Õnnetusjuhtumikindlustus

Mis on vahe elukindlustusel ja õnnetusjuhtumikindlustusel?

  Add a header to begin generating the table of contents

  Sageli arvavad inimesed, et kui nad on sõlminud õnnetusjuhtumikindlustuse, on see sama mis elukindlustus. Ometi ei ole need päris üks ja seesama. Aitame selgitada, mis vahe on õnnetusjuhtumikindlustusel ja elukindlustusel ning millal ja  kellel oleks mõtet ühe või teise kindlustusliigi peale mõelda.

  Mis on elukindlustuse ja õnnetusjuhtumikindlustuse vahe?

  Elukindlustus ja õnnetusjuhtumikindlustus on kaks erinevat kindlustusliiki, mida aetakse väga sageli omavahel segi. Inimesed kipuvad arvama, et kui nad on sõlminud õnnetusjuhtumikindlustuse, siis neil on olemas ka elukindlustus. Kuid tegelikult see nii ei ole, sest õnnetusjuhtumikindlustus on märksa kitsama kaitsega. See kehtib ainult juhul, kui inimene sureb või saab vigastada temast sõltumatutel välistel asjaoludel — kui temaga leiab aset reaalne õnnetus.

  Näiteks kui Sa kukud, jääd auto alla, saad põletada, murrad käeluu — kõigi nende õnnetuste puhul on abi õnnetusjuhtumikindlustusest. Õnnetusjuhtumikindlustuse alla lähevad ka kõik kogemata juhtunud vigastused aiatöödel, sporditraumad, liiklusõnnetused, ükskõik, kas Sa oled autos sees või autost väljas.

  Millised on õnnetusjuhtumikindlustuse piirangud?

  Kindlustuses nimetatakse neid „välistusteks“ ja lepingut sõlmides selgitame kliendile alati kõik olukorrad lahti. Näiteks kui Sa lähed autorooli joobes ja satud õnnetusesse, siis sellisel juhul õnnetusjuhtumikindlustus ei kehti. Või kui Sa sead end teadlikult ohtu, näiteks osaled kakluses. Loomulikult me eeldame, et Sa teed kõik selleks, et õnnetustesse mitte sattuda.

  Õnnetusjuhtumikindlustus sobib kõigile ja seda saab sõlmida alates 1-aastasest lapsest kuni 70-aastase inimeseni. Kindlasti on see populaarsem inimeste seas, kes elavad aktiivset elu, tegelevad spordiga, reisivad ja liiguvad palju ning vajavad endale traumakaitset, aga ka oma lastele — näiteks hobide ja spordiharrastustega tegelemise ajaks. Samamoodi sobib see Sulle, kui tegeled füüsilise tööga ja Sul on tööst tingituna suurem oht vigastusteks. Ühe lepinguga saad kindlustada mitu inimest, kasvõi kogu oma pere.

  Õnnetusjuhtumikindlustust tehes mõtled eelkõige iseendale — kas Sina ja Su pere saate hakkama, kui Sinu õnnetuse tõttu sissetulekud vähenevad. Samuti on oluline arvestada, kas Sul on piisavalt vahendeid ka pikemaks ja kallimaks taastusraviks, kui õnnetuse tagajärjed on raskemad. Kui peaksid trauma tagajärjel surema, saavad hüvitise Sinu poolt määratud soodustatud isikud (pereliikmed või teised lähedased).

  Millised on õnnetusjuhtumikindlustuse lisakaitsed?

  Täiskasvanule kehtib lepingus surmajuhtumi kindlustuskaitse, soovi korral saada Sa juurde võtta püsiva puude, valuraha või ajutise töövõimetuse päevaraha kindlustuskaitsed. Lapse kindlustamisel saab valida püsiva puude ja valuraha kindlustuskaitsed.

  • Surmajuhtumi kindlustuskaitse (ainult täiskasvanutele) — kindlustuskaitse puhul on kindlustusjuhtumiks kindlustatu surm õnnetusjuhtumi tagajärjel kahe aasta jooksul selle toimumisest. 
  • Püsiva puude kindlustuskaitse — kindlustusjuhtumiks on õnnetuse tagajärjel kehaosa või meeleorgani või nende funktsiooni osaline või täielik kaotus, mis ei ole aasta jooksul õnnetuse juhtumisest täielikult taastunud. 
  • Valuraha kindlustuskaitse — kindlustusjuhtumiks on õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu vajab ravi vähemalt 8 päeva. 
  • Päevaraha kindlustuskaitse (ainult täiskasvanutele) — kindlustusjuhtumiks on õnnetusjuhtum, mille järel kindlustatu on ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva. 

  Rohkem infot õnnetusjuhtumikindlustuse kohta leiad meie kodulehelt.

  Kellele ja milleks sobib paremini elukindlustus?

  Elukindlustus sõlmitakse pigem selleks, et enda surma korral kaitsta oma lähedasi majanduslikesse raskustesse sattumast.

  See kindlustuskaitse on palju laialdasem ja katab kõik surmajuhtumid: nii haigusest kui õnnetusest tingitud surma, isegi enesetapu. Õnnetusjuhtumikindlustus kehtib ainult õnnetuse puhul, kuid peaksid surema haiguse, näiteks infarkti, tagajärjel, ei maksta Sinu lähedastele õnnetusjuhtumikindlustuse korral hüvitist. Elukindlustuse puhul aga küll.

  Mis on elukindlustus ja mida see tagab?

  Elukindlustus tagab majandusliku turvatunde ootamatute olukordade puhul ning on mõistlik investeering enda ja lähedaste heaolu kindlustamiseks. Tänapäeva dünaamilises ühiskonnas, kus ootamatused on osa elust, annab elukindlustus Sulle võimaluse valmistada end ette ebakindlateks olukordadeks tulevikus.

  QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Group SE elukindlustus pakub mitmeid erinevaid tooteid ja lisakindlustusi, võimaldades Sul valida just enda olukorrale sobiva lahenduse.

  Elukindlustus aitab Sul säilitada stabiilsuse, isegi kui peaksid kokku puutuma ootamatu surmajuhtumiga. Kui midagi peaks Sinuga juhtuma, aitab elukindlustus tagada, et Sinu lähedased saavad toime tulla mitte ainult emotsionaalselt, vaid ka finantsiliselt. Kindlustussumma aitab säilitada nende turvatunde ja harjumuspärase elustandardi, pakkudes neile vajalikku kaitset raskel ajal.

  Elukindlustus on mõeldud selleks, et saaksid kaitsta oma lähedasi, kui surm tuleb liiga vara – ajal, millal Sa oled täies elujõus. See on oluline siis, kui Sul on Sinust rahaliselt sõltuvaid pereliikmeid või teisi hooldatavaid, samuti kui Sul on materiaalseid kohustusi, mida tema surma korral peab hakkama täitma keegi teine.

  Kindlustushüvitis ei korva kalli inimese kaotust, kuid aitab Su perel oma elu uutesse rööbastesse suunata ning leevendada finantside vähenemisest tingitud elumuutust.

  Rohkem infot elukindlustuse kohta leiad meie kodulehelt.

  Milliseid lisakindlustusi saab elukindlustusele lisada?

  Elukindlustusele saad valida ka erinevaid lisakaitseid:

  • Kriitiliste haiguste kaitse — Maksame hüvitist 19 raske haiguse diagnoosi saamisel. Vaata täpsemalt meie partneri Compensa kodulehelt.
  • Puuduva töövõime kaitse — Maksame hüvitist, kui kindlustatu on haiguse või õnnetuse tagajärjel kaotanud täielikult töövõime.
  • Õnnetusjuhtumijärgne püsiv puue — Maksame hüvitist, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud vigastus ei ole paranenud 12 kuu jooksul.
  • Valuraha või päevaraha — Valuraha puhul maksame välja ühekordse hüvitise vastavalt vigastuse ulatusele (% kindlustussummast), kui õnnetusest taastumine võtab aega vähemalt 8 päeva. Päevaraha maksame, kui kindlustatu on õnnetusjuhtumi tagajärjel ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva.

  Tooted on paindlikud. Saad muuta nii kindlustussummat, lepingu perioodi, maksmissagedust, lisada lisakindlustusi sõlmimisel ja lepingu kehtivuse ajal. Soovi korral saad lisakindlustustest ka loobuda.

  Iga inimese vajadused ja võimalused on erinevad. Anname Sulle personaalset abi ja nõustame Sind, et leida just Sulle sobivaim kindlustuslahendus. 

  Broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga ja aitame Sul koostada elu— või õnnetusjuhtumikindlustuse, mis kaitseb Sind ja Su lähedasi ootamatuste eest.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply