Õnnetusjuhtumi kindlustus aitab muretumalt elu nautida

Mis on õnnetusjuhtumi kindlustus

Õnnetusjuhtumi kindlustus pakub olulist kaitset ootamatutes olukordades, nagu libedaga kukkumisest tekkinud vigastused või spordiväljakul saadud tõsised traumad, mis võivad kaasa tuua pikaajalise ravi ja sissetuleku kaotuse.

  Add a header to begin generating the table of contents

  Kuidas tagab õnnetusjuhtumi kindlustus toimetuleku?

  Õnnetusjuhtumi kindlustus aitab tagada Sinu ja Sinu pere majandusliku stabiilsuse, kui õnnetuse tõttu on vajalik pikaajaline ravi, tekib ajutine töövõimetus või püsiv puue. Halvima stsenaariumi korral pakub kindlustushüvitis rahalist tuge, et leevendada lähedaste majanduslikke muresid.

  Õnnetusjuhtumi kindlustus sobib kõigile ja seda saab sõlmida nii lapsele kui täiskasvanule

  Samamoodi sobib õnnetusjuhtumi kindlustus Sulle, kui tegeled füüsilise tööga ja Sul on tööst tingituna suurem oht vigastusteks. 

  Õnnetusjuhtumi kindlustust tehes mõtled eelkõige iseendale — kas Sina ja Su pere saate hakkama, kui Sinu õnnetuse tõttu sissetulekud vähenevad. Samuti on oluline arvestada, kas Sul on piisavalt vahendeid ka pikemaks ja kallimaks taastusraviks, kui õnnetuse tagajärjed on raskemad. Kui peaksid trauma tagajärjel surema, saavad hüvitise Sinu poolt määratud soodustatud isikud (pereliikmed või teised lähedased).

  Õnnetusjuhtumi kindlustuse eelised

  Põhjused õnnetusjuhtumikindlustuse tegemiseks

  Kolm kõige olulisemat põhjust, miks teha õnnetusjuhtumi kindlustus.

  Säilitad tervenemise ajal sissetulekud: Pärast õnnetust võid rahulikult haiguslehel olla, kuna Sinu sissetulekud jäävad samaks ka tervenemise ajal.

  Saad käia eraarsti juures või taastusravil: Kindlustus katab vajadusel Sinu eraarstivisiidi või taastusravi kulud.

  Sobib igas vanuses ja tegevusalaga inimestele: Õnnetusjuhtumi kindlustus on mõeldud kõigile, nii lastele kui täiskasvanutele, sõltumata hobidest või tegevusalast.

  Millised on õnnetusjuhtumi kindlustuse võimalused?

  Õnnetusjuhtumi kindlustus annab võimaluse valida erinevaid kaitseid

  QLA Insurance’i partner Seesam Vienna Insurance Group pakub võimalust koostada õnnetusjuhtumi kindlustuse pakett vastavalt oma vajadustele, kombineerides järgmisi hüvitisliike:

  • päevaraha hüvitis – mõeldud selleks, et õnnetusjuhtumi tagajärjel säiliks igakuine sissetuleku tase; 
  • valuraha hüvitis – aitab hädast välja ajutiste tervisekahjustuste puhul. Ideaalne lastele ning täiskasvanutele, kes hetkel ei tööta; 
  • ära jäänud ürituse piletihüvitis – hüvitab ürituse pileti või osalustasu, kui kindlustustatud isik ei saa sellel osaleda temaga juhtunud õnnetusjuhtumi tõttu;
  • ravikulude hüvitis – kui peale õnnetusjuhtumit on vaja taastusvõi hambaravi või abivahendeid liikumiseks (nt kargud, liigesetugi jmt), on ka see kindlustuskaitse asendamatu; 
  • püsiva puude hüvitis – õnnetusjuhtumi tagajärjed võivad olla väga tõsised. Püsiva puude hüvitis aitab tagada inimväärse elu ning säilitada eelnevat elustandardit; 
  • surmajuhtumi hüvitis – mõeldud abiks Sinu lähedastele. Lepingu sõlmimisel saab määrata just Sulle sobivad kindlustussummad.

  Võimalik on sõlmida:

  • täisaegne kindlustus – kehtib kogu maailmas, nii töö- kui ka vabal ajal;
  • osaaegne kindlustus – kehtib tööajal töökohas.

  Rohkem infot õnnetusjuhtumi kindlustuse kohta leiad meie kodulehelt.

  Mis on õnnetusjuhtum?

  Õnnetusjuhtumiks loetakse ootamatut ja äkilist kindlustatud isiku tahtest sõltumatut ning välismõjust tingitud kehavigastust

  Ootamatu ja äkilise kehavigastuse all mõeldakse sellist vigastust, mille tekkimist Sa ei saanud kindlustuslepingu sõlmimisel ette näha.

  Sinu tahtest sõltumatu kehavigastus on vigastus, mis tekib ilma Sinu tahteta. Tahtest sõltumatuks vigastuseks ei loeta enesetappu või enesele tahtlikult tekitatud vigastusi.

  Välismõjust tingitud kehavigastused hõlmavad kõiki vigastusi, mis tekivad kehavälisest füüsilisest kontaktist, nagu luumurrud, lihaste ja kõõluste rebendid või haavad (nt löök, põrutus, torge, muljumine, hammustus).

  Õnnetusjuhtumiks loetakse ka Sinu kehavigastuse tekkimist kuumarabanduse, päikesepiste, gaasi- või kemikaalimürgituse, maohammustuse, mesilase, herilase või vapsiku piste tagajärjel, samuti uppumise või külmumise korral.

  Mis ei ole õnnetusjuhtum?

  Õnnetusjuhtumiks ei loeta haigusi, näiteks infarkt, insult, suhkruhaigus, epilepsia, radikuliit, viirushaigused, ülekoormusvigastused. 

  Õnnetusjuhtumi kindlustus ei hüvita ka kahju ja kulutusi, mille on põhjustanud bakteriaalsed infektsioonid (nt hambakaaries, toidumürgitus, salmonelloos, düsenteeria jms) ja viirused, v.a teetanus, marutõbi.

  Samuti ei hüvita see ka näiteks putuka, puugi (näiteks puukborrelioos, puukentsefaliit) või ämblikuliste pistest või hammustusest tekkinud kahju ja kulutusi, aga ka kokkupuutest mürgiste seente, marjade, taimede või ainetega tekkinud kahjud.

  Mis on täisaegne ja mis osaaegne kindlustuskaitse?

  Kindlustuskaitseks saad Sa valida kas täisaegse või osaaegse kindlustuskaitse

  Täisaegne kindlustuskaitse kehtib 24 tundi ööpäevas

  Osaaegne kindlustuskaitse kehtib ainult tööülesandeid täites ja tööajal (sh tööaja sisesel vaheajal ja töö- või ametilähetuses). 

  Osaaegne kindlustuskaitse ei kehti teel tööle ja töölt ära minnes. Vaidluse korral lähtub kindlustusandja tööõnnetuse raportist.

  Mis on õnnetusjuhtumi kindlustuse hind ja teised olulised detailid

  Kas tööandja saab mulle õnnetusjuhtumi kindlustuse teha: Jah, saab. Ametiülesannete puhul, mille täitmisel esineb suurem vigastada saamise oht, on see isegi soovitatav. Vaata täpsemalt ettevõtte tervisekindlustuse kohta meie kodulehelt.

  Kui palju maksab õnnetusjuhtumi kindlustus: Kindlustusmakse sõltub kindlustusvõtja vanusest, valitud kindlustussummast ja -kaitsetest. Kindlustussumma on mõistlik valida lähtuvalt enda kohustustest – kui palju on Sul ülalpeetavaid, püsivaid kulusid või laene.

  Kui pikaks perioodiks õnnetusjuhtumi kindlustust tehakse: Üldiselt tehakse õnnetusjuhtumi kindlustus aastaks või pikemaks perioodiks. 

  Kuidas saan teatada kahjust: Kahjust saad mugavalt teatada meie lepingupartneri Seesami kodulehel.

  Kas sportides juhtunud õnnetust hüvitatakse?

  Sportimisel tekkinud vigastus on tavapärane kindlustusjuhtum ja see kuulub hüvitamisele. Õnnetusjuhtumi kindlustuse pakkumist küsides anna meile kindlasti teada, mis spordialaga ja mis tasemel tegeled. Üldjuhul sport ei välista kindlustuse tegemist, aga võib mõjutada kindlustuse hinda, kuna riskid võivad olla suuremad.

  Erikokkuleppel kindlustatavad tegevused on märgitud kindlustustingimuste punktides 9 -10.

  Kindlustuskaitse ei kehti tegelemisel ekstreemspordi või muu taolise alaga. Näiteks tegelemisel poksiga, õhuspordiga, kaljuronimisega, kiir- ja sööstlaskumisega, heli-skiga, motospordiga. Kindlustustingimused leiad meie kodulehelt

  Alaealise (alla 18 aasta vanuse) kindlustatud isiku puhul kehtib võistlusspordi kindlustuskaitse ka ilma erikokkuleppeta poliisil.

  Miks kaitsta ennast ja oma peret õnnetusjuhtumi kindlustusega?

  Õnnetusjuhtumi kindlustuse võid Sa teha nii endale kui ka igas vanuses lapsele ja teistele pereliikmetele. Kindlustuskaitsed ja hüvitised saad Sa ise valida. Tunne end turvalisemalt, kui oled kindlustanud mitte ainult oma kodu ja auto, vaid ka iseennast ja oma lähedasi.

  Iga inimese vajadused ja võimalused on erinevad. Anname Sulle personaalset abi ja nõustame Sind, et leida just Sulle sobivaim kindlustuslahendus. 

  Broneeri konsultatsioon meie kogenud nõustajaga ja aitame Sul koostada elu— või õnnetusjuhtumi kindlustuse, mis kaitseb Sind ja Su lähedasi ootamatuste eest.

  Jaga seda postitust

  Veel artikleid

  Vajad nõu?

  Broneeri nõustamine

  Leave a Reply