Kogumiskindlustus

Kuidas ettevõtte varasid kasvatada ning töötajaid motiveerida
  • Meil on valik maailmatasemel investeerimisfonde
  • Ettevõtjal on võimalik igale töötajale sõlmida personaalne kogumistüüpi leping. Kui kindlustustähtaja saabudes töötaja töötab ettevõttes, makstakse lepingusse kogunenud raha töötajale välja.
  • Lepingule saab soovi korral lisada erinevaid kindlustuskaitseid. Sõltuvalt tööandja ja töötaja vahelisest kokkuleppest, annab leping töötajale elukindlustuskaitse, mis tagab materiaalse kindlustatuse töötaja lähedastele tema surma puhul.
  • Tööandja sõlmib töötajaga kokkulepe, milles määratakse lepinguga seotud tingimused (lepingu pikkus, kogutav rahasumma, tingimused väljamaksmiseks töötajale tähtaja saabudes või tema surma korral pärijatele, lisakindlustused jm).
  • Kui töötaja lahkub enne kokkulepitud aega töölt, jääb lepingusse kogutud raha ettevõttele. See tagab ettevõtjale rahalised vahendid uue töötaja leidmiseks ja tema koolitamiseks.
  • Lepingusse lisatud elukindlustuskaitse ja lisakindlustused tagavad tööandjale rahalised vahendid asendustöötaja või uue inimese otsimisega seotud kulutusteks juhul, kui töötaja töövõimetusest tingituna ei saa oma töökohustusi täita või temaga juhtub halvim.
Fondide tootlus garanteeritud pole ja sõltub eelkõige lepinguga seotud fondi või fondide osakute väärtusest ja Sinu investeerimisotsustest.*

Nõustamine

Selgitame välja Sinu eesmärgid ja pakume välja võimalikud lahendused, kuidas neid saavutada.

Lojaalsusplaan

Nagu optsiooniplaan. Töötajad püsivad kauem ettevõttes.

Strateegiline planeerimine

Ettevõtte varade kasvatamine ja võtmetöötajate hoidmine. Pikaajaline kasvustrateegia planeerimine.

Motiveeritud töötajad

Pea iga töötaja soovib, et tööandja panustaks tema tulevikku. Samuti ka vastupidi. Selleks, et ettevõte kasvaks jätkusuutlikult, on vaja ühist visiooni ja tahet. 

Väiksemad kulud

Käimas on talendisõda. Töötajaid jahitakse täna rohkem kui kunagi varem ja nende koolitamine ning värbamine on kõige kulukam tegevus. Püsiv ja lojaalne tööjõud on ettevõtte edukaks toimimiseks äärmiselt tähtis. See tõestab  töötajale, et tööandja hoolib temast ning motiveerib teda tegema pikemaajalist koostööd.

Likviidsus

Lepingutes on võimalik varasid liigutada, väljamakseid teha ning fonde vahetada.

Atraktiivne tööandja

Põhjamaades, Rootsis, Norras, Soomes, samuti ka USAs kogutakse oma töötajate pensioniks juba aastaid. Lisaks aitab motivatsioonipakett ettevõtet uue talendi leidmisel.

Ettevõte & töötajate kindlustamine

Töötajad on ettevõte suurim vara. 

Investeering heasse töötajasse ja tema arengusse on investeering ettevõtte tulevikku. Kindlustus võimaldab ettevõttele rahalised vahendid töötaja asendamise või uue töötaja leidmisega seotud kulude katteks juhtudel kui töötaja õnnetuse läbi hukkub, invaliidistub või vajab pikaajalist ravi ega saa täita oma töökohustusi. Hüvitise saajaks võib olla nii ettevõte kui ka töötaja ja tema lähedased.

Maksusoodustused

Tulumaksu optimeerimine.

Pöördu nõustajate poole

Tutvu tingimustega

Vajad nõu?

Võta julgelt ühendust, selgitame välja Teie eesmärgid ning pakume võimalikud lahendused, kuidas neid saavutada.

Otsused on Teie teha.

Broneeri nõustamine