III sammas

Kuidas rikkana pensionile jääda
  • 20% tulumaksu riigilt tagasi igalt sissemakstavalt summalt
  • Meil on valik maailmatasemel investeerimisfonde
  • Eluaegsed või tähtajalised pensioniväljamaksed on tulumaksuvabad
  • Pensionilepingusse kogutav raha on pärandatav
  • Pensionilepingule saab võtta juurde erinevaid lisakindlustusi
Fondide tootlus garanteeritud pole ja sõltub eelkõige lepinguga seotud fondi või fondide osakute väärtusest ja Sinu investeerimisotsustest.*

Nõustamine

Selgitame välja Sinu eesmärgid ja pakume välja võimalikud lahendused, kuidas neid saavutada.

Kellele on mõeldud III pensionikindlustus

Mõeldud kõigile inimestele, kellel on lisaks tavapensionile huvi täiendava pensioni saamise osas.

Kuidas saab tagasi 20% tulumaksu?

III sambasse tehtud sissemaksetelt saate 20% tulumaksu tagasi juhul, kui Teie sissemaksed III sambasse ei ületa 15% Teie maksustatud aastatulust ja jäävad alla 6 000 euro.

Makstud tulumaksu saate tagasi tuludeklaratsiooni esitamisel järgmise aasta alguses.

NB! tulumaksu saate tagasi ainult juhul, kui Te olete maksnud tulumaksu, näiteks maksustatav aastatulu 2020. aastal peab olema suurem kui 6 000 eurot

Maksustamine

Kui Teie leping on sõlmitud enne 31.12.2020

Kui leping on kestnud alla 5 aasta või Te olete noorem kui 55 aastat, on ühekordse väljamakse tulumaksumäär 20%

Kui leping on kestnud üle 5 aasta ja Te olete vanem kui 55 aastat, on ühekordse väljamakse või alla soovitusliku kestusega* pensioni tulumaksumäär 10%

Kui võtate III sambast välja soovitusliku kestusega* regulaarse pensioni, siis on tulumaksumäär 0%

Või kui võtate eluaegsed pensioni väljamaksed, siis on tulumaksumäär 0%.

Kui Teie leping on sõlmitud alates 01.01.2021

Kui leping on kestnud alla 5 aasta või Teie pensionieani on jäänud rohkem kui 5 aastat, on ühekordse väljamakse tulumaksumäär 20%

Kui leping on kestnud üle 5 aasta ja Teie pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, on ühekordse väljamakse või alla soovitusliku kestusega* pensioni tulumaksumäär 10%

Kui võtate III sambast välja soovitusliku kestusega* regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%
eluaegset regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.

*Soovituslik kestus – pensioniperiood, mis on arvutatud kindlustuspensioni maksmise alguses Teie vanusele vastava üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaameti avaldatud, täisaastateks ümardatud, meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel.

Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinni peetud summat Teile saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab ka Maksuametit ning see kantakse soodustatud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni.

Alates 2021. aastast liidetakse Teie aastatulule ainult 20%-ga maksustatud väljamaksed

Paindlikkus

Kindlustusmakseid on võimalik suurendada, vähendada või vajadusel ajutiselt peatada.
Kogumisperioodil võib muuta pensionile jäämise vanust ning pensioni saamise sagedust.
Samuti on võimalik muuta elukindlustuskaitse suurust, lisada erinevaid kindlustuskaitseid või nendest loobuda.
Investeerimisfonde võib kogumisperioodil vahetada.

Pöördu nõustajate poole

Tutvu tingimustega

Vajad nõu?

Võta julgelt ühendust, selgitame välja Teie eesmärgid ning pakume võimalikud lahendused, kuidas neid saavutada.

Otsused on Teie teha.

Broneeri nõustamine