Tööandja ravikindlustus aitab edumeelsetel ettevõtjatel töötajate tervisekulusid edendada

Tööandja ravikindlustus on kasulikum kui palgatõus

Ettevõtted pakuvad üha enam töötajatele lisamotivatsiooniks tööandja ravikindlustust, kuigi Eestis on olemas ühine riiklik ravikindlustus. Loe artiklist, kuidas tööandja ravikindlustus aitab ka Sinul kui edumeelsel ettevõtjal töötajate tervise edendamise kulusid vähendada.

  Add a header to begin generating the table of contents
  Kuidas kolmanda samba võimalusi kasutada

  Kuidas töötab Eestis tervisekindlustus?

  Eestis kehtib ühine riiklik ravikindlustus, mille abil tagatakse võrdse kvaliteediga arstiabi kõigile kindlustatud inimestele. Ühise ravikindlustuse vahendid tulevad töötavate inimeste palgalt makstud sotsiaalmaksust, millest 13% läheb ravikindlustuseks.

  Lisaks töötavatele inimestele on ravikindlustus ka paljudel mittetöötavatel inimestel – lastel, pensionäridel, töötutel jpt. Praegused tööealised kasutavad teenuseid suhteliselt vähe, kuid nende palgast tasutud ravikindlustusmaksed katavad ka maksumaksjate laste ja eakate pereliikmete arstiabi kulud. Samuti kasutavad praegused tööealised tulevikus rohkem tervishoiuteenuseid siis, kui nad ise süsteemi enam ei panusta. 

  Ravikindlustusega inimeste ravikulud tasub Tervisekassa. Tervisekassa tagab inimese haigestumisel raviteenuste eest maksmise, kompenseerib vajadusel retseptiravimid ette nähtud ulatuses, maksab haiguslehel oldud aja eest haigusraha jne. Ühiskondliku kokkuleppena on need põhimõtted kirjas sotsiaalmaksu seaduses, ravikindlustuse seaduses ja Tervisekassa seaduses.

  Vabatahtlik tervisekindlustus

  Kui inimene ei kuulu ühtegi kindlustatud inimeste gruppi, on tal võimalik ravikindlustuse saamiseks sõlmida Tervisekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping ja tasuda ise kindlustusmakseid. 

  Sellise lepingu saab sõlmida Eesti alaline elanik ja Eestis tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel elav inimene, kes on lepingu sõlmimisele eelneval kahel aastal olnud vähemalt 12 kuud kindlustatud kas tööandja poolt või muudel tingimustel. 

  Teiseks peab kindlustatud inimese eest olema lepingu sõlmimisele eelneval kalendriaastal makstud sotsiaalmaksu vähemalt kaheteistkümnekordselt sotsiaalmaksu minimaalselt kuumääralt arvutatuna. 

  Tervisekassa vabatahtlikust tervisekindlustusest saab lähemalt lugeda Tervisekassa kodulehelt

  Mida tööandja ravikindlustus katab?

  Tervisekindlustus aitab katta töötajate tervisega seotud kulusid

  Iga ettevõte saab oma töötajatele koostada just sellised tervisekindlustuse paketid, mis vastavad tema vajadustele ja võimalustele.

  Meie partneri Compensa tervisekindlustusel on turu kõige laiema sisuga kindlustuskaitsed ja paindlik pakettide moodustamise võimalus.

  Kohustuslikuks kindlustuskaitseks on ambulatoorne ravi, kuid ülejäänud kaitsete osas antakse ettevõttele vabad käed. Võid moodustada paketi töötajate ametikohtadest, töökeskkonna riskiteguritest või vanuselisest jaotusest lähtudes, aga ka enimkasutatavaid tervishoiuteenuseid silmas pidades – leiame igale mõttele sobiva lahenduse.

  Tööandja ravikindlustus: milliste lisakaitsetega seda täiendada?

  Lisaks ambulatoorsele ravile on võimalik valida järgmisi kindlustuskaitseid:

  • Statsionaarne ravi ehk haiglaravi tähendab Sinu ravimist haiglas, kuhu Sul tuleb jääda vähemalt üheks ööpäevaks.
  • Taastusravi on suunatud häirunud kehafunktsioonide taastamisele, säilitamisele või puudega kohanemisele.
  • Regulaarsed ennetavad tervisekontrollid (profülaktilised uuringud) ja õigeaegne tagasiside oma ala spetsialistidelt tagavad meelerahu.
  • Hambaravi — suutervis on osa üldtervisest ja selle hoidmine on oluline igas eas.
  • Vaimse tervise probleemide varajane märkamine ning ennetamine on olulise tähtsusega iga inimese kõrge elukvaliteedi ja heaolu tagamiseks.

  Rohkem infot tööandja ravikindlustuse kindlustuskaitsete kohta leiad meie kodulehelt.

  Tööandja ravikindlustus: veel mõned lisakaitsed

  Lisaks on võimalik valida veel järgmisi kindlustuskaitseid:

  • Optilised vahendid — nägemisteravuse muutus pole alati tingitud silmahaigustest, enamasti on tegemist terve silma eripäraga, millega peab arvestama ja mida saab parandada nägemist korrigeerivate abivahenditega.
  • Vaktsiinidega saab ära hoida paljusid bakterite ja viiruste poolt levitatavaid nakkushaigusi, mis võivad Sinu tervist nii Eestis viibides kui maailmas ringi rännates mõjutada.
  • Retseptiravimid — hüvitamisele kuuluvad arsti poolt väljastatud retsepti alusel ostetud ravimid, välja arvatud mõned erandid.
  • Töötervishoid on investeering töötaja tervisesse ja heaolusse, sest tervisekontrolli läbiviimisel võetakse arvesse ohutegureid, millega töötajad töökeskkonnas kokku puutuvad ja seadusest tulenevaid nõudeid.
  • Sünnitusabi — sünnitus on sotsiaalne ja emotsionaalne sündmus ning oluline osa pereelust. Soovime sellest tähtsast päevast osa saada ning pakkuda kindlustunnet Sulle, Sinu perele ja sündivale lapsele.
  • Repatrieerimine — kui Sinu välisriigi kodanikust kolleeg sureb Eesti Vabariigi territooriumil, aitab Compensa Elukindlustus säilmete (sh tuha) koduriiki transportimisel või hoolitseb Eestis tuhastamise ja/või säilmete matmisega seotud kulude eest.

  Rohkem infot tööandja ravikindlustuse kindlustuskaitsete kohta leiad meie kodulehelt.

  Millist maksusoodustust annab tööandja ravikindlustus?

  Tervisekindlustuslepingu kindlustusmakse on tööandjale maksuvaba tervise edendamise kulu, mida saab iga töötaja kohta aastas hüvitada kuni 400 euro ulatuses. Maksusoodustus kehtib eeldusel, et tööandja pakub ravikindlustuse lepingu sõlmimise võimalust kõigile ettevõtte töötajatele.

  Kui soovid oma töötajatele võimaldada tervisekindlustuse paketi, mille aastane kindlustusmakse on suurem kui 400 eurot, siis piirmäära ületav osa maksustatakse erisoodustusena.

  Kui palju tööandja ravikindlustus maksab?

  Iga ettevõtte vajadused ja võimalused on erinevad. Parimate lahenduste leidmiseks ja hinnapakkumise saamiseks broneeri aeg meie nõustajaga.

  Soovid pakkuda oma töötajatele lisamotivatsiooni ning võimaldada neil kiiremini ja kvaliteetselt oma terviseprobleeme lahendada?

  Täida QLA Insurance’i tööandja ravikindlustuse küsitlus ja meie konsultant aitab Sul leida just Sinu võimalustele ja vajadustele sobivaima lahenduse. 

  Rohkem infot QLA Insurance’i poolt pakutavast tööandja ravikindlustusest leiad meie kodulehelt.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Valmis tõstma kasumit?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply