III pensionisamba avamine

Kuidas töötab III pensionisamba avamine?

Vaatame, kuidas töötab III pensionisamba avamine investeerimisriskiga täiendava pensionikindlustuse abil.

Kolmanda pensionisambaga liitumine on oluline samm Sinu tulevase rahalise kindlustunde tagamiseks. Selle kaudu saad panustada täiendavalt oma tuleviku finantsilisse iseseisvusesse ning suurendada oma sissetulekut pensionipõlves. 

  Add a header to begin generating the table of contents

  Mis on vabatahtlik pensionikindlustus ehk III sammas

  Vabatahtlik pensionikindlustus, mida tuntakse ka kui III pensionisammast, on võimalus täiendava pensionisäästu kogumiseks, mis aitab tagada parema rahalise kindlustunde pensionipõlves. Selle eesmärk on pakkuda täiendavat sissetulekut lisaks riiklikule pensionile (I samas) ja kogumispensionile (II sammas). III samba peamised variandid on vabatahtlik pensionifond ja pensionikindlustusleping elukindlustusega.

  Vabatahtlik pensionifond: See variant võimaldab Sul panustada oma pensionisäästud investeerimisfondidesse. Fondid võivad investeerida erinevatesse varaklassidesse, sealhulgas aktsiatesse, võlakirjadesse ja kinnisvarasse. Tootlus sõltub fondi investeeringutest ja turuolukorrast ning võib kõikuda vastavalt finantsturgudele.

  Pensionikindlustusleping elukindlustusega: Teine võimalus on sõlmida pensionikindlustusleping elukindlustusega. Selline leping võimaldab Sul regulaarselt maksta kindlustusmakseid kindlaksmääratud perioodi jooksul ning seejärel saada pensioni väljamakseid kindlaksmääratud tingimustel. Kogumise ajal saad oma lepingut vajadusel muuta, näiteks lisada elukindlustuse ja muid kindlustuskaitseid või muuta pensionile jäämise vanust.

  Mis on investeerimisriskiga pensionikindlustuse eelised ja eesmärgid?

  Mida III sammas võimaldab

  QLA Insurance’i partner Compensa Life Vienna Insurance Group SE pakub parema pensioni kindlustamiseks investeerimisriskiga pensionikindlustust. See investeerimisvõimalus pakub mitmeid eeliseid, mis võivad aidata Sul saavutada oma pensionieesmärke. Üks oluline eelis on võimalus saavutada kõrgem tootlus võrreldes traditsiooniliste pensioniplaanidega. Compensas saad väikese rahaga suurde mängu. Meie kaudu pääsed ligi suurtele ning usaldusväärsetele aktsia- ja võlakirjafondidele, mis investeerivad põhjalikult kontrollitud ettevõtetesse.

  Lisaks pakub investeerimisriskiga pensionikindlustus paindlikkust ja valikuvõimalusi. Sul on võimalus valida erinevate investeerimisvõimaluste vahel vastavalt oma eesmärkidele ja riskitaluvusele. Samuti saad Sa oma investeeringuid ise juhtida ja kohandada vastavalt turuolukorrale ning oma eluetappidele.

  Investeerimisriskiga pensionikindlustuse eesmärk on tagada rahaline kindlus pensionipõlves ning suurendada oma pensionisäästude potentsiaalset kasvu. Oluline on määratleda selged eesmärgid ja riskitaluvus ning valida sobivad investeerimisvõimalused vastavalt oma individuaalsetele vajadustele ja eesmärkidele.

  Kuidas toimub III pensionisamba avamine investeerimisriskiga pensionikindlustuslepingu kaudu?

  III pensionisamba avamine

  Igal inimesel on erinevad eesmärgid, seega on esimene samm III sambaga liitumiseks konsultatsioon. Selle käigus selgitame välja Sinu täpsed vajadused ja leiame neile sobivad lahendused. Lepi konsultatsioon QLA Insurance’i kogenud finantsnõustajaga kokku siin.

  Konsulteeri kindlasti ka spetsialistiga, et mõista täielikult lepingu tingimusi, tasusid ja riske. Veendu, et oled teadlik kõigist lepinguga kaasnevatest kuludest ning hinnanguist, mis võivad mõjutada Sinu pensionisäästude kasvu ja väljamakseid tulevikus.

  Lepingu sõlmimisel vali hoolikalt oma investeerimisvõimalused ning pööra tähelepanu lepingu kestusele, väljamaksete tingimustele ja võimalikele lisaklauslitele. Oluline on teha teadlikke otsuseid, mis vastavad Sinu finantsolukorrale ja eesmärkidele ning aitavad tagada rahalise kindlustunde pensionipõlves.

  Kui tavapäraselt tuleb II ja III sambaga liitumiseks avada pensionikonto ja valida pensionifond, kuhu soovid kogumispensioni makseid tegema hakata, siis investeerimisriskiga pensionikindlustuse lepingu sõlmimise puhul Sul seda teha vaja ei ole.

  Mida sisaldab investeerimisriskiga pensionikindlustusleping?

  Investeerimisriskiga pensionikindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb Sul esitada kindlustusavaldus koos muude kindlustusandja nõutud dokumentidega. Kindlustusavalduse ja selle lisade sisu aktsepteerimisel teeb kindlustusandja pakkumuse.

  Kindlustuspakkumus sisaldab kindlustuslepingu üksikasju, nagu lepingu kindlustuskaitsed koos kindlustussummadega, kindlustusmaksed, kogumisperiood ja kindlustusperiood, võimalikud eritingimused ja muud pooltevahelised kokkulepped. Koos pakkumusega väljastab kindlustusandja teatise esimese kindlustusmakse kohta. 

  Kindlustusleping arvatakse sõlmituks ja kõik lepingu tingimused aktsepteerituks hetkel, kui kindlustusandjale laekub esimene kindlustusmakse. Kindlustuslepingu sõlmimise tõenduseks väljastab kindlustusandja kindlustusvõtjale poliisi.

  Oma kindlustuslepingut, fondide seisu ja muud infot saad mugavalt vaadata ja hallata Compensa Veebikontorist. Compensa hoolitseb ka III samba sissemaksete info edastamise eest Maksu- ja Tolliametile.

  Rohkem infot, kuidas toimub III pensionisamba avamine ja investeerimisriskiga pensionikindlustuse sõlmimine leiad meie kodulehelt.

  Kokkuvõttes on III pensionisambaga liitumine, eriti investeerimisriskiga täiendava pensionikindlustuse kaudu, oluline viis oma tulevase pensionikindluse suurendamiseks. Kuigi see hõlmab investeerimisriske, pakub see ka suuremat potentsiaalset tootlust ja paindlikkust oma pensionisäästude haldamisel. Määratledes selged eesmärgid, valides sobivad investeerimisvõimalused ja jälgides oma investeeringuid regulaarselt, saavutad Sa rahalise kindluse ja mugava pensionipõlve.

  QLA Insurance’i finantsnõustaja aitab Sul mõista erinevaid pensioniinvesteerimise võimalusi ja strateegiaid ning valida Sulle sobivaimad lahendused. Lepi konsultatsioon kokku siin.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply