Kuidas saada kindlustusega raha tagasi?

  Add a header to begin generating the table of contents

  Oled teinud otsuse end ootamatuste eest kaitsta ja sõlmida kindlustusleping. Traditsiooniline elukindlustusleping töötab lihtsa põhimõtte alusel: kindlustusjuhtumi korral maksab kindlustusselts välja hüvitise. Kindlustussumma ehk kindlustuskaitse määratakse inimese vajaduste ja sissetulekute põhjal ning kindlustusmakse ehk preemium sõltub inimese vanusest, hobidest ja terviseseisundist. 

  Turvatunne on Sul nüüd olemas, ent mis saab siis, kui kõik läheb hästi ja midagi ei juhtu? Kindlustuse eest maksaksid Sa sel juhul lihtsalt “tühja”.

  Mis siis, kui saaksid kindlustusele mineva summa tagasi teenida ka juhul, kui kindlustusjuhtumit ei toimu?

  Kaks ühes: kogumiskindlustus

  Kogumiskindlustus on suurepärane võimalus aeg oma kasuks tööle panna ning ennast samaaegselt kindlustada ja regulaarse investeerimise kaudu ühtlasi ka raha teenida.

  Ei kasuta kogumiskindlustust: Sa ostad standardse (elu)kindlustuspoliisi.

  Tulemus: Sa saad endale kindlustuskaitsed, kuid kui kindlustusjuhtumit ei toimu, võid Sa maksta aastaid kindlustuse eest “tühja”.

  Kasutad kogumiskindlustust: Sa ostad kogumiskindlustuse poliisi.

  Tulemus: Sa saad endale kindlustuskaitsed, kuid kui kindlustusjuhtumit ei toimu, on võimalik kindlustusele minev summa tagasi teenida.

  Mis on kogumiskindlustus?

  Kogumiskindlustuse positiivsed küljed

  Kogumiskindlustus tähendab võimalust raha säästa ja pakub samas Sinu lähedastele Sinu surma korral toimetuleku- ja valuraha. Kindlustushüvitis makstakse välja kindlustatud isiku surma korral või kui saabub lepingus kokku lepitud tähtaeg. Surmahüvitis võib võrduda säästetava või juba säästetud summaga, aga võib sellest ka erineda – sõltub lepingust.

  Investeerimisriskiga elukindlustuse puhul saad Sa investeeringute tootluse eest võtta ise suurema vastutuse, sest Sa saad oma varasid ise juhtida. QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaudu pääsed Sa suurtele võlakirja- ja aktsiaturgudele ning saad samad eelised, mis muidu on kättesaadavad ainult suurfirmadele.Raha paigutamine fondidesse on lihtne ning pikema kogumisperioodi jooksul on Sul võimalik investeeringutelt teenida suuremat tulu. Siiski sõltub Sinu investeeringute väärtus ennekõike kindlustuslepinguga seotud investeerimisfondide edukusest, mis omakorda sõltuvad väärtpaberiturgude liikumisest. Tutvu investeerimisfondidega siin.

  Kogumiskindlustuse puhul kehtivad maksusoodustused

  Kindlustusmakse jagunemine

  Ei kasuta kogumiskindlustust: Sa kogud endale raha läbi fondi, aktsia, võlakirja või mõne muu finantsturuinstrumendi.

  Tulemus: Kogumisperioodi möödudes võtad Sa kogutud summa välja ning maksad teenitud tootluse pealt 20% tulumaksu.

  Kasutad kogumiskindlustust: Sa kogud endale raha läbi kogumiskindlustuse, kus osa kogutud summast läheb riskitasude katteks.

  Tulemus: Kogutud raha välja makstes arvestatakse riskitasud maha ning tulumaksu maksad Sa juhul, kui preemiumi täismaht on madalam kogutud summast.

  Kuidas maksusoodustus toimib?

  Investeerimisstruktuuri muutmine ehk fondiosakute müümine ja ostmine investeerimisperioodi jooksul toimub fondilepingu sees ja seetõttu ei kaasne sellega võimaliku tulu maksustamist.

  Alates 1. augustist 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumiskindlustuse lepingutega teenitud investeerimiskasumi tulumaksukohustus on võimalik edasi lükata senikaua, kuni toimub kasumi reinvesteerimine selleks loodud investeerimiskonto kaudu. Vastavalt kehtivale tulumaksuseadusele kuulub lepingust saadav tulu maksustamisele.

  Erandiks on enne 1. augustit 2010 sõlmitud investeerimisriskiga kogumislepingud, millele kehtib kuni 31.12.2023 lepinguga teenitud kasumi tulumaksuvabastus juhul, kui leping on olnud jõus vähemalt 12 aastat.

  Maksu- ja Tolliamet arvestab kindlustusmakset investeeringuna, kuigi osa sellest maksest läheb järgnevalt kindlustuskaitsete ja riskitasude katteks. 

  Näide:

  Kogumiskindlustuse eest tasutakse kalendrikuus 100€, mis hõlmab endas:

  (kindlustusmakse sõltub inimese vanusest, hobidest ja terviseseisundist)

  • Riskitasud*: kalendrikuus 40€.
  • Kogumisfondi: kalendrikuus 60€.
  • Oletuslik tootlus: 10% aastas.

  *Riskitasud on kindlustuskaitsete (elukindlustuskaitse ja lisakindlustuste kaitsete) eest, mis arvatakse maha kindlustusepingu reservist iga kuu viimasel kuupäeval.

  Näiteks 10 aasta jooksul tasutakse:

  • Riskitasud: 4800€.
  • Kogumisfondi koguneb: 7200€.
  • Oletusliku tootlusega 10% fondi kogutud summa: 12 290.70€.

  Investeerimiskonto puhul näib tootlikkus olevat: 12 290.70 – 7200 = 5090.70€, millelt tasutakse 20% tulumaks ehk antud juhul 1018.14€.

  Kasum: 5090.70 – 1119.95 = 4072.56€

  Kogumiskindlustuse puhul on tootlikkus 12 290.70 – 12 000 (poliisi eest tasutud) = 290.70€.

  Reaalne tootlikkus 5090.70€.

  Tulumaks rakendub summale 290.70€ ehk see on 58.14€.

  Kasum: 5090.70 – 58.14 = 5032.56€

  Kui soovid maksusoodustuste kohta täpsemat infot, selgitavad meie kogenud kindlustusnõustajad Sulle nende toimimist detailsemalt. Broneeri konsultatsioon siin.

  Kuidas kogumiskindlustust teha?

  Raha kogumise juures tuleb kõigepealt paika panna kogumisperioodi pikkus, enda säästuvõime ja riskitaluvus.

  Kuigi elu on hindamatu väärtusega, saame me kindlustada sissetulekuid, et säilitada Sinu lähedaste elukvaliteeti, kui Sinuga peaks midagi juhtuma.

  Hea tava ning väljakujunenud standard on määrata (elu)kindluskaitse summaks oma 3-5 aasta netosissetulekute summa. Lisaks võiksid arvestada oma kodulaenu ja muude laenukohustuste jääki.

  Kui oled otsustanud oma ise aktiivsemat rolli mängida ja valisid investeerimisriskiga kogumiskindlustuse, saad valida suure hulga erinevate fondide vahel. Milliseid fonde konkreetselt valida, sõltub Sinu teadmistest, investeerimiskogemusest ning riskitaluvusest.

  Meie kindlustusnõustaja aitab Sul konsultatsioonil täita sobivuse küsimustikku, mille alusel määratakse Sinu investeerimisprofiil. Vastavalt profiilile saad valida endale sobivad investeerimisfondid. Tutvu investeerimisfondidega siin.

  Kas ma saan valitud investeerimisfonde muuta?

  Investeeringute struktuuri muutmine ehk fondiosakute müümine ja ostmine investeerimisperioodi jooksul toimub Fondilepingu sees ja seetõttu ei kaasne sellega võimaliku tulu maksustamist.

  Lisaks saad Sa neli korda aastas investeerimisfonde tasuta vahetada tingimusel, et lepingu reservis on vähemalt 1000€.

  Kas ma saan teha lisakindlustusi?

  Lisaks raha kogumisele ja elukindlustusele on võimalik lepingule juurde võtta erinevad lisakindlustused:

  • Kriitiliste haiguste lisakindlustus.
  • Puuduva töövõime (invaliidsus) lisakindlustus.
  • Päevaraha (õnnetusjuhtumi lisakindlustus).
  • Valuraha (“trauma” õnnetusjuhtumi lisakindlustus).
  • Püsiv puue (õnnetusjuhtumi lisakindlustus).
  • Surmajuhtum (õnnetusjuhtumi lisakindlustus).

  Broneeri konsultatsioon siin.

  Millised on veel investeerimisriskiga kogumiskindlustuse eelised?

  Kogumiskindlustuse eelised

  Võrreldes otse väärtpaberitesse või fondidesse investeerimisega on investeerimisriskiga kindlustusel mitmeid eeliseid.

  Investeerimisfonde juhivad parimad fondivalitsejad

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse koostööpartneriteks on valitud parimad fondivalitsejad, kes omavad tugeva ja usaldusväärse partneri staatust kogu maailmas ning kellel on piisav investeerimisspetsialistide ja analüütikute meeskond saavutamaks parimaid tootlusi.

  Investeerimisega kaasnevad suurinvestori eelised

  Investeerimisriskiga lepingu kaudu on Sul võimalik pääseda suurtele võlakirja- ja aktsiaturgudele ning saada samad eelised, mis on muidu kättesaadavad vaid suurinvestoritele. 

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse raames pakutavate fondide puhul on minimaalsed sissemaksed üldiselt mitmekümneid tuhandeid eurosid. Investeerimisriskiga lepingu kaudu saad aga nendesse fondidesse raha paigutada ka Sina väikeinvestorina.

  Investeeringuga kaasnevad riskid on maksimaalselt hajutatud

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse puhul saad Sa valida mitmete erinevate fondide vahel ühe lepingu raames. Seega on investeeringud paigutatud erinevate fondivalitsejate ja fondide vahel, mis hajutab investeerimisega kaasnevat riski veelgi ja on mugavam investorile.

  Sissemaksete tegemine on paindlik

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustusse saad teha nii regulaarseid kui ka ühekordseid suuremaid investeeringuid. Samuti saad osa kogumiskindlustuse rahast välja võtta. Raha osalise väljavõtmise või lepingu lõpetamisega ei kaasne suuri kulusid, kuid sul tuleb arvestada erinevate maksustamisaspektidega.

  Investeerimisstruktuuri saab oma soovide järgi muuta

  Sa saad muuta nii oma kogumiskindlustuse uute sissemaksete investeerimisstruktuuri kui ka juba investeeritud varade struktuuri erinevate fondide vahel. Sissemaksete struktuuri muutmine ja investeeritud varade muutmine on Sulle 4 korda aastas tasuta. Otse väärtpaberitesse investeerimisega annab see märgatava kulude kokkuhoiu.

  Investeerimisega kaasnevad kulud on madalamad ja läbipaistvamad

  Võrreldes otse võlakirjadesse, aktsiatesse või fondiosakutesse investeerimisega on investeerimisriskiga kogumiskindlustuse kulud madalamad. Sul ei ole vaja tasuda rahvusvaheliste pangaülekannete eest ja arvestada fondi investeerimistasudega.

  Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse raames tehakse tehinguid osakutega nende puhasväärtuses. Investeerimisriskiga kogumiskindlustuse investeerimistasu ja haldustasu arvestatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis muudab investeerimisriskiga lepingu kulud läbipaistvamaks.

  Investeeringuid on lihtne jälgida

  Kogu informatsiooni kogumiskindlustuse kohta saad jälgida Internetis meie partneri Compensa Life veebikontori kaudu: enda lepinguid, teostatud sissemakseid ja investeeringute väärtust. Igal aastal saad investorina ülevaate enda lepingutest.

  Täpsemat infot kogumiskindlustuse ja lepingutasude kohta leiad meie kodulehelt.

  Kui soovid kindlustusega raha tagasi teenida, broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga juba täna siin.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply