Mis summa peale peaksin tegema elukindlustuse?

  Add a header to begin generating the table of contents

  Lihtne on mõelda, et minuga midagi ei juhtu, kuid kindlasti oled Sa nõus, et sellele ei saa lootma jääda. Eriti siis, kui Sinust sõltuvad ka lähedased – Sa maksad pere igakuiseid arveid või laenumakseid, hoolitsed laste hariduse ja hobidega seotud kulutuste eest või katad pere lemmiku ülalpidamisega seotud kulusid.

  Sellisel juhul on parem karta kui kahetseda ja võiksid mõelda elu kindlustamise peale. Elukindlustus aitab Sul maandada hirme ja nii võid nautida elu, kus väike risk on lubatud. Elu ja tervist kindlustus tagasi ei too, küll aga on see Sulle ja Su lähedastele rahaliselt suureks abiks.

  Kuidas valida elukindlustuse summat?

  Tehes elukindlustuse QLA Insurance’is, saad valida just sellise elukindlustuse summa, mida vajad.

  Elu saab kindlustada minimaalselt 5 000 €-le ja maksimaalselt 180 000 €-le. Alati saad meilt küsida personaalset pakkumist, kui summad sellesse vahemikku ei mahu. Broneeri nõustamine siin.

  Kindlustussumma valimisel soovitame silmas pidada, et see kataks:

  1. Vähemalt Sinu kahe, soovitavalt 3-5 aasta sissetuleku. See annab Su lähedastele piisavalt aega uue majandusliku olukorraga kohanemiseks. Kui Sinu sissetulekust kaetakse igapäevaseid ühiseid arveid, laste huvialaringide tasusid, toidupoe arveid jne, ning see tugi ootamatult kaob, tekib pere eelarvesse suur puudujääk. Elukindlustus ongi mõeldud selleks, et aidata Su lähedastel raskem periood üle elada.
  2. Lisaks võiksid mõelda ka sellele, et kindlustussumma kataks Sinu kodulaenu jäägi, kui oled sõlminud kodulaenulepingu. Sellisel juhul jääb perele kodu alles ja lähedased ei pea enam mõtlema laenumaksete tasumisele.
  3. Samuti võiks kindlustussumma katta Sinu muud laenukohustused, kui neid peaks olema (järelmaksud, liisingud või kodu remondiks võetud laen).

  Kindlustusmakse sõltub eelkõige Sinu netosissetulekust ja kindlustame selle katkemise õnnetusjuhtumi või haigusest tingitud surma tagajärjel Sinu lähedastele.

  Kindlustusmakse sõltub lisaks veel Sinu vanusest ning tervislikust seisundist. Mida noorem ja tervem Sa oled, seda soodsam on kindlustusmakse ning seda väiksema kuluga saad oma lähedastele kindlust pakkuda. Seega oleks elukindlustusele kõige parem mõelda juba noores eas.

  Meie pakutava elukindlustuse kuumakse suurus on vähemalt 10 €.

  Maksesageduseks saad valida kas kuu, kvartal, poolaasta või aasta. Erinevate maksesageduste puhul kindlustusmakse ei muutu.

  Kuna elukindlustuse leping on pikaajaline leping, siis tasub see aeg-ajalt üle vaadata ning vajadusel ajakohastada valitud kindlustussummat, soodustatud isikuid jm infot.

  Milliseid lisakaitseid saan elukindlustusele valida?

  Elukindlustuse kaitse kehtib küll 24/7 kogu maailmas, kuid see ei kata meditsiiniabi kulusid õnnetusjuhtumi ja haiguse korral. Elukindlustusele saad valida ka erinevaid lisakaitseid.

  Näiteks: 

  • Kriitiliste haiguste kaitse – Maksame hüvitist 19 raske haiguse diagnoosi saamisel. Vaata täpsemalt meie partneri Compensa kodulehelt.
  • Puuduva töövõime kaitse – Maksame hüvitist, kui kindlustatu on haiguse või õnnetuse tagajärjel kaotanud täielikult töövõime.
  • Õnnetusjuhtumijärgne püsiv puue – Maksame hüvitist, kui õnnetusjuhtumi tagajärjel saadud vigastus ei ole paranenud 12 kuu jooksul.
  • Valuraha või päevaraha – Valuraha puhul maksame välja ühekordse hüvitise vastavalt vigastuse ulatusele (% kindlustussummast), kui õnnetusest taastumine võtab aega vähemalt 8 päeva. Päevaraha maksame, kui kindlustatu on õnnetusjuhtumi tagajärjel ajutiselt töövõimetu vähemalt 8 järjestikust päeva.

  Täpsemat infot lisakindlustuste kohta leiad siit.

  Kuidas elukindlustuslepingut sõlmida?

  Elu kindlustamine on lihtne ja lepingu saad hõlpsalt sõlmida, konsulteerides meie kogenud nõustajaga. Broneeri konsultatsiooni siin.

  1. Arvuta kalkulaatoris välja sobiv kindlustussumma ja kuumakse.
  2. Broneeri elukindlustuslepingu sõlmimiseks konsultatsioon meie nõustajaga
  3. Surmajuhtumi kaitse hakkab kehtima kohe pärast poliisi väljastamist.
  4. Võime paluda täiendavat riskihindamist ja tervisekontrolli. Tervisekontroll on Sulle tasuta ja annab ka Sulle endale ülevaate Sinu tervislikust seisundist.
  5. Kui oled elukindlustuse lepingu sõlminud, räägi sellest kindlasti ka oma perele ja jaga nendega infot kindlustusfirma kontaktide kohta. Siis nad teavad, kuhu abi saamiseks pöörduda.
  6. Lepingusse saad soovi korral üks kord aastas teha muudatusi tasuta, kui teed muudatusi sagedamini, rakendub sellele teenustasu. Lepingu ennetähtaegsele lõpetamisele rakendub samuti teenustasu. 

  Täpsema info leiad siit.

  Miks valida kindlustuspartneriks QLA Insurance?

  QLA Insurance’i partneriks on Compensa Life Vienna Insurance Group SE. Meie pakutav elukindlustus hüvitab lisaks õnnetusjuhtumile ka haiguse tagajärjel saabunud surmajuhtumi. Suurema kindluse tagamiseks saab valida kuni 6 lisakaitset, näiteks puuduva töövõime kindlustuse. Elukindlustust aitavad kiirelt ja mugavalt sõlmida kogenud nõustajad ning hiljem saab vajadusel juba sõlmitud lepingut tasuta* muuta – näiteks suurendada või vähendada kindlustussummat, vahetada või lisada soodustatud isikuid või muuta maksekuupäeva.

  Hea teada

  Elukindlustuslepingu saab sõlmida vanuses 18-70 eluaastat ning see kehtib kogu maailmas ööpäevaringselt (24/7).

  Elukindlustus on riskikindlustus, mille kindlustusmakse ja kindlustuskaitse suurus on kogu perioodi ulatuses ühesugune.

  Riskikindlustus sobib Sulle, kui tead, kui pikaks ajaks kindlustust vajad ning eelistad kindla suurusega kindlustusmakset.

  Lepingusse saad Sa märkida ühe või mitu nimeliselt määratud isikut (soodustatud isikut), kellele ja millistes osakaaludes kindlustusselts maksab välja Sinu surmajuhtumi korral kindlustussumma.

  *Lepingusse saad üks kord kalendriaastas teha muudatusi tasuta, kui teed muudatusi sagedamini, rakendub sellele teenustasu. Lepingu ennetähtaegsele lõpetamisele rakendub samuti teenustasu. Täpsema info leiad siit: https://qlainsurance.ee/elukindlustus/

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply