Kodukindlustus kaitseb Sinu kõige väärtuslikumat vara

Mis on kodukindlustus

Kodu ja pere on iga inimese jaoks kõige kallim vara. Sina lood oma koju kodusoojuse, kuid kindlustunde ja kaitse igas olukorras tagab kodukindlustus. 

Selles artiklis selgitame, mis on kodukindlustus ja kuidas see aitab Sul kaitsta Sinu kõige väärtuslikumat vara.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Mis on kodukindlustuse eesmärk?

  Mis on kodukindlustus: 4 olulist punkti

  Kodukindlustus on eluruumi, eluruumi juurde kuuluva ehitise ja koduse vara kindlustus. 

  Kindlustatud võib olla ka eluruumi valdaja vastutus ning muu vastutus kolmandate isikute ees. 

  Kodukindlustusega ei kindlustata üldjuhul ehitisi ja vara, mida kasutatakse ettevõtluses. 

  Kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse eelkõige ehitise või selles asuva vara kahjustumisest või hävimisest tekkinud kahju.

  Mis on kodukindlustus: neli olulist punkti:

  • Kodu – kodukindlustuse abil saad Sa taastada oma kodu, kui juhtub ootamatu õnnetus.
  • Kodune vara – kodukindlustusega saad kindlustada nii Sinu on kodus olevad kui Sinuga Eesti piires kaasas olevad asjad.
  • Naabrid – kodukindlustus pakub abi, kui põhjustad kogemata kahju teisele isikule.

  Ajutine eluase – kui kodu muutub elamiskõlbmatuks, katab kodukindlustus Sinu ajutise eluaseme üürikulu kuni 12 kuuks.

  Mida kodukindlustusega kindlustatakse?

  Kodukindlustust saad Sa kohandada oma kodule ja vajadustele vastavaks.  

  Kodukindlustusega saad näiteks kindlustada hoone: maja või majaosa. Hooneks on ka saun või abihoone. Hoone osaks võib olla paarismaja osa või ridaelamuboks. Automaatselt on kindlustatud abihooned üldpinnaga kuni 20 m². 

  Kodukindlustusega saad kindlustada rajatised ehk ehitised, mis ei ole hooned. Näiteks piirdeaia, välikööginurga, lipumasti. Automaatselt on kindlustatud rajatised kuni 10 000 euro ulatuses. 

  Kui elad korteris, saad kodukindlustusega kindlustada oma korteri või korteriomandi ning nende juurde kuuluva samas hoones asuva panipaiga. 

  Kodu tähendab Sulle ja Su perele ka kodust vara: kodukindlustusega on kindlustatud kindlustuskohas asuvad ja Sulle kuuluvad või Sinu kasutuses olevad tavapärased asjad. Näiteks mööbel, kodumasinad, koduelektroonika, riided jmt. 

  Meelerahu lisab see, et Sa ei pea muretsema, kui näiteks laps kogemata palli mängides mõne akna sisse lööb. Kodukindlustusega on kindlustatud Sinu kui valdaja, aga ka Sinuga koos elava pereliikme vastutus.

  Kui Sinu kodu peaks muutuma näiteks tulekahju tõttu elamiskõlbmatuks, katab kodukindlustus Sinu ajutise eluaseme üürikulu kuni 12 kuuks. Kui kindlustatud objekt oli kindlustusjuhtumi ajal välja üüritud, aitab kindlustus katta ka üüritulu kaotuse.

  Millised on kodu ja koduse vara enamlevinud kahjud?

  Koduse vara enamlevinud kahjud

  Ehitise või koduse varaga seotud enamlevinud kahjud on tulekahju, plahvatus, torm, üleujutus, torustiku leke, vargus, rööv, vandalism. 

  Kui kindlustusleping on sõlmitud koguriski või laiendatud koguriskikindlustusena on kindlustusjuhtumiks lisaks eelnevale ka muu äkiline ja ettenägematu sündmus, mida ei ole kindlustuslepingus välistatud. 

  Vastutuskindlustuse kindlustusjuhtumiks on õigusvastane kahju tekitamine kolmandale isikule kindlustusvõtja või temaga koos elava pereliikme poolt.

  Millised on kodukindlustuse kaitse variandid?

  Vastavalt oma vajadustele saad Sa valida järgmiste kodukindlustuskaitse variantide vahel:

  1. Tule- ja tormikindlustus: Hüvitab kahju, mis on tekkinud tulekahju, plahvatuse või tormikahju tagajärjel.
  2. Pakettkindlustus: Hüvitab kahju, mis on tekkinud tulekahju, plahvatuse, tormikahju, varguse, röövimise, vandalismi või torustiku lekke tagajärjel.
  3. Koguriskikindlustus: Hüvitab kahju varguse, röövimise või äkilise ja ettenägematu kontaktse sündmuse tagajärjel.
  4. Laiendatud koguriskikindlustus: Hüvitab kahju varguse, röövimise või äkilise ja ettenägematu kontaktse sündmuse tagajärjel, pakkudes laiemat kaitset.

  Täpsemat infot kindlustuskaitsete kohta leiad meie kodulehelt.

  Millist tuge annab Koduabi?

  Meie partneri Seesam Vienna Insurance Group Koduabi teenus pakub Sulle ööpäevaringselt parimat lahendust kodus juhtunud ootamatute avariiolukordade korral.

  Koduabi aitab järgmistes olukordades:

  • Koduabi teenus hõlmab esmaseid toiminguid, mille eesmärk on kahjujuhtumi ärahoidmine, kahju piiramine ja/või esmane abi seoses õnnetusjuhtumiga. 
  • Lukuabi – ukse avamine, kui lukk on lõhutud, rikkis või võti on kadunud, ukseluku remont, vahetus, lisavõtme tellimine. 
  • Veeavarii või torustiku leke – püsivalt torustiku külge ühendatud kodumasina või hoonesisese torustiku purunemise tagajärjel tekkinud lekke peatamine ning lekke põhjuse kõrvaldamine. 
  • Abi ummistuste korral – kindlustuskohas tekkinud ummistuse kõrvaldamine võimaliku veeavarii riski realiseerumise vältimiseks.
  • Akna ja katuseabi – purunenud akna, katuse või muu ehitise osa parandamine ning lahtiste avade katmine ajutiste vahenditega, vältimaks täiendavate kahjude tekkimist. 
  • Kütteabi – ootamatu küttesüsteemi rikke korral abi ajutise küttelahenduse organiseerimisel kuni 24 tunniks, kui see on vajalik teiste tehnosüsteemide kaitseks (nt külmumisoht). 
  • Ajutise elukoha ja kolimisabi – kui eluruum on muutunud elamiskõlbmatuks, ajutise elukoha organiseerimine kuni kolmeks ööpäevaks ning kindlustusvõtja ning temaga samal pinnal elavate isikute transport ajutisele elamispinnale. 
  • Elektriabi – elektrisüsteemi ulatusliku rikke korral väljasõit objektile, süttimisohu kõrvaldamine ning vajadusel esmane nõustamine. Muu kodumasina elektrisüsteemi rikke korral kliendi nõustamine. 
  • Peale üleujutust, veeavariid või mõne muu eseme purunemist esmane koristus- ja kuivatusteenus kindlustatud objekti või selle abihoone siseruumides. Vajadusel niiskusimuri rendikulu kuni 24 tundi. 
  • Vajadusel organiseeritakse mehitatud valve objektil kuni 24 tundi.

  Abi saamiseks helista telefonil +372 6221 333.

  Millised on kodukindlustuse eelised?

  Kindlustatud on köögi- ja vannitoamööbel ning integreeritud kodutehnika – kindlustades hoone või korteri ja seal asuva koduse vara, on kindlustatud ka sisseehitatud mööbel ja integreeritud kodutehnika.

  Rajatised ja abihooned – koos eluhoonega on kindlustatud 10 000 euro ulatuses rajatised, sh õuevalgustus, palli- ja mängu­väljakud, samuti kuni 20 m2 suurused abihooned.

  Korteri panipaik – koos korteriga on kindlustatud panipaiga (keldriboksi) sise­viimistlus, pani­paiga uks ning panipaiga püsivalt kinnitatud riiulid. 

  Kodune vara väljaspool kodu – kindlustusvõtja ja tema pereliikmetega kaasas olev kodune vara on kindlustatud 1 000 euro ulatuses Eesti Vabariigi piires ka väljaspool kindlustuskohta. Laiendatud koguriskikindlustuse korral Euroopa Liidu piires 2 000 euro ulatuses.

  Kodune vara abihoonetes ja keldriboksis – Koduse vara kindlustus kehtib 10% ulatuses koduse vara kindlustussummast ka korteriga samas hoones asuvas keldriboksis või eluhoonega samal kinnistul asuvates hoonetes.

  Väärisesemed ja jalgrattad – Väärisesemete, kollektsioonide, kunsti kindlustussumma on 4 000 eurot. Registreerimisele mittekuuluvate sõidukite (näiteks jalg- ja tõukerattad) kindlustussumma on 4 000 eurot. 

  Vana vastu uus – koduse vara kahjud hüvitatakse samaväärse uue vara väärtuse ulatuses, v.a arvutid, arvutitega seotud seadmed, mobiiltelefonid, väärisesemed ja kunst ning mootorsõidukid.

  Mis on kodukindlustuse omavastutus?

  Omavastutus on kindlustuslepingus määratud osa kahjust, mis jääb Sinu kui kindlustusvõtja kanda. Omavastutuse suurus on märgitud poliisile. 

  Omavastutus arvestatakse maha kindlustuslepingu alusel hüvitamisele kuuluvast kahjusummast. Mitme omavastutuse samaaegse rakendumise korral arvestatakse hüvitisest maha vaid suurim omavastutus. 

  0-omavastutus – omavastutust ei rakendata:

  • kui hoonesse või korterisse murti sisse ja sellest jäid silmnähtavad sissemurdmise jäljed;
  • kui purunesid hoone või korteri akende, välisuste või rõdupiirete klaaspinnad;
  • kui hoone on tulekahju tõttu hävinud;
  • kui võtmed rööviti või varastati ja seetõttu vajab ukselukk vahetamist või süsteem ümberkodeerimist.

  Täpsemat infot omavastutuse kohta leiad Sa kodukindlustuse tingimustest meie kodulehelt.

  Miks teha kodukindlustus QLA-s?

  Taga oma kodule ja kodusele varale parim võimalik kaitse ja meelerahu. Meie partner Seesam Vienna Insurance Group hüvitab 97% kahjudest.

  Omame kodukindlustuses pikaajalist ja laialdast kogemust. Meie partner Seesam Vienna Insurance Group tegutseb Eestis juba üle 30 aasta.

  Meie partner Seesam Vienna Insurance Group pakub Eesti kodukindlustuse turul kõige laiapõhjalisemaid kaitseid.

  Meie lahendused on kohandatud just Sinu vajadustele, tagades vajaduste tõelise rahuldamise.

  Meie litsentsitud ja professionaalsed konsultandid aitavad leida Sulle sobiva lahenduse mugavalt videonõustamise käigus. Broneeri konsulatsioon siin.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Vajad nõu?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply