Kuidas luua lojaalsuspakett, mis seob töötajad ettevõttega pikaajaliselt?

  Add a header to begin generating the table of contents

  Mis motiveerib töötajat? Eneseteostamise võimalus, põnevad väljakutsed ja piisav (rahaline) kompensatsioon on kindlasti olulisemad tegurid, mis tagavad töötaja huvi ettevõtte eesmärkide ja nende täitmise vastu. Väheoluline ei ole ka see, et töö ja töökeskkond sobivad inimese elustiiliga. 

  Ettevõtja jaoks on aga oluline, et investeeringud, mida ta teeb koolituse, töötingimuste, palgakasvu ja muude meetmete abil väärtusliku töötaja arengusse, oleksid kasulikud pikemas perspektiivis ehk ta ei peaks mõne aja pärast töötaja lahkudes kõike taas otsast alustama.

  Üheks suurepäraseks võimaluseks, kuidas motiveerida oma töötajaid olema lojaalsed just Sinu firmale, on (ettevõtte) kogumiskindlustuse lahendus. See tähendab, et tööandja kindlustab oma töötajad, kogudes neile raha näiteks pensionipõlveks. Põhjamaades on see kaunis tavaline, et ettevõte kogub oma töötajatele kindlustust ning kokkulepitud tähtaja möödudes, näiteks kolme või viie aasta pärast saab lojaalne töötaja selle raha endale preemiaks.

  Vaatame koos, kuidas luua parem ettevõtte lojaalsuspakett, millega töötajad naudivad finantsilist stabiilsust ning ettevõte saab pühenduda oma eesmärkide saavutamisele, teades, et tema töötajad on turvaliselt hoitud. Väärtuslike töötajate pikaajalise lojaalsuse tõstmiseks saab sõlmida töötajat motiveeriva kindlustuslepingu, mis on kasulik nii töötajale kui ettevõttele.

  Kuidas kogumiskindlustus tagab kindlustunde töötajale?

  Ettevõtja saab igale töötajale sõlmida personaalse kogumistüüpi lepingu, olgu see siis garanteeritud tootlusega või investeerimisriskiga kogumis- või pensionikindlustus. Kui kindlustustähtaja saabudes töötaja töötab ettevõttes, makstakse lepingusse kogunenud raha töötajale välja.

  Lepingule saab soovi korral lisada erinevaid kindlustuskaitseid. Näiteks võib tööandja sõlmida töötajale elukindlustuslepingu, mis tagab materiaalse kindlustatuse töötaja lähedastele tema surma puhul. Kindlustuskaitse kehtib nii õnnetusest kui ka haigusest tingitud surmajuhtumi korral. 

  Kui töötaja töötab alal, kus õnnetuste juhtumise tõenäosus on suurem, saab ettevõte lisada lepingule erinevaid õnnetusjuhtumi lisakindlustusi, näiteks ajutise töövõimetuse või püsiva invaliidsuse lisakaitse. Kuid võimalikud on näiteks ka kriitiliste haiguste ning täieliku ja püsiva töövõimetuse lisakindlustused.

  Kuidas kogumiskindlustus tagab kindlustunde tööandjale?

  Tööandja sõlmib töötajaga kokkulepe, milles määratakse lepinguga seotud tingimused (lepingu pikkus, kogutav rahasumma, tingimused väljamaksmiseks töötajale tähtaja saabudes või tema surma korral pärijatele, lisakindlustused jm).

  Kui töötaja lahkub enne kokkulepitud aega töölt, jääb lepingusse kogutud raha ettevõttele. Nii on ettevõtja käsutuses rahalised vahendid, mida on vaja uue töötaja leidmiseks ja tema koolitamiseks.

  Lepingusse lisatud elukindlustuskaitse ja lisakindlustused tagavad Sulle rahalised vahendid asendustöötaja või uue inimese otsimisega seotud kulutusteks juhul, kui töötaja töövõimetusest tingituna ei saa oma töökohustusi täita või temaga juhtub halvim. Sõlmitud lepingutes võivad hüvitise saajaks olla nii ettevõte kui ettevõtte töötaja ja tema pereliikmed.

  Kuidas see töötab?

  Võrdleme allpool omavahel kahte tööandja poolt töötajatele pakutavat kindlustuslahendust: tööandjapensioni ja kogumiskindlustust. Kumb on lojaalsusplaani seisukohast pikas perspektiivis jätkusuutlikum?

  Tööandjapension: Tööandja teeb makseid töötaja III samba lepingusse, peab maksetelt kinni kõik töötasu maksud, välja arvatud tulumaksu. Tulumaksuvabalt saab sissemakseid teha kuni 15% ulatuses töötaja tulumaksuga maksustatavast sissetulekust või kuni 6000€.

  Tulemus: Töötaja võib igal hetkel oma oskusteabe viia koos ettevõtte poolt kogutud rahaga konkurendi juurde. 

  Kogumiskindlustus: Tööandjal on võimalik töötajale sõlmida kogumisleping. Kui kindlustustähtaja saabudes töötaja töötab ettevõttes, makstakse lepingusse kogunenud raha töötajale välja. Lepingule saab soovi korral lisada ka erinevaid kindlustuskaitseid.

  Tulemus: Töötaja püsib kauem tööl, aitab ettevõttel rohkem raha teenida ja juhul, kui ta otsustab varem töölt lahkuda, jääb lepingusse kogutud raha ettevõttele.

  Klassikaliselt peab tööandjapensioni pakkuma igale töötajale. Kui soovitakse pakkuda võtmetöötajatele suuremaid preemiaid või maksta kogutud raha välja astmeliselt, tuleb seda teha läbi kogumiskindlustuse. Selleks on täna lihtsaim võimalus teha seda läbi QLA Insurance’i ja meie partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE.

  Lojaalsusplaan ei tähenda osaluse lahjendamist

  Sageli seostub lojaalsusplaan ettevõtja jaoks optsioonide jagamisega töötajatele. Kuigi see on üks võimalus töötajaid motiveerida, on optsiooniplaanil ka oma puudused.

  Optsiooniplaan: Tööandja jagab ettevõtte osalust, eesmärgiga palgata paremaid ja oskuslikumaid töötajaid ning hoida ka olemasolevaid võtmetöötajaid.

  Tulemus: Ettevõtte osalus on hajutatud kümnete kui mitte rohkemate osapoolte vahel. Dividendidest keegi märkimisväärset tulu ei saa, töötajad lahkuvad ebalikviidse varaga.

  Kogumiskindlustus: Tööandja kujundab lojaalsusplaani ehk kogumisfondi. Töötajatele fondi kogutud raha avaneb neile määratud tingimuste täitumisel.

  Tulemus: Ettevõtja ei lahjenda enda osalust ja otsustamisõigus jääb tema kätte. Töötajatele on kogumisfond likviidne ning nad ei lahku pärast pikaaegset ettevõttes töötamist ja selle eesmärkidele pühendumist vaid sooja käepigistusega.

  Ettevõte saab kas jätkata endisel kursil ja vaadata, kuidas töötajaid üle ostetakse või värbamisel eelistavad parema lojaalsuspaketiga tööandjaid. Neil tuleb pidevalt kulutada aega ja raha uue tööjõu värbamisele ja koolitamisele ning lasta majandusoludel oma kasumit lahjendada. 

  Kuid neil on ka kogumiskindlustusele tuginevat lojaalsusprogrammi luues võimalik olla ka palju efektiivsemad. Jätkusuutliku ja motiveeriva lojaalsusprogrammiga õnnestub ettevõtjal konkurentidelt võtmeinimesi üle meelitada, Sa oled atraktiivsem tööandja olemasolevatele töötajatele, motiveeritud töötajad teenivad ettevõttele rohkem raha ja aitavad ettevõtet kiiremini kasvatada ning kõigele lisaks ka ESG kriteeriumidele vastata ehk rakendada äris jätkusuutlikku ja vastutustundlikku lähenemist.

  Lojaalsusplaan on investeering ettevõtte tulevikku

  Investeering: Ettevõte ei kogu lihtsalt raha oma töötajatele, vaid investeerib selle suurtele võlakirja- ja aktsiaturgudele. QLA Insurance’i partneri Compensa Life Vienna Insurance Group SE kaudu saab isegi väike firma samad eelised, mis muidu on kättesaadavad vaid suurettevõtetele. Kui töötaja otsustab ootamatult lahkuda, jääb kogutud raha ettevõttele.

  Väiksem tööjõu voolavus: Töötajad on ettevõtte suurim vara. Kui töötajad ei ole lojaalsed, ei teeni ettevõte ka kasumit. Viimastel aastatel on töötajad hakanud tööandjatelt ootama atraktiivsemaid hüvesid. Kui ettevõte kogub vahendeid oma töötajate tulevikuks, kasvatab ta ka lojaalsemat töökultuuri.

  Rahaline kindlus: Investeering heasse töötajasse ja tema arengusse on investeering ettevõtte tulevikku. Kogumiskindlustus võimaldab ettevõttele rahalised vahendid töötaja asendamise või uue töötaja leidmisega seotud kulude katteks juhul, kui töötajaga midagi juhtub.

  Iga ettevõtte vajadused on erinevad ning lahendused unikaalsed. Kuna tegemist on finantstootega, siis tuleb esimese sammuna konsulteerida asjatundjaga. Broneeri konsultatsioon meie finantsnõustajaga ning leiame Sinu ettevõttele sobiva lahenduse, kuidas kogumiskindlustuse abil motiveerivat lojaalsusplaani luua.

  Miks valida kasvupartneriks QLA Insurance?

  QLA Insurance on meedial ja tehnoloogial põhinev finants- ja kindlustustoodete turundamise ettevõtte. Meie eesmärk on luua parim finantsteenuste ettevõte maailmas. Seetõttu on meile kõige olulisem pakkuda maailmatasemel kliendikogemust ja -teenindust.

  Just nii saavutavad meie kliendid oma eesmärgid ning nad saavad hoolitseda enda ja oma lähedaste eest parimal viisil.

  Parimate lahenduste leidmiseks ja hinnapakkumise saamiseks broneeri aeg meie BFAA litsenseeritud nõustajaga.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply