Elukindlustuste võrdluses analüüsime elu-, laenu- ja kogumiskindlustust

Elukindlustuste võrdlus: kas elu-, laenu- või kogumiskindlustus?

Elukindlustuste võrdlus uurib põhjalikult erinevate kindlustuste omadusi, eeliseid ja kitsaskohti. 

Elukindlustus, laenukindlustus ja kogumiskindlustus on kõik olulised finantsinstrumendid, mis kaitsevad Sind ja Sinu lähedasi ootamatuste eest ning aitavad Sul tulevikku planeerida. 

Iga kindlustusvorm pakub erinevaid eeliseid ja võimalusi, vastates erinevatele vajadustele ja eesmärkidele. 

Aitame Sul teha teadlikke otsuseid oma finantsasjade planeerimisel.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Miks sõlmida elukindlustus?

  Lihtne on mõelda, et minuga midagi ei juhtu, kuid kindlasti oled Sa nõus, et sellele ei saa lootma jääda. Eriti siis, kui Sinust sõltuvad ka lähedased – Sa maksad pere igakuiseid arveid või laenumakseid, hoolitsed laste hariduse ja hobidega seotud kulutuste eest või katad pere lemmiku ülalpidamisega seotud kulusid.

  Sellisel juhul on parem karta kui kahetseda ja võiksid mõelda elu kindlustamise peale. Elukindlustus aitab Sul maandada hirme ja nii võid nautida elu, kus väike risk on lubatud. Elu ja tervist kindlustus tagasi ei too, küll aga on see Sulle ja Su lähedastele rahaliselt suureks abiks.

  Elukindlustuste võrdlus kindlustusvormide kaupa

    Elukindlustus Laenukindlustus Kogumiskindlustus
  Mis on kindlus-tuse ees-märk Elukindlustus pakub nii Sulle endale kui ka Sinu lähedastele rahalist kaitset. Elukindlustus tagab Sinu nimetatud soodustatud isikule Sinu surma korral toimetuleku- ja valuraha. Laenukindlustuse eesmärk on Sinu elu kindlustamine üldjuhul laenujäägi ulatuses. Sinu surma korral maksab laenu või kokkulepitud osa sellest pangale tagasi kindlustusandja. Kogumiskindlustus pakub lisaks elu kindlustamisele võimalust kindlustuse kaudu ka raha koguda. QLA Insurance’i kaudu saab seda teha investeerimisriskiga kindlustuslepingu kaudu.
  Kindlus-tus-summa suurus

  Elu saab kindlustada minimaalselt 5 000 €-le ja maksimaalselt 180 000 €-le. Ei ole välistatud ka suurem summa, arvuta oma soovituslik kindlustussumma meie kalkulaatoris.

  Kindlustussumma võiks soovitavalt katta Sinu 3-5 aasta sissetuleku. Samuti võiks see katta Sinu laenukohustuste jäägi. 

  Kindlustusmaksed sõltuvad lisaks kindlustussumma suurusest ka Sinu tervislikust seisundist ja vanusest.

  Elukindlustus on riskikindlustus, mille kindlustusmakse ja kindlustuskaitse suurus on kogu perioodi ulatuses ühesugune.

  Kindlustussumma võiks katta kõigi Sinu laenukohustuste jäägi.

  Kindlustusmakse suurus sõltub üldjuhul kindlustussummast, tervislikust seisundist ja vanusest. 

  Kindlustussumma väheneb aastate jooksul koos laenujäägiga.

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustusse saad teha nii regulaarseid kui ka ühekordseid suuremaid investeeringuid. 

  Samuti saad soovi korral osa kogumiskindlustuse rahast välja võtta.

  Mini-maalne kindlus-tusmak-se Meie pakutava elu-, laenu- ja kogumiskindlustuse kuumakse on minimaalselt 10 €.
  Lepingu periood Kindlustusperioodi võib valida nii, et see katab näiteks eluasemelaenu tagasimaksmise aja või aja, mil Su lapsed kasvavad ja veel ei tööta. Üldjuhul sõlmitakse laenukindlustuse leping kogu laenuperioodiks. 

  Raha kogumise juures tuleb kõigepealt paika panna kogumisperioodi pikkus, enda säästuvõime ja riskitaluvus.

  Soovitame kogumiskindlustust võtta kui pikaaegset, rohkem kui 10-aastast investeeringut.

  Mis saab, kui kindlus-tusjuh-tumit ei toimu Kui kindlustusjuhtumit lepingu jooksul ei toimu, ei pea kindlustusandja raha Sulle või lähedastele välja maksma. Kui Sinuga lepingu kehtivuse aja jooksul midagi ei juhtu, siis lepingu lõppedes kindlustusandja ühtegi väljamakset tegema ei pea. Hüvitise summa makstakse välja Sinu määratud soodustatud isikule Sinu surma korral või Sulle endale kindlustusperioodi lõppedes. Kindlustusandja ei garanteeri sinu sissemaksetele tootlust.
  Kas kindlus-tus katab ka õnnetu-sed Õnnetusjuhtumikindlustus katab õnnetusjuhtumite hüvitamise vastavalt sellele, millise(d) kindlustuskaitse(d) oled valinud – näiteks võib vastavalt lepingule maksta ajutise töövõimetuse hüvitist, püsiva puude hüvitist, surmajuhtumi hüvitist jne. Õnnetusjuhtumikindlustuse võib osta nii elu-, laenu- ja kogumiskindlustusele lisakaitseks kui ka eraldi kindlustusena. Õnnetusjuhtumikindlustus on mõeldud nii lastele kui täiskasvanutele.
  Vanuse-piir Kindlustuslepingu saab sõlmida vanuses 18-70 eluaastat ning see kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24/7).
  Kas hüviti-selt tuleb maksta tulu-maksu Riski-, laenu- ja õnnetusjuhtumikindlustuse lepingu hüvitiselt tulumaksu tasuma ei pea.

  Kogutud raha välja makstes arvestatakse riskitasud maha ning tulumaksu maksad Sa juhul, kui preemiumi täismaht on madalam kogutud summast.

  Pärast 1. augusti 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumiskindlustuse lepingu puhul tuleb teenitud tulult maksta tulumaksu. Enne seda kuupäeva sõlmitud lepingute puhul ei pea investeerimisriskiga elukindlustuselt saadud tulult tulumaksu maksma, kui tulu enne 12 aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest välja ei võeta.

  Kuidas elu-, laenu- või kogumiskindlustuslepingut sõlmida?

  Kuidas elukindlustust sõlmida

  Kindlustamine on lihtne ja lepingu saad hõlpsalt sõlmida, konsulteerides meie kogenud nõustajaga. Broneeri konsultatsiooni siin.

  1. Arvuta kalkulaatoris välja sobiv kindlustussumma ja kuumakse.
  2. Broneeri kindlustuslepingu sõlmimiseks konsultatsioon meie nõustajaga
  3. Surmajuhtumi kaitse hakkab kehtima kohe pärast poliisi väljastamist.
  4. Võime paluda täiendavat riskihindamist ja tervisekontrolli. Tervisekontroll on Sulle tasuta ja annab ka Sulle endale ülevaate Sinu tervislikust seisundist.
  5. Kui oled kindlustuse lepingu sõlminud, räägi sellest kindlasti ka oma perele ja jaga nendega infot kindlustusfirma kontaktide kohta. Siis nad teavad, kuhu abi saamiseks pöörduda.
  6. Lepingusse saad soovi korral teha muudatusi. 

  Täpsema info vajalikest dokumentidest ja kindlustusele kehtivatest tingimustest leiad siit.

  Miks valida kindlustuspartneriks QLA Insurance?

  QLA Insurance’i partneriks on Compensa Life Vienna Insurance Group SE. Meie pakutav elukindlustus hüvitab lisaks õnnetusjuhtumile ka haiguse tagajärjel saabunud surmajuhtumi. 

  Suurema kindluse tagamiseks saab valida kuni 6 lisakaitset, näiteks puuduva töövõime kindlustuse. Infot lisakaitsete kohta leiad meie kodulehelt.

  Elukindlustust aitavad kiirelt ja mugavalt sõlmida kogenud nõustajad ning hiljem saab vajadusel juba sõlmitud lepingut tasuta* muuta – näiteks suurendada või vähendada kindlustussummat, vahetada või lisada soodustatud isikuid või muuta maksekuupäeva.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Vajad nõu?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply