Investeerimine

Kuidas saada investeerimisel tulumaksusoodustust?

  Add a header to begin generating the table of contents

  Investeerimisel tulumaksusoodustuste saamine on oma rahaasjade planeerimises oluline lähtepunkt. Üks võimalus selleks on kasutada vabatahtlikku kogumispensioni ehk III pensionisammast, kus aasta jooksul tehtud sissemaksetelt saab tagasi 20% tulumaksu. 

  Teiseks saab kasutada investeerimisriskiga elukindlustuslepingut, mis võimaldab maksusoodustusi läbi investeerimiskonto ja edasilükatud tulumaksukohustuse reinvesteeritud kasumilt. Mõlemad võimalused pakuvad paindlikkust ja võimalust oma investeeringuid maksuefektiivselt optimeerida.

   

  Kuidas töötab III samba tulumaksutagastus?

  III samba tulumaksutagastus

  Vabatahtlik kogumispension ehk pensioni III sammas võimaldab täna saada 20% tulumaksusoodustust aasta jooksul tehtud sissemaksetelt, mis ei ületa 15% brutosissetulekust või 6 000 eurot. Eelmise aasta jooksul tehtud sissemaksetelt saab selle aasta märtsis tagasi 20% tulumaksu. Arvestus käib kalendriaasta põhiselt.

  Näide: 

  Merle brutopalk on 1 500€, mis tähendab, et kui ta kogub 15% oma brutopalgast kolmandasse sambasse ehk kuus 225€, teeb see aasta peale kokku 2 700€. 

  Tuludeklaratsiooni esitades saab ta 20% sissemakstud summa pealt tagasi, mis selle näite puhul tähendab 540€.

  Selle raha eest, mille ta saab maksuvabalt välja võtta, võib Merle omale midagi ilusat osta või koguda uuesti kolmandasse sambasse, mis tähendab seda, et järgmisel aastal maksab ta omast taskust kolmandasse sambasse 540€ vähem.

  6 000 eurot või 15% brutosissetulekust on justkui piirmäär, millest kolmanda samba sissemaksete puhul ühe kalendriaasta jooksul üle minna ei tasu. Piirmääradest suuremad sissemaksed teenivad pikas perspektiivis küll tulu, kuid lühiajaliselt ei pruugi see maksude mõistes efektiivne olla.

  Kuidas III samba tulumaksutagastust pikas perspektiivis ära kasutada?

  Statistika näitab, et inimesed veedavad pensionil keskmiselt 20 aastat, järelikult peaks ka pensioni kolmandat sammast käsitlema kui väga pikaajalist investeeringut. Tasub kaaluda näiteks tulumaksutagastuse re-investeerimist kolmandasse sambasse selle väljavõtmise asemel. 

  Samuti võib teha eeltoodud piirmääradest suuremaid sissemakseid. Seejuures tuleks arvestada, et kui sissemaksed ületavad 6 000 eurot kalendriaasta kohta või 15% inimese brutosissetulekust, siis on see maksusoodustuste vaatenurgast hea mõte juhul, kui võtad pensionieas kolmanda samba pensioni välja eluaegsete väljamaksete või keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud pensionifondi osakute müügi kujul. 

  Antud tingimustel on väljamaksed Sulle tulumaksuvabad, kuna sissemakselt ei ole saadud tulumaksutagastust ja väljamaksel ei maksta tulumaksu ning tulumaks lõpptulemust ei mõjuta.

  Kas ma pean III samba väljamaksetelt tulumaksu tasuma?

  III samba väljamaksete tegemisel ei ole piiranguid: Sul on õigus enda kogutud raha välja võtta igal ajal ja selles ulatuses nagu Sinule sobib. Selleks esita väljamakse avaldus või sõlmi tähtajaline või eluaegne pensionileping.

  Pikaajalise investeerimise seisukohalt on järjepidevus ülioluline. Mida pikemat aega ja mida suuremaid summasid Sa investeerid, seda suurem on potentsiaalne võimalik tulu ja seda paremini saad ära kasutada liitintressi kogunemist. 

  Sellest hoolimata tekib Sul kindlasti küsimus, mis saab siis, kui Sul näiteks ajutiselt töökaotuse või mõne muu sündmuse tõttu ei ole võimalik sissemakseid kolmandasse sambasse jätkata? 

  Sinu rahustuseks ei kohusta kolmanda samba olemasolu investorit millekski.

  Kui Sinu toimetulek on ajutiselt raskendatud, võid kolmanda samba sissemakseid alati peatada või pausile panna. 

  Samas soovitavad eksperdid ka sellisel juhul võimaluse korral kasvõi väiksemate summadega edasi koguda, kuna see aitab kõige paremini säilitada investeerimise distsipliini.

  Keerulises olukorras saab kolmandast sambast alati ka väljuda ning pensionifondi osakud osaliselt või täielikult tagasi müüa. Sellisel juhul tuleb siiski arvestada, et väljamaksele võib rakenduda tulumaksu kinnipidamine. Olenevalt lepingu pikkusest, Sinu vanusest ning väljamakse iseloomust ja suurusest võib tulumaksumäär olla kas 20%, 10% või 0%. 

  Näiteks saad peale 55. eluaastat kolmandast sambast raha välja võtta 10% tulumaksumääraga — seda juhul, kui tegid investeeringu vähemalt 5 aastat tagasi. Kui aga oled teinud või teed kolmanda samba pärast 01.01.2021. või on Su kolmandas sambas olev summa millalgi peale 01.01.2021. nullis, saad soodustingimustel väljuda alates eelpensionieast. See on 5 aastat enne ametlikku pensioniiga.

  Maksuvabalt kolmandast sambast raha väljavõtmiseks on veel üks võimalus. Tulumaksuga ei maksustata eluaegseid väljamakseid kindlustusseltsist (annuiteet). Kogumislepingu sõlmimisest või fondiosakute esmasest omandamisest, mille eest kindlustusleping sõlmitakse, peab aga olema möödunud enam kui 5 aastat – rohkem infot selle kohta leiad Pensionikeskuse kodulehelt.

  Täpsemat infot väljamaksete maksustamise kohta leiad QLA Insurance’i kodulehelt.

  Broneeri aeg, et saada TASUTA nõustamine, kus aitame Sul koostada Sinu vajaduste ja võimalustega kõige paremini sobiva  pensioniplaani.

  Kuidas saada tulumaksusoodustust investeerimisriskiga elukindlustuslepingult?

  Kogumiskindlustus tähendab võimalust raha säästa ja pakub samas Sinu lähedastele Sinu surma korral toimetuleku- ja valuraha. Kindlustushüvitis makstakse välja kindlustatud isiku surma korral või kui saabub lepingus kokku lepitud tähtaeg. Surmahüvitis võib võrduda säästetava või juba säästetud summaga, aga võib sellest ka erineda – sõltub lepingust.

  Investeerimisriskiga elukindlustuse puhul saad Sa investeeringute tootluse eest võtta ise suurema vastutuse, sest Sa saad oma varasid ise juhtida. QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaudu pääsed Sa suurtele võlakirja- ja aktsiaturgudele ning saad samad eelised, mis muidu on kättesaadavad ainult suurfirmadele.

  Raha paigutamine fondidesse on lihtne ning pikema kogumisperioodi jooksul on Sul võimalik investeeringutelt teenida suuremat tulu. Siiski sõltub Sinu investeeringute väärtus ennekõike kindlustuslepinguga seotud investeerimisfondide edukusest, mis omakorda sõltuvad väärtpaberiturgude liikumisest. Tutvu investeerimisfondidega siin.

  Kogumiskindlustuse puhul kehtivad maksusoodustused

  Ei kasuta kogumiskindlustust: Sa kogud endale raha läbi fondi, aktsia, võlakirja või mõne muu finantsturuinstrumendi.

  Tulemus: Kogumisperioodi möödudes võtad Sa kogutud summa välja ning maksad teenitud tootluse pealt 20% tulumaksu.

  Kasutad kogumiskindlustust: Sa kogud endale raha läbi kogumiskindlustuse, kus osa kogutud summast läheb riskitasude katteks.

  Tulemus: Kogutud raha välja makstes arvestatakse riskitasud maha ning tulumaksu maksad Sa juhul, kui preemiumi täismaht on madalam kogutud summast.

  Kuidas maksusoodustus toimib?

  Kindlustusmakse jagunemine

  Investeerimisstruktuuri muutmine ehk fondiosakute müümine ja ostmine investeerimisperioodi jooksul toimub fondilepingu sees ja seetõttu ei kaasne sellega võimaliku tulu maksustamist.

  Alates 1. augustist 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumiskindlustuse lepingutega teenitud investeerimiskasumi tulumaksukohustus on võimalik edasi lükata senikaua, kuni toimub kasumi reinvesteerimine selleks loodud investeerimiskonto kaudu. Vastavalt kehtivale tulumaksuseadusele kuulub lepingust saadav tulu maksustamisele.

  Erandiks on enne 1. augustit 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumislepingud, millele kehtib kuni 31.12.2023 lepinguga teenitud kasumi tulumaksuvabastus juhul, kui leping on olnud jõus vähemalt 12 aastat.

  Maksu- ja Tolliamet arvestab kindlustusmakset investeeringuna, kuigi osa sellest maksest läheb järgnevalt kindlustuskaitsete ja riskitasude katteks. 

  Näide:

  Kogumiskindlustuse eest tasutakse kalendrikuus 100€, mis hõlmab endas:

  (kindlustusmakse sõltub inimese vanusest, hobidest ja terviseseisundist)

  • Riskitasud*: kalendrikuus 40€.
  • Kogumisfondi: kalendrikuus 60€.
  • Oletuslik tootlus: 10% aastas.

  *Riskitasud on kindlustuskaitsete (elukindlustuskaitse ja lisakindlustuste kaitsete) eest, mis arvatakse maha kindlustusepingu reservist iga kuu viimasel kuupäeval.

  Näiteks 10 aasta jooksul tasutakse:

  • Riskitasud: 4800€.
  • Kogumisfondi koguneb: 7200€.
  • Oletusliku tootlusega 10% fondi kogutud summa: 12 290.70€.

  Investeerimiskonto puhul näib tootlikkus olevat: 12 290.70 – 7200 = 5090.70€, millelt tasutakse 22% tulumaks ehk antud juhul 1119.95€.

  Kasum: 5090.70 – 1119.95 = 3970.75€

  Kogumiskindlustuse puhul on tootlikkus 12 290.70 – 12 000 (poliisi eest tasutud) = 290.70€.

  Reaalne tootlikkus 5090.70€.

  Tulumaks rakendub summale 290.70€ ehk see on 63.95€.

  Kasum: 5090.70 – 63.95 = 5026.75€Kui soovid maksusoodustuste kohta täpsemat infot, selgitavad meie kogenud kindlustusnõustajad Sulle nende toimimist detailsemalt. Broneeri konsultatsioon siin.

  Millised on veel investeerimisriskiga kogumiskindlustuse eelised?

  Kogumiskindlustuse eelised

  Võrreldes otse väärtpaberitesse või fondidesse investeerimisega on investeerimisriskiga kindlustusel mitmeid eeliseid.

  Investeerimisfonde juhivad parimad fondivalitsejad

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse koostööpartneriteks on valitud parimad fondivalitsejad, kes omavad tugeva ja usaldusväärse partneri staatust kogu maailmas ning kellel on piisav investeerimisspetsialistide ja analüütikute meeskond saavutamaks parimaid tootlusi.

  Investeerimisega kaasnevad suurinvestori eelised

  Investeerimisriskiga lepingu kaudu on Sul võimalik pääseda suurtele võlakirja- ja aktsiaturgudele ning saada samad eelised, mis on muidu kättesaadavad vaid suurinvestoritele. 

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse raames pakutavate fondide puhul on minimaalsed sissemaksed üldiselt mitmekümneid tuhandeid eurosid. Investeerimisriskiga lepingu kaudu saad aga nendesse fondidesse raha paigutada ka Sina väikeinvestorina.

  Investeeringuga kaasnevad riskid on maksimaalselt hajutatud

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse puhul saad Sa valida mitmete erinevate fondide vahel ühe lepingu raames. Seega on investeeringud paigutatud erinevate fondivalitsejate ja fondide vahel, mis hajutab investeerimisega kaasnevat riski veelgi ja on mugavam investorile.

  Sissemaksete tegemine on paindlik

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustusse saad teha nii regulaarseid kui ka ühekordseid suuremaid investeeringuid. Samuti saad osa kogumiskindlustuse rahast välja võtta. Raha osalise väljavõtmise või lepingu lõpetamisega ei kaasne suuri kulusid, kuid sul tuleb arvestada erinevate maksustamisaspektidega.

  Investeerimisstruktuuri saab oma soovide järgi muuta

  Sa saad muuta nii oma kogumiskindlustuse uute sissemaksete investeerimisstruktuuri kui ka juba investeeritud varade struktuuri erinevate fondide vahel. Sissemaksete struktuuri muutmine ja investeeritud varade muutmine on Sulle 4 korda aastas tasuta. Otse väärtpaberitesse investeerimisega annab see märgatava kulude kokkuhoiu.

  Investeerimisega kaasnevad kulud on madalamad ja läbipaistvamad

  Võrreldes otse võlakirjadesse, aktsiatesse või fondiosakutesse investeerimisega on investeerimisriskiga kogumiskindlustuse kulud madalamad. Sul ei ole vaja tasuda rahvusvaheliste pangaülekannete eest ja arvestada fondi investeerimistasudega.

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse raames tehakse tehinguid osakutega nende puhasväärtuses. Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse investeerimistasu ja haldustasu arvestatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis muudab investeerimisriskiga lepingu kulud läbipaistvamaks.

  Investeeringuid on lihtne jälgida

  Kogu informatsiooni kogumiskindlustuse kohta saad jälgida Internetis meie partneri Compensa Life veebikontori kaudu: enda lepinguid, teostatud sissemakseid ja investeeringute väärtust. Igal aastal saad investorina ülevaate enda lepingutest.

  Täpsemat infot kogumiskindlustuse ja lepingutasude kohta leiad meie kodulehelt.

  Kui soovid kindlustusega raha tagasi teenida, broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga juba täna.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply