Kas peaks tegema lapsele III samba kindlustuse?

  Add a header to begin generating the table of contents

  Iga vanem tahab anda oma lapsele tulevikuks parema stardi ja investeerimine on selleks suurepärane võimalus. Kuid erinevaid lastele mõeldud investeerimistooteid on palju ning pikaajalist investeeringut silmas pidades tuleks kindlasti kaaluda ka seda, milliseid makse peab investeeringult tasuma. Järgnevas artiklis selgitame lahti kolm võimalikku valikut.

  Kogu lapsele raha oma III pensionisambas ja saad tulumaksu tagasi

  Meil on Sulle soovitus: enne kui kaalud kasvukonto avamist või mõne lapsesildiga kogumistoote lepingu sõlmimist, kasuta ära oma pensioni III samba tulumaksuvõidu limiit. Kolmandasse sambasse on võimalik sissemakseid teha 15% ulatuses aastaselt tulumaksuga maksustatavalt brutopalgalt, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot kuus. Käesoleva aasta jooksul tehtud sissemaksetelt saab järgmise aasta veebruaris tagasi 20% tulumaksu.

  Igalt sajalt kolmandasse sambasse paigutatud eurolt saad Sa 20 eurot tulumaksu tagasi. See annab lapse tulevikuks kõrvale pandud raha tootlusele võimsa edumaa. Näiteks on paljudes peredes tavapärane praktika suunata kasvama igakuine 80-eurone peretoetus (esimese ja teise lapse puhul), millest aastatega kasvab lapse tuleviku toetamiseks märkimisväärne summa.

  Investeerides näiteks 10 aasta jooksul igakuiselt ühe lapse peretoetuse ja arvestades tasuvuseks 6% aastas, võid lapse tuleviku toetamiseks kokku teenida üle 30 000 euro.

  Lisaks saad 10 aasta jooksul III pensionisambasse kokku tasutud 17 280 eurolt tulumaksutagastust 3 802 eurot, mille võid samuti III sambasse tagasi investeerida.

  Eelpensioniikka (ametlikus keeles ennetähtaegne vanaduspension, milleks 2024. aastal peab pensionistaaži olema 19 aastat) jõudes maksad Sa raha välja võttes soodustulumaksu vaid 10%. Arvatavasti oleks just see hea aeg kinkida kogutud raha lapsele kas hariduse saamiseks, esimese kodu sissemakseks, mõneks muuks suuremaks kulutuseks või hoopis edasi investeerimiseks. 

  Vajadusel on Sul võimalik raha välja võtta ka varem, kuid sellisel juhul tuleb Sul tasuda tulumaks 20%

  Samuti on pensioni kolmas sammas pärandatav. Pärija saab valida, kas võtab pensionifondis oleva raha korraga välja või eelistab pärida fondiosakuid. Sellest sõltub, kas ja kui palju tuleb tal maksta päritud varalt tulumaksu — sõltuvalt valikutest ja pärija vanusest kas 0%, 10% või 20%.

  Muidugi saad Sa jättagi kogutud summa ka tulevikus enda kolmandasse sambasse kasvama ja toetada last näiteks oma jooksvatest säästudest, olles samas kindlustanud enda pensioniea. Nii oled kaugemas tulevikus ka pensionipõlves rahaliselt iseseisev olles oma järeltulijatele finantsiliselt väiksemaks koormaks, võimaldades sellega omakorda neile suuremat rahalist sõltumatust.

  Kui Sul ei ole veel III sammast, saad selle avamiseks teha esimese sümboolse sissemakse, mis võib olla ka vaid 1-eurone. Siinkohal peaksid silmas pidama, et sissemakse tuleb teha lapsevanema kontolt (mitte lapse kontolt). Nõnda loetakse III sammas avatuks ning edaspidi saad sissemakseid teha kas regulaarselt või vastavalt võimalustele.

  Lapsele saab teha ka tema enda III pensionisamba

  Kui Sinu enda kolmanda samba tulumaksuvaba piirmäär on täis, võib Sul tekkida küsimus, miks ei võiks lapsele endale luua III samba kontot? Kindlasti saad Sa seda teha, kuid seejuures tuleb arvestada, et kui raha läheb lapse kolmanda samba kontole, saab tulumaksu tagasi laps – aga ainult sellisel juhul, kui tal on tulu, millelt tulumaksu kinni pidada. Järelikult sobib antud lahendus tulumaksutagastust silmas pidades eelkõige suurematele lastele, kes juba töötavad.

  Enamik lapsi aga tööl ei käi või nende aastatulu pole piisavalt suur, et neil tulumaksukohustus tekiks ja sellisel juhul jääks kolmandast sambast tulumaksuvõit saamata. Lapsele investeerimislahendust otsides võiks seega esimene prioriteet olla kindlasti mõlema lapsevanema kolmandate pensionisammaste täitmine ja alles seejärel muud võimalused kogumiseks.

  III samba avamine on arukas eelkõige peatselt täisealiseks saavatele lastele, kes käivad juba tööl ja kellel on plaanis alustada pensioniks kogumist ning kes saavad täisealisena kasutada III pensionisamba sissemaksetelt tulumaksu soodustust.

  Kui alustad  III sambasse kogumist 2021. aastal või hiljem, hakkab madalam maksumäär fondist väljavõetavatele summadele kehtima mitte 55. eluaastast, vaid hiljem ehk täpsemalt viis aastat enne vanaduspensioniiga, mis täna on 60 aastat. Pensioniiga kipub rahvastiku vananemise tingimustes aga kogu aeg kasvama, seega võib eeldada, et ka see piir hakkab ühe kaugemale nihkuma.

  Laste kogumiskindlustus on parem alternatiiv kui III sammas

  Enda kolmandasse sambasse lapsele raha kogumisele ja lapsele kolmanda samba lepingu sõlmimisele on aga veel üks soodne alternatiiv — laste kogumiskindlustus. See sobib Sulle, kui ootad lepingult suuremat tootlust, oled valmis ise oma varasid juhtima ja võtma suuremaid riske.

  QLA Insurance’i partner Compensa Life Vienna Insurance Group SE pakub väga paindlikke investeerimisriskiga kogumiskindlustuse lepinguid lastele. Enamasti võimaldavad lepingud kindlustuskaitseid ja –summasid valida enda soovide ja vajaduste kohaselt ning lepingutingimusi ka elumuudatustele vastavalt muuta.

  Compensa valikus on mitmeid hoolikalt valitud erineva riskiastmega investeerimisfonde ning kolm investeerimisportfelli, millesse raha paigutades saad panna oma vara kasvama. Tutvu investeerimisfondidega siin.

  Lapse kogumiskindlustusele soovitame meie lisada lapsevanema elukindlustuse, millel on kaks eesmärki:

  1. Lapsel on elluastumiseks rahaline abi olemas ka siis, kui lapsevanemat enam tema kõrval ei ole. Kindlustusleping ei katke, vaid jätkub kuni kogumisperioodi lõpuni.
  2. Seeläbi on korraldatud rahaline toetus neile, kes lapse üles kasvatavad.

  Lepingu sõlmimisel saad Sa valida, kas Sinu surma korral makstakse kindlustushüvitis välja kohe, näiteks last kasvatama jäävale lähedasele, või lisatakse kindlustuslepingu reservi ja makstakse välja lapsele siis, kui leping lõpeb.

  Milliseid lisakaitseid saan laste kogumiskindlustusele valida?

  Lastele on võimalik juurde valida õnnetusjuhtumi valuraha ja püsiva puude kindlustuskaitseid. Meie professionaalsed nõustajad aitavad Sul leida Sinu pere soovidele ja vajadustele sobiva lahenduse, broneeri konsultatsioon siin.

  Lisaks paindlikele võimalustele kehtivad kogumiskindlustusele ka maksusoodustused. Kogud lapsele raha läbi kogumiskindlustuse, läheb osa kogutud summast riskitasude katteks. Kogutud raha välja makstes arvestatakse riskitasud maha ning tulumaksu maksad Sa juhul, kui kindlustusmakse täismaht on madalam kogutud summast.

  Kuidas kogumiskindlustuse maksusoodustus toimib?

  Kindlustusmakse jagunemine

  Investeerimisstruktuuri muutmine ehk fondiosakute müümine ja ostmine investeerimisperioodi jooksul toimub fondilepingu sees ja seetõttu ei kaasne sellega võimaliku tulu maksustamist.

  Alates 1. augustist 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumiskindlustuse lepingutega teenitud investeerimiskasumi tulumaksukohustus on võimalik edasi lükata senikaua, kuni toimub kasumi reinvesteerimine selleks loodud investeerimiskonto kaudu. Vastavalt kehtivale tulumaksuseadusele kuulub lepingust saadav tulu maksustamisele.

  Erandiks on enne 1. augustit 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumislepingud, millele kehtib kuni 31.12.2023 lepinguga teenitud kasumi tulumaksuvabastus juhul, kui leping on olnud jõus vähemalt 12 aastat.

  Maksu- ja Tolliamet arvestab kindlustusmakset investeeringuna, kuigi osa sellest maksest läheb järgnevalt kindlustuskaitsete ja riskitasude katteks. 

  Laste kogumiskindlustus on mõeldud pikaajaliseks investeerimiseks. Paljud inimesed eelistavad seda pangahoiusele, kuna kogumiskindlustusest on raha keerulisem välja võtta ning see aitab säästmisel säilitada enesedistsipliini.

  Lepingu soovitatav hoidmisaeg on vähemalt 10 aastat. Kogumiskindlustusel puudub nõutav minimaalne hoidmisaeg. Sa võid lepingu ennetähtaegselt lõpetada või raha osaliselt välja võtta, kuid sellega kaasnevad hinnakirjajärgsed teenustasud. 

  Tagastusväärtus sõltub valitud fondide ja portfellide tootlusest ning lepingu ennetähtaegse lõpetamise kuludest. Kahe esimese aasta sõlmimiskulud mõjutavad lepingu esialgset tootlust. Seetõttu on just esimesel kahel aastal tagastusväärtus oluliselt madalam tasutud kindlustusmaksetest ning ainuüksi see soosib lepingut pikaajaliselt hoidma.

  Täpsemat infot kogumiskindlustuse kohta leiad meie kodulehelt.

  Kui soovid oma lapse tuleviku heaks tasuvat ja jätkusuutlikku investeeringut teha, broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga juba täna siin.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply