white_logo_transparent_background (1)

Euroopa Liidu toetused

Kuidas kaasata arendusprojektidesse EL-i vahendeid?

EL-i toetused on Sulle, kui:

Miks kasutada toetust?

Ekslikult arvatakse, et toetused on raskustes ettevõtetele.

Tegelikkus on vastupidine – toetusi saavad valdavalt ainult edukad ettevõtted, kes panustavad riigile olulistesse majandusharudesse. Kõige sagedasemad on toetused innovatsiooni rakendamiseks ja efektiivsuse suurendamiseks tööstuse ja tehnoloogia valdkondades.

Toetused ei ole mõeldud ettevõtete järeleaitamiseks või tavalise äritegevuse finantseerimiseks, vaid vähendamaks ettevõtete koormust suuremahuliste investeeringute ja arendustegevuste teostamisel, mis muudavad Eesti ettevõtted rahvusvahelistel turgudel atraktiivsemaks ja tõstavad konkurentsivõimet.

Toetuse kaasamine aitab investeeringute perioodil säilitada ja edendada ettevõtete rahavoogusid ja kapitaliseeritust

Toetatakse peamiselt investeeringuid, mis aitavad tõsta ettevõtete konkurentsivõimet, lisandväärtust ja/või jätkusuutlikkust

Ei kasuta toetust:

Ettevõte otsustab teostada suuremahulised investeeringud ilma toetust kaasamata.

Tulemus:

Investeeringute teostamine ainult käibevarade ja laenu abil võib oluliselt vähendada ettevõtte konkurentsivõimet ja toimetulekut majandusolukorra ettenägematul halvenemisel.

Kasutab toetust

Ettevõte otsustab teostada suuremahulised investeeringud kaasates toetust.

Tulemus:

Osa suuremahulisest investeeringust kaetakse Euroopa Liidu vahenditega, mis aitab säilitada nii konkurentsivõime kui ka ettevõtte hea kapitaliseerituse.

Millele saab toetust küsida?

Äriinvesteeriguteks sobivad toetused ja pakkujad:

100 mln+
TOETUSI ANTUD
114
Ettevõtet juba saanud
12
Toetusvooru avatud
1983
Toimib aastast
1900000 +
Inimest kasutab
45 mln +
Investeeritud Compensaga

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Palume arvesse võtta, et investeerimisega kaasneb risk. Investeeringute väärtus võib ajas kasvada ja kahaneda. Mineviku tootlus ei taga sarnast tootlust tulevikus. QLA’s usume, et edu sõltub tööeetikast, haritusest ning järjepidevusest. Kasutades veebilehel olevat infot nõustud võtma täieliku vastutuse oma tulemuste eest. QLA Insurance OÜ vahendab Compensa Life Vienna Insurance Group SE poolt pakutud finantsteenuseid. Soovitame enne iga finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvuda tingimustega compensalife.ee ja vajadusel pidada nõu asjatundjaga.

Copyright 2024. Kõik õigused kaitstud. QLA Insurance OÜ. | Privaatsuspoliitika