest 3 048 eurot) – 2023. a kohta esitatavas tuludeklaratsioonis võib neid mahaarvamisi veel esitada;
  • ühe eluasemeks soetatud elamispinna ostmisel võetud laenu või liisingu intressid – kui laenusaajaid on mitu, arvestatakse intressi osa tulust maha proportsionaalselt – 2023. a kohta esitatavas tuludeklaratsioonis võib seda mahaarvamist veel esitada;
  • koolituskulud (nii enda kui ka alla 26 aasta vanuse lapse) – lisaks tavapärastele haridusasutustele, sealhulgas lasteaia kohatasule, kehtib see ka huvikoolis õppimisele (kui isik on alla 18 aasta vanune), kuid ei kehti näiteks autokooliga seotud kuludele;
  • kingitused ja annetused (kui need on tehtud Maksu- ja Tolliameti otsusega kinnitatud nimekirjas olevale organisatsioonile).

  Kodu müük, maksuvabastuse ülekandmine abikaasale jm võimalused

  Oma kodu saab müüa maksuvabalt üks kord kahe aasta jooksul. Muu kinnisvara müügi puhul tahab Maksu- ja Tolliamet, et deklareeritaks ka kahjumiga lõppenud tehingud, kuigi kasumit-kahjumit tasaarveldada ei saa.

  Täiendav maksuvaba tulu kuni 5 000 eurot on võimaldatud metsaomanikule kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud metsamajandamisega seotud kulude mahaarvamised.

  Abikaasad saavad jagada maksuvaba tulu juhul, kui üks abikaasa ei saanud maksustamisperioodil tulu või sai tulu vähem kui 2 160 eurot. Siis saab ta kasutamata maksuvabastuse osa üle anda abikaasale, kui paari aastatulu kokku on kuni 50 400 eurot kalendriaastas. Maksimaalne ülekantav summa saab olla 2 160 eurot.

  Eluasemelaenu intresse saab maksustatavast tulust maha arvestada kuni 300 eurot. Kui tasutud laenuintress ületab isiku maksustatavat tulu või 300 euro piirangut, siis võib isik intressi tulust maha arvamata jäägi oma abikaasale üle anda.

  Koolituskulusid, kingitusi ja annetusi võib kokku tulust maha arvata kuni 1 200 eurot. Mahaarvamised ei või ületada 50% maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavat tulu.

  Kuidas töötab III samba tulumaksutagastus?

  Vabatahtlik kogumispension ehk pensioni III sammas võimaldab täna saada 20% tulumaksusoodustust aasta jooksul tehtud sissemaksetelt, mis ei ületa 15% brutosissetulekust või 6 000 eurot. Eelmise aasta jooksul tehtud sissemaksetelt saab selle aasta märtsis tagasi 20% tulumaksu. Arvestus käib kalendriaasta põhiselt.

  Näide: 

  Merle brutopalk on 1 500€, mis tähendab, et kui ta kogub 15% oma brutopalgast kolmandasse sambasse. Kuus on see summa 225€, aasta peale kokku 2 700€. 

  Tuludeklaratsiooni esitades on Merle tulumaksutagastus 20% sissemakstud summa pealt, mis selle näite puhul tähendab 540€.

  Selle raha eest, mille ta saab maksuvabalt välja võtta, võib Merle omale midagi ilusat osta või koguda uuesti kolmandasse sambasse, mis tähendab seda, et järgmisel aastal maksab ta omast taskust kolmandasse sambasse 540€ vähem.

  6 000 eurot või 15% brotosissetulekust on justkui piirmäär, millest kolmanda samba sissemaksete puhul ühe kalendriaasta jooksul üle minna ei tasu. Piirmääradest suuremad sissemaksed teenivad pikas perspektiivis küll tulu, kuid lühiajaliselt ei pruugi see maksude mõistes efektiivne olla.

  Kuidas III samba tulumaksutagastus pikas perspektiivis tööle panna?

  Statistika näitab, et inimesed veedavad pensionil keskmiselt 20 aastat, järelikult peaks ka pensioni kolmandat sammast käsitlema kui väga pikaajalist investeeringut. Võiksid kaaluda, kas mitte tulumaksutagastus kolmandasse sambasse tagasi investeerida, mitte kohe ära kasutada. 

  Samuti võib teha eeltoodud piirmääradest suuremaid sissemakseid. Seejuures tuleks arvestada, et kui sissemaksed ületavad 6 000 eurot kalendriaasta kohta või 15% Sinu brutosissetulekust, siis on see maksusoodustuste vaatenurgast hea mõte juhul, kui võtad pensionieas kolmanda samba pensioni välja eluaegsete väljamaksete või keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud pensionifondi osakute müügi kujul. 

  Antud tingimustel on väljamaksed Sulle tulumaksuvabad, kuna sissemakselt ei ole saadud tulumaksutagastust ja väljamaksel ei maksta tulumaksu ning tulumaks lõpptulemust ei mõjuta.

  Kas investeeringutelt saab tulumaksutagastust?

  Investeerimiskonto eelised

  Maksu- ja Tolliametile tuleb investeeringutelt tulumaksu tasuda peamiselt kahel juhul: kui aktsiaid või võlakirju müüakse kasumiga või kui laekuvad dividendid või muud maksed. 

  Sinu elu lihtsustab oluliselt investeerimiskonto kasutamine. Investeerimiskonto on täiesti tavaline pangakonto, mida Sa kasutad eesmärgiga teha sellelt ainult finantsinvesteeringuid. Investeerimiskonto kasutamine võimaldab finantsvaralt saadud tulu maksustamist edasi lükata. Tehinguajaloo saab pangast otse Maksu- ja Tolliametisse saata, muutes andmetöötluse sujuvamaks.

  Investeerimiskonto puhul ei huvita Maksu- ja Tolliametit ostu-müügi tehingud seni, kuni välja võetud summa ei ületa sissemakstud summat, mistõttu maksukohustust saab lõputult edasi lükata. Kui aga saabuvad välismaalt dividendid, millelt on juba välisriigis makse makstud, ei pruugi automaatne aruanne pangast Maksu- ja Tolliametisse olla Sinu jaoks eriti kasulik. 

  Maksu- ja Tolliameti seisukohast on oluline, et olenemata investeerimisvormist – olgu selleks aktsiad, krüptoraha või kuld vms – tuleb teenitud tulu alati deklareerida ja vastavalt makse tasuda.

  Kuidas toimub tulumaksuarvestus dividendidelt?

  Eestis on dividendid maksustatavad 20% tulumaksumääraga brutosumma pealt. Kui ettevõte maksab füüsilistele või juriidilistele isikutele dividende regulaarselt ehk igal aastal või vähemalt üle kahe aasta, tekib tal õigus eelnenud kolme aasta keskmise maksustatud dividendisumma ulatuses maksta dividende 14% tulumaksumääraga. 

  Siinkohal tasub meeles pidada, et juhul kui madalama maksumääraga dividende jaotatakse füüsilistest isikutest osanikele, lisandub sellele ka 7% tulumaksu, mis peetakse kinni füüsilise isiku tulult. 

  Näide: Ettevõte maksab füüsilisest isikust osanikule dividende.

  Tavalised dividendid: 5 000 eurot, tulumaks: 5 000*20/80=1250

  Sellele lisanduvad korduvdividendid: 5 000 eurot, tulumaks: 5 000*14/86= 814

  Lisaks: 7% tulumaksu kinnipidamine: 5 000×7%=350

  Kokku: saaja saab 9 650 eurot, 

  Ettevõte maksab ettevõtte tulumaksu 1 250+814=2 064 eurot;

  Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaksu 350 eurot.

  Tulumaksutagastus ja üüritulu

  Kinnisvara omanik saab eluruumi üüritulust 20% maha arvata, et katta üüriga seotud kulusid. Selleks ei ole vaja eraldi kuludokumente esitada, kuna 20% mahaarvamine tehakse automaatselt üüritulu deklareerimisel.

  Kui eraisik pakub majutust mõne portaali, näiteks AirBnb või Booking.com kaudu, mitte ettevõtluslikul eesmärgil, tuleb teenitud tulu deklareerida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ja kulutusi, sealhulgas teenustasusid, maha arvata ei saa.

  Rõhutame, et tulusid on soovitatav deklareerida ja makse kohe tasuda, kuid seadused pakuvad ettevõtlikele inimestele piisavalt võimalusi maksukohustuse vähendamiseks või edasilükkamiseks.

  Iga inimese võimalused ja vajadused on erinevad. QLA Insurance’i BFAA poolt litsentsitud finantsnõustaja aitab selgitada välja Sinu eesmärgid ning pakub parima lahenduse, kuidas investeerida ja oma tulumaksutagastus maksimaalselt ära kasutada.

  Broneeri konsultatsioon QLA Insurance’i kogenud nõustajaga juba täna siin.

  Hea teada: maksuvaba tulu piirmäärad

  Maksuvaba tulu aastatel 2023 ja 2024

  Inimene ei ole vanaduspensionieas

  Maksuvaba tulu suurus: 7 848 eurot aastas / 654 eurot kuus.

  Üldine maksuvaba tulu väheneb aastatulu kasvades. Rohkem infot Maksu- ja Tolliameti kodulehel.

  Inimene on vanaduspensionieas

  Maksuvaba tulu suurus 2023. aastal: 8 448 eurot aastas / 704 eurot kuus.

  Maksuvaba tulu suurus 2024. aastal: 9 312 eurot aastas / 776 eurot kuus. 

  Maksuvaba tulu vanaduspensionieas on kindel summa, mis ei sõltu inimese aastatulu suurusest.

  Mis läheb aastatuluna arvesse?

  Aastatuluna lähevad arvesse:

  • töötasu ja muu tasu (puhkusetasu, toetus, haigushüvitis vm);
  • võlaõigusliku lepingu alusel osutatud teenuse eest saadud tasu;
  • ettevõtlustulu;
  • kasu vara võõrandamisest;
  • rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress;
  • dividend;
  • maksustatav riiklik pension, sh I sambast paindlik vanaduspension ja kutsealade sooduspensionid, nt sooduspension tervist kahjustaval kutsealal töötanutele, väljateenitud aastate pension ning politseiniku, prokuröri, kohtuniku, riigikontrolli, õiguskantsleri pension, kui inimene ei ole jõudnud veel vanaduspensioniikka;
  • täiendava kogumispensioni (III samba) väljamakse, mis on maksustatud maksumääraga 20%;
  • toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu.

  Rohkem infot maksuvaba tulu arvestamise kohta Maksu- ja Tolliameti kodulehel.

  Olulised kuupäevad

  15. veeb­ruar – algab tuludeklaratsiooni esitamine e-teenuste keskkonnas e-MTA

  5. märts – algab tulumaksu tagastamine e-MTAs deklaratsiooni esitanud klientidele

  30. aprill – tuludeklaratsiooni esitamise täht­päev

  1. oktoo­ber – juurdemaksmisele kuuluva tulu­maksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply